Information fra bestyrelsen

Tirsdag den 20.10.2020 vil der igen blive påfyldt vand på varmeanlægget.

Det betyder der igen er varme på ejendommen fra denne dato.

Samtidig med påfyldningen, vil der være gennemgang i ALLE lejligheder som har fået udført arbejder i forbindelse med altanprojektet, og/eller benyttet sig at muligheden for at skifte radiatorer/ventiler, nu hvor vandet har været tappet af.

SELV OM MAN KAN MÆRKE VARME I RØRENE, MÅ MAN IKKE ÅBNE FOR DE BALLOFIXER SOM ER MONTERET.

DER BLIVER ÅBNET FOR BALLOFIXERNE PÅ GENNEMGANGEN – DESUDEN BLIVER DER UDLUFTET OG CHECKET FOR UTÆTHEDER.

Vi informerer i næste uge angående adgang, eventuel nøgleaflevering, såfremt man ikke har afleveret nøgle i forbindelse med arbejdet.

(Ovenstående gælder kun de adresser der har fået udført arbejde i forbindelse med altan projektet, og efter aftale/tilbud – resterende adresser skal bare gøre som normalt, og nyde der igen er varme i ejendommen)

Hilsen

Bestyrelsen

Østblik VVS

Per vicevært