Effekter/cykler i kældergange og kælderhalse

Vi gør igen opmærksom på, der ikke må henstilles effekter eller cykler i de ovennævnte områder.

Det er et krav fra brandmyndighederne der er frie flugtveje, og ingen henstillede effekter som kan forårsage/eller fohindre gennemgang under brand. Det kan desuden have alvorlige økonomiske konsekvenser for foreningen, hvis der kommer brandinspektion, og dette ikke overholdes.

Cykler skal placeres i de respektive cykelopbevaringsrum, eller cykelstativerne i gården.

Alternativt i eget kælderrum.

Effekter/cykler som står på fællesarealerne i kældergangene & kælderhalsene vil blive fjernet.

Dette sker uge 15 ( 8. – 12. april)

Derfor – sørg for at fjerne dine ting.

Mvh bestyrelsen og viceværten.