Forbrugsmålere til vand

Til ejerne i E/F Tønderhus.  

I forbindelse med at der er installeret forbrugsmålere til vand i hver ejerlejlighed i E/F Tønderhus vil der fremadrettet hver måned på opkrævningen af fællesudgifter mv. blive opkrævet et a conto beløb til vand, med opkrævning første gang den 1/7-2020. Det fastsatte a conto beløb til vand er fastsat ud fra beløbet som ejendommen har forbrugt i 2019, fordelt pr. fordelingstal. Samtlige ejer vil blive opkrævet et beløb pr. måned svarende til 32,1632 kr. pr. fordelingstal.  

Regnskabsperioden er 1/6 – 31/5 ligesom det i dag eksisterende varmeregnskab. Så snart det første vandregnskab for 2020-2021 er opgjort, vil den enkelte ejers a conto beløb blive reguleret, således dette svarer overens med den faktiske udgift for den enkelte ejerlejlighed.

Mvh Bestyrelsen