Information fra bestyrelsen & Techem

Se venligst nedenstående lovkrav for forbrugsaflæsning.

1. jan. 2022 -Månedlig aflæsning af alle fjernaflæste målere

Fra 1. januar 2022 skal der leveres aflæsninger på alle fjernaflæsningsmålere minimum en gang om måneden. Lejer/beboer skal kunne tilgå de månedligt opdaterede forbrugsdata. Det kan fx ske via app til mobil/tablet eller portal til pc, hvor alle data er online.

1. jan. 2027 -Kun fjernaflæsning

Ved nytårsskiftet til 2027 bliver det mest markante krav om endelige udfasning af målere, der ikke kan fjernaflæses, en realitet. Dermed skal alle forbrugsmålere i alle bygninger være udskiftet til målere, der kan fjernaflæses.

Der er onsdag den 10-02-2021 via jeres postkasser, omdelt information og aktiveringskoder.

Man opretter sig via det link der står sammen med aktiveringskoden.

Når man har registreret sig hos Techem, er det muligt at følge sit varme og vandforbrug på nærmeste hold.

Desuden er det muligt at hente Techems Beboer App

Forbrugsmål”.

Alle koder bliver omdelt via postkasserne – er man udlejer, må man selv tage kontakt til sin lejer såfremt man ønsker informationen og koder.

Ved enkelte adresser står tidligere ejer nævnt – dette skal man se bort fra.

Årsagen er, Techem overtog varmeregnskabet fra Ista/Cloruis.

Derved har de modtaget navnet på den ejer som var registreret på adressen ved overdragelsen mellem de to selskaber.

Dette bliver rettet ved næste varmeregnskab, således ejers navn og adresse passer sammen. 

Nøgler udleveret i forbindelse med altan/radiator projekt, er afleveret i postkasserne sammen med Techem aktiveringskoderne.

Hilsen

Per vicevært.