Udskiftning af radiatorer

Information til de ejere/beboere som har bestilt udskiftning af radiatorer og/eller ventiler

MEN IKKE ER MED PÅ ALTAN PROJEKTET

Østblik VVS vil fra start uge 36 påbegynde arbejdet med udskiftning af radiatorer og/eller ventiler i forhold til de tilmeldinger der er indløbet.

Man laver en lejlighed færdig – altså nedtager og opsætter samme dag.

Hver enkelt, der er tilmeldt udskiftningen, vil få besked direkte fra Østblik VVS via den oplyste mailadresse, om hvilken dag de kommer i de respektive lejligheder. 

Husk derfor at checke indbakken.

Som skrevet færdiggør man arbejdet i hver enkelt lejlighed, dog vil man når alle tilmeldte lejligheder er færdiggjorte, og der igen er vand på ejendommen, foretage en gennemgang for at checke for evt. utætheder.

Alle får som skrevet besked direkte fra Østblik VVS om dagen for udførelse af arbejdet, men for en sikkerheds skyld, skal vi henstille til, man aflevere nøgle til viceværten, som så vil sørge for Østblik får nøglen udleveret til den varslede dag. Nøgler returneres i postkasserne når gennemgangen/check er udført.

Hilsen

Per vicevært &Tommy Østblik VVS

(De lejligheder som er med på altan projektet, og hvor der igen skal opsættes radiatorer, bliver varslet på et senere tidspunkt for dette arbejde)