Skralderum

I skuret i midten af gården er der opstillet skralderum med affaldscontainere og containere til aviser og ugeblade. Flasker og glas må ikke stilles i skurene, men skal afleveres i flaskecontainere.

Det er på grund af risiko for rotter vigtigt, at affaldscontainerne ikke overfyldes, og at de altid holdes helt lukket.
Storskraldrum findes overfor 235B. Der er opsat vejledninger i rummet, som oplyser hvilke effekter, der må stilles i rummet. Dette bedes overholdt, idet foreningen ellers risikerer at blive pålagt bøde fra Københavns Kommune. Er du som beboer i tvivl, kan du læse mere om affald i ordensreglementet.