Information til ejere/beboere i Tønderhus

Tønderhus 27.10.2021

Som altid giver vores gamle et strengs varmeanlæg udfordringer ved opstarten.

Igen i år er det de samme beboere der oplever manglende varme i lejlighederne.

Sidste år blev der monteret 6 automatudluftere på hoved forsyningsrøret på loftet, for at komme den manglende varme til livs. 

For de skal virke optimalt, kræver det luften stiger op – og ikke bliver i rør og radiatorer.

Det er luft i systemet, som gør enkelte varmestrenge dør ud og stigestrengsrøret er koldt. Fjernvarmevandet kan ikke cirkulere, når der er luft i systemet.

Luften opstår når der åbnes op for anlægget (ny ventil/rør/radiator)

Derfor vi henstiller til man som ejer/beboer foretager reparationer/udskiftninger i sommerperioden, hvor der er slukket for varmen – og vandet ofte er tappet af.

Derved får vi de færreste påfyldninger og åbninger, som giver luften i systemet.

Er stigestrengsrøret varmt, men radiatoren kold, er det luft, og/eller ventilen der ”hænger”

Er stigestrengsrøret derimod koldt, er det luft i rørene, som giver manglende cirkulation.

Her trækker man luften ud via ventiler i kælderen.

Det er ikke unormalt man skal trække disse strenge igang mange gange før luften er ude – når alle ikke åbner deres radiatorer på samme tid, vil eventuel luft flytte sig rundt, med manglende cirkulation og varme til følge.

Derfor oplever flere beboere at skulle kontakte vicevært eller vvs’er flere gange før varmen er stabil. Vi gør hvad vi kan for at komme luften til livs, og føler os ofte ”dumme” når varmen forsvinder igen efter en til to dage. Så det forfra igen. 

Det er ikke af ond vilje, vi ikke kan levere den ønskede varme, men det gamle etstrengsanlæg som giver udfordringer.

Som en løsning på luft problemerne skal vi prøve at tvinge luften til vejrs – og automatudlufterne kan gøre deres gavn.

DERFOR SKAL VI HENSTILLE TIL ALLE EJERE OG BEBOERE ÅBNER DERES RADIATORER TIL MAX. (5 på Danfoss – 7 på Vailant)

DETTE SKAL GØRES SØNDAG DEN 31.10. FRA KLOKKEN 12:00

DER SKAL VÆRE MAX. ÅBENT FREM TIL MANDAG DEN 1.11. KLOKKEN 15:00

MANDAG MORGEN SLUKKER VI FOR CIRKULATIONSPUMPERNE – DE TÆNDES IGEN VED MIDDAGSTID. 

MANDAG FORMIDDAG VIL ALLE DERFOR OPLEVE KOLDE STIGESTRENGE OG MANGLENDE VARME.

Med dette tiltag, håber vi luften stiger til vejrs, og der er et minimum tilbage i rør/radiatorer og det fremover bliver lettere at skaffe varme til alle i ejendommen.

På forhånd tak

Bestyrelse,vicevært vvs’er.