Referat fra BM 21/7-20

 1. Info fra formand
  Kommer sammen med punkterne som vi når til dem hen ad vejen.
 1. Info fra vicevært
  Kommer sammen med punkterne som vi når til dem hen ad vejen.

 2. Godkendelse af referat fra den 9/6

Godkendt, sendes så det kan komme på hjemmesiden og facebook

 1. Klager over larm i gården

  Det er kommet klager fra 2 beboer begge efter festen der blev holdt i gården den 8/7.

  Vi kan ud fra den ene klage forstå at denne beboer har rettet henvendelse til beboeren der stod for festen og da denne beboers lejlighed ikke var stor nok til at rumme alle gæsterne retfærdig gjorde dette åbenbart støjen efter kl 22.
  Det gør det selvfølgelig ikke på nogen måde.

  Vi vil fra bestyrelsen side gerne understrege at vi har en husorden, og denne skal overholdes, også når man har fået en lille en og det er blevet rigtig hyggeligt.

  I den anden klage fra en beboer læser vi det som om det menes at vi som bestyrelse også er blevet valgt til at være støj vagter. Det er ikke en opfattelse vi deler i bestyrelsen. Vi mener at hvis man som beboer er generet af støj fra en anden beboere retter man selv henvendelse og beder om at der f eks skrues ned eller at man dæmper sig.

  Når alt dette er sagt appellere vi til at vi alle skal kunne være her. Så tænk på hinanden og respekter henvendelser fra andre beboere.
 1. Badeværelse

En beboer har under badeværelse renovering stødt på en gammel vandskade. Da denne var i bjælkerne har vi haft Holmsgaard ude for at tjekke alt var tørret op og at der ikke var sket skade der gjorde renoveringen ikke kunne fortsætte med det samme.
Bjælkerne var heldigvis tørre og på Holmsgaards anbefaling er de blevet smurt med boracol inden der blev støbt nyt gulv.

 1. Vandskade i kælder og bestyrelseslokalet

  Vi har desværre haft vandskade i den del af kælderen under børnehaven og i bestyrelseslokalet. Dette lader til at være sket fordi nogle beboere ikke kun kommer de 3 ting der alene skal i toilettet i toilettet nemlig de 2 naturlige og papiret. ALT andet skal smides ud på andre måder.
  Viceværten undersøger pris på rottespærre service da vi ved samme lejlighed blev gjort opmærksomme på dette er fornuftigt for de virker optimalt.

 2. En beboer ønsker svar på vores svar.
  Dette er hvad der er skrevet i referatet fra sidste møde og vi håber dette er svar.
  Vand i kælderen
  Tilbage i november er der en boboer der opdager, at der løber vand ud af et rør i kælderen. Da det er aften og viceværten ikke er her, vælger denne beboer nu at kontakte Østblik. Østblik vurderer, at det ikke er noget der skal vente til dagen efter, da det er et sted i ejendommen hvor der på det tidspunkt stadig var de gamle vandrør.
  Vores vicevært fortæller også, at han ikke havde været tilfreds med Østbliks vurdering af opkaldet, hvis de ikke havde kørt ud denne aften. 
  Vandet kommer ikke fra ejendommens rør men fra en beboeres unidrain. Dette er ikke blevet renset meget længe, og derfor løber vandet nu ud i kælderen. Ejeren af lejligheden havde en lejer boende på dette tidspunkt, og kender ikke selv som sådan til sagen, og betaler derfor regningen for denne reparation, samt vagtudkald.
  Ejer har nu henvendt sig og ønsker ikke at betale for vagtudkaldet, men kun for det faktisk udførte arbejde.
  Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at den fulde regning tilfalder ejer.
  Og havde det f.eks været et af “ejendommens rør” havde den fulde regning tilfaldet ejerforeningen.
  Vi ser det som noget positivt, at man som beboer kærer sig om ejendommen og kontakter professionel hjælp hvis der er sket skade.


 3. En beboer udtrykker bekymring over altanprojektet

¨Jeg kan forstå, at altanprojektet snart løber af stablen. Jeg er ikke

selv en del af projektet, idet jeg ikke måtte få en altan installeret,

da det blev stemt ned. Jeg går ud fra, at eventuelle ekstraudgifter

ifb. projektet bliver afholdt af deltagerne i projekter, og ikke os

andre i ejerforeningen ?¨


Vi holder selvfølgelig altanprojektets økonomi adskilt fra ejerforeningens.

 1. Altanprojektet / kommende byggeplads

  Indkaldelse til beboermøde torsdag den 13/8-20 kl 18 i gården. 

Fra 237 frem til viceværtens kontor skal alle cykler fjernes fra uge 45 – 51 

(med forbehold for evt ændringer)

233 a – 235 b skal alle cykler fjernes uge 43 – 47
(med forbehold for evt ændringer)

Parkeringsplads nr 5 og 6 bliver desværre inddraget sammen med cykelparkering til byggeplads og der vil blive opsat hegn så de restende p-plads bruger må regne med besværligheder.

Parkeringplads nr 7 og 8 i den anden ende af gården indraget til byggeplads  sammen med det der nu er den urbane have og der vil blive opsat hegn så de restende p-plads bruger må regne med besværligheder.

Der vil være lukket / spærret for brug af porten i den ende grundet opsætning af altan lige over porten 

Efter nuværende plan for projektet regner vi med det er fra uge 35-39/40

Den urbane have opbevares på gangen der adskiller de to græsplæner. Indtil denne kan rykkes på plads igen. Balco Kontech’s sjakbajs har lovet at være behjælpelig med dette. 

Til bestyrelsesmødet blev vi enige om at de berørte lejere af p-pladser selvfølgelig ikke skal betale leje af pladserne i de perioder de ikke kan bruges.

 • Plads 5 hele perioden
 • Plads 7 hele perioden 
 • Plads 8 hele perioden 
 • Plads 9-13 i Uge 35-40 hvor porten vil være spærret. 

Evt planter i drivhuset skal fjernes da det pilles ned midt uge 33

 1. 10. Vand i kælderen under 233 b

  Vi har kontaktet ejer og bedt denne kontakte en vvs’er så skaden kan udbedres hurtigst muligt.

 1. 11.Evt.

  – Håndværker biler i gården

  Når du / I har håndværkere henstiller vi i bestyrelsen til at I beder dem parkere på gaden. Har de noget tungt de skal læsse af er dette muligt i gården men IKKE at parkere der hele arbejdsdagen. De håndværkere der parkere i gården er dem der er rekvireret af vicevært og bestyrelse for at reparere fælles ejendom eller til større projekter.

  – Henvendelse ang. fødselsdagsbrunch blev godkendt

  – En beboer ønsker godkendelse af sammenkobling af emhætte og det naturlige træk i badeværelset. Vi afventer dokumentation for dette er en lovlig løsning før vi kan godkende.


 2. 12. Næste bestyrelsesmøde  25/8 kl 19 


Mødet er afholdt men uden referat da dette omhandlede årsberetning til kommende general forsamling.