Information fra E/F Tønderhus

Da der efter sommerferien er opstart af det vedtagne altanprojekt, har bestyrelsen i samarbejde med Østblik VVS lavet en aftale, omhandlende udskiftning af ventiler/termostater og radiatorer.

I forbindelse med altanprojektet, er alt vand tappet af ejendommen (dog kun centralvarmen – ikke brugsvand).

Har man overvejelser om udskiftning af radiatorer og/eller termostater, opfordrer bestyrelsen til man benytter sig af, at ejendommen i denne periode er tappet af for vand.

Husk man i henhold til vedtægterne har vedligeholdelsespligten fra tee stykket på stigestrengen – dvs. vandret rør,ventil og radiator.

Derfor vil der være en ”god pris”, såfremt man benytter sig af tilbudet om udskiftning i perioden, hvor vandet er tappet af.

Prisen afhænger af den enkelte opgave, og aftales mellem den enkelte ejer og Østblik VVS.

Såfremt man ønsker at benytte sig af muligheden for udskiftning af radiatorer og/eller ventiler, bedes man kontakte Per vicevært pr. mail.

Per.vicevaert@gmail.com

Sidste frist for tilmelding er:

MANDAG DEN 17. AUGUST

Herefter vil vi kontakte de tilmeldte ejere for en dato for gennemgang og arbejdets udførelse.

Per vil sørge for kontakten til Østblik VVS.

Hilsen

Bestyrelsen