Gårdudvalget

Gårdudvalget består af en gruppe frivillige beboere som står for pasning, udskiftning og beplantning af staudebedene, tønderne på den store græsplæne, de 2 plante rumdelere ved borde-bænke sættene, de 2 bærbede samt Den
Urbane Have (DUH).
Vi bruger et minimum af miljøskadelige stoffer.

Gårdudvalget samarbejder med viceværten. 

Udvalget får tildelt årligt budget og står til regnskab for dispositionen af dette beløb.
Udvalget vælger selv en regnskabsansvarlig.
Udvalget har ikke en formand og bliver helst enige eller beslutter ved flertalsafgørelse.

Gårdudvalget indkalder til arbejdsdage ved behov. Arbejdsdage er for alle beboere og udover en praktisk dag, en hyggelig dag, hvor du lærer nogle af dine naboer at kende.
Udvalget er desuden afhængig af vikarer, der hjælper med vanding, især i feriesæsonnen og i meget tørre perioder, hvor DUH, krukker, tønder,  skal vandes op til 2 gange dagligt.
Er man interesseret i at komme på vande vikarlisten, tag da kontakt til udvalget.

I kælderrummet ved 235E finder du parasoller, festtelte og andet til fælles brug.
Hynder finder du i de 2 bokse i gården.
Husk at ryde op efter dig og læg tingene tilbage efter brug.

Udvalget har eksisteret i mere end 8 år og arbejder med flg. visioner:

Gården skal være et grønt sted for alle foreningens beboere.
Vi arbejder løbende med ideer til at skabe flere rum/miljø i haverummet og samtidig steder, hvor man kan indtage sine måltider med andre.

Gårdudvalget
Marie, Tea, Eva

Vi kan kontaktes i gården.