Indfangelse af duer

Mange beboere har spurgt, om vi ikke snarest kan få en løsning med de mange duer, der har slået sig ned rundt omkring i ejendommen samt i gården. Deres mange efterladenskaber er en plage, og de forhindrer de små fugle i at slå sig ned. 

Derfor er det blevet besluttet at opsætte et bur ovenpå Per’s skur, hvor de vil fanget. Dette bur tilses dagligt og vil ved “gevinst” selvfølgelig blive tømt. Vi fandt denne løsning bedst. Alternativet var, at vi skulle skyde duerne i gården, hvilket ville være en mere langsom og sandsynligvis dyrere løsning.