Varsling i forbindelse med stigestrengsprojektet

Grundet rørarbejder i ejendommen, er vi nødt til at lukke for det kolde & varme vand.

Arbejdet vil blive udført i perioden


3/9 – 7/9 -2018

Dagligt i tidsrummet mellem

Kl. 8.00 og kl. 15.30

Sørg venligst for at alle haner er lukkede, således vi undgår eventuelle vandskader under reparationsarbejdet.

Vi bestræber os på at udføre arbejdet, med så få gener for Dem som muligt.

De lejligheder som meldte tilbage med de sidste fejl/mangler, også vil blive klaret i samme uge.