Information fra viceværten

Jeg holder lidt forskudt efterårsferie.

Holder ferie uge 43

Som altid henvises til info med vores hushåndværkere, såfremt der måtte opstå en pludselig skade.

Tirsdag den 20.10.2020 påbegynder Østblik VVS påfyldningen af vand på varmeanlægget.

Jeg har i dag, den 12.10 lagt en info i postkasserne, hos de adresser som er med på altanprojektet, og efter den liste jeg har modtaget over dem som har fået udført arbejder efter tilbud.

Såfremt jeg har glemt en adresse, hænger infoen også i alle opgange.

Venligst læs denne.

Alle bedes sørge for der er adgang til de lejligheder, der er med på altanprojektet, samt har fået udført arbejde i henhold til tilbud.

Har man ikke mulighed for at være hjemme til gennemgangen tirsdag den 20.10.2020 i i tidsrummet 8 – 16, bedes aflevere nøgle. 

Enten personligt til viceværten i uge 42 – ellers senest tirsdag morgen, den 20.10. klokken 7.30 i viceværtens røde postkasse.

Nøgle lægges i kuvert med ADRESSE OG ØSTBLIK VVS

Vigtigt der er adgang til alle de lejligheder der har fået udført radiator/ventil arbejde.

Husk man ikke må åbne for ballofixer – skal gøres af Østblik VVS.

Hilsen

Per vicevært