Referat

Referat

Bestyrelsesmøde EF/Tønderhus

28.09.2022

Tilstedeværende: Mads N., Mads G., Allan, Louise, Per, Nina

Afbud: Ann-Katrine, Heidi

 1. Punkter fra sidste møde
  1. Valg af næstformand
   Der er ikke rift om næstformandspladsen. Suppleant foreslår muligheden for at gøre det mere attraktivt at være formand + næstformand.
   Nina vælges til næstformand. 
  2. Brandsikring
   Afventer igangværende el- og vvs-gennemgang.  
  3. Status skraldeskur
   Vi afventer fortsat svar fra kommunen. Forventet behandlingstid er 8-10 mdr.
  4. Status dørstoppere
   Der træffes beslutning ved næste bestyrelsesmøde.
  5. Udbedring af dør 249D
   Det har vist sig vanskeligt at fremskaffe dokumentation for, om en fyldningsdør kan isættes forsvarligt i forhold til brandsikkerhed. Det besluttes at få en snedker til at lave en pæn løsning. Per indhenter tilbud. 
  6. Vaskeri
   Betalingsløsningen fungerer. Service af maskiner fungerer generelt godt, og vi bibeholder nuværende service-aftale.
   Online booking virker fra 1. november 2022. Herefter kan maskinerne kun bookes online.
 2. Nyt fra viceværten 
  1. Kvist arbejdet starter op uge 40/42
  2. Hofor anbefaler at skrue ned for varmen
   Vi beslutter ikke at skrue ned, da kolde lejligheder har været en udfordring tidligere. 
 3. Beplantning
  Greenwood kontaktes og bedes påbegynde beplantning. 
 4. Flisearbejde
  Greenwod kontaktes for udbedring af løse pigsten ved brønddækslet.
 5. Opgangsmåtter
  Det besluttes at indkøbe nye måtter til opgangene. 
 6. Dato for næste bestyrelsesmøde
  26.10.2022
 7. Evt.
  1. Pris på vask
   Det undersøges om prisen per vask fortsat er passende efter stigninger i el-prisen.