Nye altaner – Forud varsling Til beboerne på Borups Allé 233-249E

page1image60547616

Nye altaner – Forud varsling Til beboerne på Borups Allé 233-249E

Der er nu kort tid til at arbejdet med etablering af de nye altaner begynder. Etablering af byggepladsen udføres i uge 34 og monteringen af de første altaner sker omkring uge 35.

Hvad skal du/I gøre:

Vi skal i forbindelse med opsætning af altaner, bede dig/jer om at tage billeder og andre effekter ned fra væggen ud mod altansiden, da vibrationer fra arbejdet med boring i muren m.m. kan forplante sig videre i hele væggen. Hvor døren skal monte- res skal du/I også nedtage rullegardiner, persienner og andet der kan være til gene for arbejdet. Vi anbefaler, at du/I holder væggen samt pladsen foran terrassedøren ryddet i hele byggeperioden.

Gener ved arbejdet:

Der vil i forbindelse med renovering og montering af nye altaner være gener i form af støv og støj. Du skal holde døre og vinduer på altansiden lukket i hele byggeperi- oden mellem kl. 07.00 og kl. 19.00.
Altandørene vil i en del af byggeperioden være spærret for adgang, men vil kunne benyttes som flugtvej.

I skal være opmærksomme på, at det indvendige arbejde med lysninger ved altan- døren, vil ske gennem lejligheden, hvorfor vi kommer til at have jeres nøgler i byg- geperioden, som vi får udleveret af viceværten.

Kommende varsling:

Du/I vil modtage yderligere en varsling med præcis angivelse af opstartsdato vedrø- rende din bolig, 2 til 3 dage før arbejdet går i gang.

Spørgsmål:

Alle spørgsmål om altanprojektet kan rettes til altanudvalget eller bestyrelsen.

Vi håber på et godt samarbejde i byggeperioden, og at I bliver glade for de nye alta- ner.

Med venlig hilsen BALCO Altaner