Varsling/information

Til alle som har cykler, der er placeret ved cykelstativet mellem køkkentrappedørene 10 &11.

Da Balco begynder at rykke platform fra næste uge(43), skal de cykler der er placeret i ovennævnte cykelstativ fjernes. 

Man kan stille cyklerne ved ”den urbane have”

Cyklerne skal være rykket i løbet af mandagen den 19.oktober.

Skulle der alligevel stå cykler når platformen skal placeres/rykkes, vil disse blive fjernet.

Er der cykler som ikke er flyttet, og låst med kædelås eller wirelås, vil disse låse blive skåret op, og cyklen fjernet.

Kæde/wirelås vil ikke blive erstattet såfremt det er nødvendigt at skære låsen op.

Hilsen

Bestyrelsen

Per vicevært

Balco