Information – altanprojektet, hovedtidsplan og varsling

Opstartsmøde

Altanprojektet har været afholdt opstartsmøde den 26/6-2020, hvor repræsentanter fra bestyrelsen og altanudvalget, Per (visevært), Knud fra Danakon (bygherre rådgiver), administrator og Balko Altaner deltog.

Beboermøde/information

Informationsmøde afholdes i gården ugen inden byggepladsopstart, Torsdag den 13. august kl. 18:00, hvor bestyrelsen, altanudvalget, Danakon og Balco deltager. Indkaldelse udsendes separat fra administartor.

Formålet med mødt er dels at gennemgå planen for etablering af byggeplads og betydningen af denne, tidsplanen, varslinger, nøglehåndtering, etc. samt naturligvis svare på spørgsmål. I er naturligvis meget velkommen til at fremsende spørgsmål på mail altan@tonderhus.dk inden mødet.

Kommunikation

Information fortsætter vi med at udsende via Probo, på opslagstavlen (i opgang/hjemmesiden. 

Generelle og specifikke spørgsmål til projektets udførelse sendes fortsat til altan@tonderhus.dk, hvor bestyrelsen/altanudvalget/administrator vil besvar hurtigst muligt, incl. svar indhentet fra Bygherrerådgiver og Balco. 

Spørgsmål omkring økonomi, jura og individuelle aftaler fortsat skal sendes til Administrator v. Morten Hove (mh@hplaw.dk med kopi til Nina Wurlizer nw@hplaw.dk).

Af hensyn til varslinger og vigtige informationer, opfordres alle ejere at opdatere deres informationer på https://eftonderhus.probo.dk/. Her er det også mulighed for at evt. lejere kan oprettes af ejeren, så lejer får direkte besked omkring nyheder i ejerforeningen.

Start, etablering af byggeplads og byggepladsperiode

Balko har på baggrund af det statiske projekt udarbejdet fremstillingstegninger – og altanerne er sat i produktion, så levering til byggepladsen forventes at ske fra uge 34.

Detailplanlægge af selve byggeplads arealerne – dvs de områder som skal bruges til skurvogne og materialelager – pågår, men som tidligere informeret om vil alle bliver berørt. Vi håber naturligvis på at alle har forståelse for at vi selv har bedt Balco om at etablere altaner i foreningen, så vi bærer over så længe projektet pågår. 

Byggeperioden forventes at blive fra mandag den 17. august 2020 til fredag den 18. december 2020, og alle arealer også parkeringsmuligheder i området, vil i kortere eller længere periode blive påvirket. Det gælder bl.a.:

 • Vej mellem ejendommen og Genforeningspladsen, forventes afspærret i perioden 17. august 2020 til 20. november 2020
 • Græsarealer og parkeringsarealer i begge ender af gården, blive påvirket i hele byggeperioden. Der arbejdes pt. på at begrænse dette mest muligt, men der skal bruges areal til materialelager og i dagtimerne kan områder sikkerhedsmæssigt blive afspærret. Generelt vil bagtrappedørene dog blive friholdte, da disse er brandveje.
 • Port 1, (v. Borups Allé 247 th) forventes spærret uge 35 og uge 36
 • Port 2, (v. Borups Allé 237 tv) forventes ikke at blive afspærret
 • Vej ved Borups Alle 233A og 233B her etableres velfærdsfaciliteter/skurvogne
 • Haver mod Genforeningspladsen – adgang/brug kan af hensyn til sikkerhed blive begrænset i perioder fra 17. august til 20. november 2020.

Udførsels tidsplan

Balco kommer til at arbejde med 3 produktionshold (P1, P2 og L1) – hvor den foreløbige tidsplan incl. forberedelse er (adviseres principielt endelig 2 uger før opstart, se ”Varsling”): 

Forberedelse – der vil være forskellige forberedende aktiviteter, som vil blive varslet inden altan montage. Bl.a.;

 • Besigtigelse – flytning af radiatorer ved Østblik – 7-9. juli 2020. Er varslet.
 • Flytning af radiatorer – opstartes uge 33. Varsles af Østblik.
 • Besigtigelse af udvalgte lejligheder på 2. sal, hvor forstærkning til altan skal sikres under gulv. Varsles af Balco.
 • Ad hoc besigtigelse, for afklaring af specifikke forhold (kort varsling)

P1 – vil arbejde fra facadeplatform ved etablering af altaner i gården (Borups Alle 237 til 247). Alt arbejde vil blive afsluttet og slutbesigtiget for hver opstilling (O); 

 • (O1) Uge 35 – 36, Borups Alle 247 1 t.h. og 247 2 t.h.
 • (O2) Uge 37 – 40, Borups Alle 247 1 t.v., 247 2 t.v., 245 1 t.h. og 245 2 t.h.
 • (O3) Uge 41, Borups Alle 243 2 t.h.
 • (O4) Uge 42 – 44, Borups Alle 243 1 t.v., 243 2 t.v. og 241 2 t.h.
 • (O5) Uge 45 – 47, Borups Alle 241 1 t.v., 241 2 t.v. og 239 2 t.h.
 • (O6) Uge 48 – 50, Borups Alle 239 2 t.v., 237 1 t.h. og 237 2 t.h.

P2 – vil arbejde fra facadeplatform ved etablering af altaner i gården (Borups Alle 233 A til 235 B th, samt 249 A til 249 E t.v.), hvor alt arbejde vil blive afsluttet og slutbesigtiget for hver opstilling (O). Etablere desuden Velux Cabrio (Borups Alle 237 3.t.h, 237 3.t.v. og 249 E 2.t.v.);

 • (O1) Uge 35 – 37, Borups Alle 249A 1.t.h., 249B 1 t.v. og 249B 2 t.v.
 • (O2) Uge 38 – 39, Borups Alle 249C 1 t.v. og 249C 2 t.v.
 • (O3) Uge 40, Borups Alle 249C 1 t.h. (249D 1 t.v.) 
 • (O4) Uge 41 – 42, Borups Alle 249D 2 t.h. og 249E 2 t.v.
 • (O5) Uge 43,Borups Alle 235B 2 t.h.
 • (O6) Uge 44, Borups Alle 235A 1 t.h.
 • (O7) Uge 45 – 46, Borups Alle 233B 1 t.h. og 233B 2 t.h.
 • (O8) Uge 47, Borups Alle 233A 1 t.v.
 • (VC) Uge 48 – 49, Borups Alle 237 3 t.h., 237 3 t.v. og 249 E 3 t.v.

L1 – vil arbejder fra lift og med kran ved etablering af altaner mod Genforeningspladsen (Borups Alle 233 B t.v. til 235 F og 249 E t.h.). Detaljeret tidsplan og varsling udsendes, men da arbejdet af hensyn til haverne i stueplan skal kommer til at foregå fra lift  og ved brug af krav, vil det ske af flere omgange;  

 • Uge 35 – 47, rækkefølge forventes at blive Borups Alle 249 E t.h., herefter 235 F  mod 233 B t.v. 
  • Etablering af altandør (afspærres indtil altan er monteret)
  • Forberedelse af mur montage af altan
  • For montage af altaner på jorden
  • Løft med kran og færdigmontering af altan

Varsling

Ovenstående mulige begrænsninger i adgang til fælles arealer og til parkeringsarealer i gården, samt på offentlig vej, skal betragte som den generelle varsling fra projektet omkring de hovedaktiviteter, der vil foregå i forbindelse med altanprojektet i perioden fra uge 33 (beboer information) og byggepladsetablering i uge 34 til endelig mangeludbedring/aflevering i uge 51.

Den enkelte ejere, skal være opmærksom på at de jf. lejeloven har pligt til at varsle deres lejere minimum 6 uger før arbejdet igangsættes.

Balco vil herefter sørge for at omdele en advisering 2 uger, henholdsvis 2 dage inden arbejdet påbegyndes i den enkelte opgang.