Update fra Altanudvalget

Efter langt tids undersøgning, tilbudsindhentning samt diskussion omkring hvad der er muligt i lige netop vores ejendom er altanudvalget nu klar med en update på arbejdet omkring altaner.

På baggrund af møder medlemmerne imellem omkring vores ønsker til fremtidige altaner blev 4 altan firmaer kontaktet. Dette var markedets tre største AltanDK, Kontech samt Minaltan.dk. Ydermere blev det firma – Altana, som skal lave altaner for vores naboejendom, også kontaktet.

I og med vores ejendom ikke er helt regulær, samt har mange forskellige lejlighedsstørrelser, så er der mange hensyn, hvor der skal tages forbehold. Det skal nemlig blandt andet sikres, at der ikke er indsyn til andre lejligheder, at reglerne overholdes for hvor mange vinduer, der må ”bruges” samt at altanerne passer til bygningen rent arkitektonisk. Dette har sat lidt begrænsninger, navnlig at det ikke er alle lejligheder, som har mulighed for at få altan.

Baseret på ovenstående samt vores vurdering af de enkelte firmaer, er det blevet besluttet at gå videre med Minaltan.dk samt Kontech, hvor vi nu har bedt om et endeligt tilbud. Dette håber vi at have i hænde i februar, således vi kan afholde et beboermøde med det endeligt valgte altanfirma inden generalforsamlingen, hvor vi forhåbentlig kan stemmes om altaner.

På beboermødet vil det være muligt at stille alle de spørgsmål, som man kan komme i tanke om i forbindelse med altaner.

Det er forventet at altanerne i gården (stuen-2.sal) kan være 1,3-1,5m dybe x 2,2-2,5m lange. De smalleste altaner vil være i gårdens ”smalle” del. Dog vil det kunne være muligt med 5m lange altaner på 233A-B siden grundet denne side har 3-værelses lejligheder. 

Altaner mod Genforeningspladsen vil være i nogenlunde samme størrelse 1,5m dybe x 2,5m lage, på nær på hjørnerne, hvor der vil være plads til 1,5m dybe x 5,0m lange altaner.

Derudover arbejder vi på 3 forskellige løsninger til 3.sal, navnlig over karnapperne mod Borups Alle 249A-249E, en velux-løsning mod gården samt en kvistløsning mod Genforeningenspladsen. Se nedenstående illustrationer af de forskellige typer.

Det er pt forventet at priserne pr altan kommer til at ligge mellem 125.000 kr – 250.000 kr alt efter løsning samt størrelse.

Der tages selvfølgelig forbehold for det endelige tilbud samt muligheder, og ovenstående skal derfor udelukkende ses, som foreløbig information fra altanudvalgets side. 

Eksempel på en alm altan
Eksempel på en kvist altan
Eksempel på en velux altan løsning
Eksempel på en altan over karnap