Information fra bestyrelse og vicevært

Tønderhus 30-06-2021

Kære beboere i E/F Tønderhus

Vi skal gøre opmærksom på, at der igen står en del effekter rundt på fællesarealerne. 

Da brandmyndighederne betragter disse arealer som flugtveje ved en eventuel brand, skal der være fri passage. 

Det betyder, at ALLE effekter skal fjernes fra hovedtrapperkøkkentrapper og i kældergangeneudenfor kælderrum.

Vi vil efter sommerferien melde en dato ud for indsamling af effekter henstillet på fællesarealerne. Effekter der ikke er fjernet inden den oplyste dato vil blive konfiskeret. Det gælder ALLE effekter på hovedtrapper, køkkentrapper og i kældergange udenfor kælderrum. Som tidligere benytter vi et udefra kommende firma til denne opgave.

Der vil blive opstillet storskraldscontainer inden ”oprydningen på fællesarealerne”. Denne container er alle selvfølgelig velkommen til at benytte.

Fra slut uge 28 tapper vi vandet af varmeanlægget.

Der skal skiftes lidt rør og ventiler i kælderen.

Går du med overvejelser om at udskifte radiatorer, ventiler, rør, ændringer af varmen i sin lejlighed osv. anbefaler bestyrelsen på det kraftigste at få det gjort i perioden uden vand på anlægget

Dels kan du spare lidt penge nu vandet alligevel er tappet af, dels vil du hjælpe dine naboer og medbeboere, da vi vil opleve færre gener og problemer ved opstart af anlægget når der igen bliver sat vand og varme på ejendommen.

Husk, vi har et gammelt et-strengsanlæg, med de udfordringer det giver ved opstart.

Alt efter sommeren og hvor længe det gode vejr ”holder”, vil der igen blive påfyldt vand midt september.

Angående vaskeriet er der godt nyt.

Bestyrelsen har besluttet, at det skal være muligt at booke maskiner online.

Desuden bliver det muligt at betale for brug af maskinerne via MobilePay.

Sammen med MobilePay løsningen vil det fortsat være muligt at benytte de almindelige vaskekort.

Der udsendes nærmere information, når vi kender dato for opstart.

Slutteligt oplyser Per at han holder ferie uge 29 & 30

Som altid henvises til hjemmesiden i tilfælde af akutte skader, alternativt administrationen.

Vi ønsker alle en god sommer.

Hilsen

Bestyrelsen & Per