Information/varsling

Denne varsling gælder KUN for de adresser som har fået foretaget arbejder med radiatorer i forbindelse med altanprojektet, samt dem der har benyttet sig af muligheden, for at få udskiftet radiatorer.

DEM DER IKKE HAR FÅET FORETAGET RADIATOR ARBEJDE, SKAL SE BORT FRA DENNE VARSLING/INFO.

DEM SOM KUN HAR FÅET SKIFTET VENTILER, SKAL OGSÅ SE BORT FRA DENNE VARSLING/INFO.

De nedtagne varmemålere skal genmonteres.

Dette sker torsdag den 3.12 & fredag den 4.12.

Begge dage fra klokken 8:00

Arbejdet udføres af Techem.

Dem som har nedtaget radiator – og IKKE genmonteret radiator, skal aflevere varmemåleren hos viceværten inden den 3.12.

Varmemåleren skal afleveres i en kuvert, mærket med tydelig adresse.

Da varmemåleren skal ”nulstilles”, SKAL den afleveres hos viceværten.

Bliver varmemåleren ikke korrekt ”nulstillet”, aktiveres alarmen hos Techem – dette kan betyde en udgift for den enkelte ejer.

Dem som IKKE har afleveret nøgler, skal aflevere nøgle til viceværten, såfremt man ikke har mulighed for at være hjemme på de varslede datoer. Nøgle kan som altid afleveres i viceværtens postkasse.

NØGLER SKAL VÆRE AFLEVERET TIL VICEVÆRTEN SENEST TIRSDAG DEN 01.12.2020

De nøgler som er afleveret i forbindelse med altanprojektet, har vi stadig.

Vi har også lidt nøgler fra dem som benyttede sig af tilbuddet.

Disse nøgler vil Techem gøre brug af.

Det er meget vigtigt der er adgang til de lejligheder hvor varmemålererne er nedtaget.

Det vil være en stor hjælp, hvis de som har skiftet radiatorer ud over altanprojektet, henvender sig til Per vicevært. Per vil så prøve at holde styr på disse adresser, således alle varmemålere bliver genmonteret korrekt. Send derfor en mail til Per med jeres adresse, såfremt der er opsat ny radiator udover altanprojektet.

Kan oplyse Techem modtager en alarm, såfremt varmemåleren ikke er korrekt monteret. Det betyder, Bestyrelsen og Techem ved hvor og hvor mange målere der skal være monteret på ejendommen. Det er derfor ikke muligt at ”snyde” og tro en nedtagen måler ikke bliver opdaget. Derfor, meld til Per såfremt man har fået skiftet radiator.

Prisen for genmontering er 195,00 eks. moms pr måler.

Dette er en yderst fordelagtig pris, vi har forhandlet os frem til. Normalpris er over 600 kroner eks. Moms.

Administrator opkræver som altid beløbet via fællesudgifterne.

Såfremt der ikke er adgang til lejlighederne på varslede tidspunkt – eller Techem modtager alarm for ikke korrekt monteret varmemåler, bliver den enkelte ejer faktureret for en eventuel udgift for et ekstra servicebesøg. Udgiften vil være for både genmontering af varmemåler (ca. 600 kr eks moms) samt et vagtudkald.

Venligst læg varmemåleren i vindueskarmen.

Hilsen

Bestyrelsen