Information fra bestyrelsen angående den manglende varme

Bestyrelsen skal beklage den manglende varme.

Vi ved det er køligt, og mange savner varmen i radiatorerne.

Sammen med Østblik VVS, gør vi alt hvad vi kan, for igen at kunne fylde vand på anlægget, så alle igen kan få varme.

I forbindelse med altanprojektet, hvor ca. 50 radiatorer er flyttet – plus andre har benyttet sig af muligheden for at få skiftet ventiler/radiatorer, er alt vand tappet af anlægget.

Tirsdag den 13.10.2020 vil der blive monteret automatudlufter på hovedforsyningen på loftet. Dette skal fremadrettet gerne give en mere stabil varme – færre problemer med varmestrenge som går i stå i fyringssæsonen, og mindre luft i varmesystemet.

Herefter vil vi starte påfyldningen af vand.

Der vil være en gennemgang i alle de lejligheder der har fået udført arbejder på radiatorer/ventiler.

Dato for dette meldes senere.

Vi melder også en dato ud for genmontering af radiator målere.

Sammen med Techem er vi ved at planlægge dette.

Udgiften for genmontering af måler, påhviler den enkelte ejer.

Vi håber på jeres forståelse, og lover alle gør deres yderste for varmen er retur hurtigst muligt.

Hilsen

Bestyrelsen