Information til alle beboere

Det er på generalforsamlingen besluttet, at udskifte kældervinduerne på udvendig side af ejendommen.

Vi har onsdag den 26-06-24 modtaget alle ca 140 kældervinduer, som nu skal isættes.

Planen er vi starter mandag den 01-07. – vi starter ved 249A ,og arbejder os ned mod 249E i løbet af juli måned.

Vi satser herefter på siden mod Genforeningspladsen. Planen er opstart begyndelsen af september, yderligere info senere.

Vinduerne er bestilt således, monteringen foregår udefra, og vi skal derfor ikke ind i jeres kælderrum.

Selvom vi laver alt udefra, og bestræber os på at svine mindst muligt, kan det ikke undgås der lægger sig lidt støv og puds i jeres kælderrum. 

Ingen kælderrum vil være uden vindue ”natten over”

Der udtages ikke flere vinduer, end man er sikker på at isætte nye samme dag.

Da vi som skrevet laver alt udefra, behøver vi ikke adgang til jeres kælderrum.

Hilsen

Per & Tom