Information fra bestyrelse og vicevært

Vi er gjort opmærksom på, der siden fredag uge 11 er forsvundet et antal cykler fra ejendommen.

Vi skal derfor henstille til, man sørger for dørene til fællesarealerne er låste – og man undlader at slå låsen fra på døre til køkkentrapper og kældergange.

Kan oplyse, den ene cykel er forsvundet fra et kælderrum, man kun kan have adgang til via nøgle.

Ved at holde alle døre låste – hjælper vi hinanden.

Som skrevet i opslaget af den 23.03. er cykelindsamlingen overstået – skete tirsdag den 9.03.

Derfor er de omtalte cykler altså ikke en del af indsamlingen.

Lad os hjælpe hinanden og sørge for alle døre er låste – oplever man en dør som ikke lukke/låse, bedes man melde det til Per.