Information fra bestyrelsen & viceværten til beboerne E/F Tønderhus

Information fra bestyrelsen & viceværten til beboerne E/F Tønderhus

Der er i dag, tirsdag den 31.03.2020 omdelt varslingssedler i hver enkelt postkasse, med information fra Techem. Bestyrelsen har valgt Techem som fremtidig samarbejdspartner i forbindelse med udarbejdelse af varme og vand regnskab.

Hver enkelt lejlighed er hermed varslet, til hvilken dato og tidsrum teknikeren fra Techem kommer.

Er der ikke adgang til lejligheden på den varslede dato og tidsrum, vil den enkelte blive faktureret for eventuelle omkostninger i forbindelse med ekstra teknikerbesøg.

Vi gør opmærksom på, det er ejers ansvar at informere sine lejere, såfremt man udlejer sin lejlighed. 

Vi kan desuden oplyse, vi nu kan gå i gang med rørskyl i forbindelse med projekt Bioslim.

Ombygningerne i varmecentralen er færdiggjort – og nu kan Guldager tage over.

Guldager har planlagt rørskyl i ugerne 17 & 18.

Der vil være koldt brugsvand – dog med svingende tryk.

Der vil ikke være varmt brugsvand i forbindelse med rørskyllet.

Ovenstående er med forbehold til den igangværende Covid-19 virus.

Vi og samarbejdspartnere er selvfølgelig afhængige af lovgivningen, derfor er ovennævnte datoer med forbehold for eventuelle ændringer fra myndighederne.

Hilsen

Bestyrelsen

Per vicevært.