Regler og råd

Denne side indeholder regler og råd i og omkring EF Tønderhus.

Regler

Vedtægterne er de vigtigst gældende regler for og om Tønderhus. Det er derfor vigtigt, at du som beboer sætter dig ind i disse, da det kan have uheldige konsekvenser ikke at have overholdt vedtægterne. Disse vedtægter kan læses her.

Ordensreglerne er vedtaget af bestyrelsen, da det i følge §9 stk. 2 påhviler bestyrelsen at varetage ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden.

De gældende ordensregler kan ændres til enhver tid af bestyrelsen, så længe de ikke er i uoverensstemmelse med vedtægterne. De gældende ordensregler for EF Tønderhus kan læses her.

Akutte situationer

Ved akutte tilfælde/situationer med fare for skade på ejendommen skal viceværten eller rette instans kontaktes. Find kontakterne her.

Affaldssortering
Ser du en rotte
Serviceordning

Her finder du priser på godkendt maling/træbeskyttelse. Leje af ekstra kælderrum, parkering, ekstra nøgle mm…

Bygningsændringer

Bygningsændringer indvendigt i lejlighederne kræver efter normal vedtægten for ejerlejligheder bestyrelsens godkendelse. Det er imidlertid primært kommunen, som skal give tilladelse til eventuelle ændringer. I den forbindelse kræver kommunen i nogle tilfælde, at bestyrelsen har underskrevet en fuldmagt. Det er altid ejerens eget ansvar, at eventuelle ændringer udføres forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det kan ikke forventes, at dette påses af bestyrelsen i forbindelse med eventuel godkendelse. Se eventuelt vedtægterne for mere.
Udvendige bygningsændringer, herunder f.eks. maling af lejlighedens yderdør, vinder, mv., bør aldrig foretages uden bestyrelsens godkendelse. Læs evt. mere her.

Dørtelefon og postkasseanlæg

Nye ejere/beboere skal henvende sig til viceværten for at få ændret navnet på dørtelefonanlægget, samt udskiftning af navneskilt til postkassen. Nøgler til postkassen er personlige og skal overdrages mellem sælger og køber ved ejerskifter. Bestyrelsen er ikke i besiddelse af ekstranøgler, så hvis nøglen er bortkommet, må ejeren selv rette henvendelse til en låsesmed.

El & Gas

Nye ejere/beboere skal selv rette henvendelse til forsyningsselskaber og tilmelde sig som brugere af el og eventuelt gas. Dette gælder uanset om forsyningen måtte være afbrudt. Det kan ses på København’s Kommunes hjemmeside, hvilke forsyningsselskaber der leverer el og gas i kommunen.

Fællesinstallationer

Vedligeholdelse af fællesinstallationer som faldstammer, vandrør, elkabler m.v. er delt mellem foreningen og den enkelte ejer af lejligheden. Foreningen tager sig af vedligeholdelse og reparationer af de fælles installationer, indtil de forgrener sig ud i de enkelte lejligheder. Som en tommelfingerregel kan man sige, at de lodrette installationer er foreningens ansvar, mens de vandrette installationer er ejerens ansvar.
Hvis der er problemer med den fælles del af installationerne, eller der er tvivl om, hvorvidt problemet ligger hos foreningen eller i den enkelte lejlighed, bedes I kontakte viceværten, som sørger for at tilkalde håndværkere og orientere bestyrelsen. Hvis problemet viser sig at være i lejlighedens installationer, vil ejeren blive opkrævet betaling.

Fælleslån

Til finansiering af renovering af taget har ejerforeningen optaget lån. Desuden har ejerforeningen en kassekredit. De enkelte ejere har fradragsret for renterne på lån og kassekredit i forhold til fordelingstal. Renteopgørelse udsendes en gang årligt til samtlige ejere til brug for selvangivelsen. Administrator kan kontaktes direkte for information omkring ens eget fradrag.

Gårdmiljø

I foreningens gård og have er der en legeplads, grillplads samt havemøbler til fri afbenyttelse.
Ved benyttelse af gården og haven skal i være opmærksom på ejerforeningen’s ordensregler.

Nøgler / BeeYou – systemet

Til hoveddørene er der et kodesystem, hvorpå beboere og/eller leverandører af diverse produkter (e.g. Årstiderne, mv.) kan bruges. Vær påpasselig med hoveddørskoderne; Systemet mister værdi og sikkerhed, hver gang en kode gives ud. Avisomdelere med videre har adgang til opgangen. Derfor bør man være opmærksom på, hvem man lukker ind, når der ringes på. Alle der bør have adgang til opgangen, har det allerede.
Der benyttes nøgler til bagtrapperne, og er man i tvivl om noget hertil kontaktes viceværten.

Parkeringspladser i gården

Der findes 6 parkeringspladser i hver del af gården. For at få en plads i gården skal man søge herom hos administrator. I øjeblikket er der en venteliste, hvor beboere bliver opskrevet alt efter dato for “optag”. Leje pr. måned udgør pt. 300 kroner/måned.

Regler for rygning

Det er ikke tilladt at ryge i opgangene eller på kælder- og loftsarealer, dette inkluderer div. opbevaringsrum.
Ved rygning i gården skal de dertil askebægre benyttes til rygeaffald. Ydermere skal disse tømmes af de rygende beboere, når fyldte.
Der henstilles til at der bliver vist hensyn til åbne vinduer i stue-etagen

Undgå fugt i karnappen

I forbindelse med en sag om fugt i karnappen hos en beboer er der lavet disse 3 sider, som en undersøgelse af problemet og med råd til at undgå fugt i fremtiden.  scan0003, scan0004, scan0005.

Udskiftning af vinduer

Trænger dine vinduer til udskiftning er det tidligere besluttet af bestyrelsen i samarbejde med kommunen at benytte vinduer fra Frovin. Da beboerne kan forhandle bedre priser ved at gå flere sammen, kan man ved at ligge eller læse kommentarer på dette opslag, finde andre beboere med samme interesse, eller give til kende at man snart står til at udskifte vinduer eller døre.

regler for farvekoder til vinduer EF Tønderhus
Farvekoder med bl.a. RAL 9010

Ønsker man blot at male sine vinduer er det vigtigt at man benytter maling med farvekoden RAL 9010

Udlejning af lejlighed

Ejere af lejligheder i Tønderhus kan ifølge foreningens vedtægter godt leje deres lejligheder ud. Dog er der visse betingelser der skal opfyldes før lejemålet kan godkendes ift. vedtægterne. En udlejning kræver at følgende betingelser opfyldes:

Ejer sender en lejekontrakt på lejemålet til bestyrelsen, som skal godkende denne (Godkendelse forudsætter blot at bestyrelsen ser en udfyldt, tidsbegrænset lejekontrakt, da godkendelse drejer sig mest om formalitet og orientering af bestyrelsen)

Ejere skal ligeledes informere ejendomsadministrator administrator, og betale et depositum på (9000 kr.) til administrator.

Da bestyrelsen kun mødes månedligt, kan der gå lidt tid førend ejer kan få sin godkendelse, men da denne hovedsageligt er en formalitet, der opfyldes ved ovenstående betingelser, skal ejer ikke føle sig nødsaget til at vente med at påbegynde en udlejningsproces indtil bestyrelsen har godkendt.