Derfor indfanger vi duer

Efter henvendelse fra adskillige beboere, der klagede over store gener fra de mange duer i området, besluttede den tidligere bestyrelse, at vi skulle få tyndet ud i bestanden. Den beslutning har den nye bestyrelse nu sat i værk.

Baggrunden er:

Duerne kan være mindst lige så sundhedsskadelige som rotter. Du ved aldrig, hvor de har været, eller hvad de har rodet rundt i.

Duernes afføring er fuld af bakterier, som kan give luftvejs- og allergi gener. Dertil kommer at duerne kan fungere som smittespredere. De kan overføre en lang række alvorlige sygdomme til os mennesker. Det kan være papegøjesyge (en infektionssygdom der forårsaget af bakterien Chlamydophila psittaci. Bakterien overføres oftest til mennesker ved at vi indånder indtørrede ekskrementer fra duerne), salmonella, fugleinfluenza, E. coli og campylobacter, der kan give dig og resten af din familie en gedigen gang diarré og ondt i maven samt Newcastle disease, der er en meget smitsom virussygdom hos fugle – herunder duer – der kan overføres til mennesker via bl.a. ekskrementer.

Derudover kan rederne indeholde mange forskellige former for skadedyr, som kan vandre

ind i vores boliger. Her er særligt tale om fuglelopper, mider, små parasitter der suger blod fra os mennesker samt flere typer af møl, som kan give store skade på vores tøj og fødevarer.

Deres ekskrementer misfarver bygninger og kan desuden forårsage skader på sten og mørtel på grund af den høje koncentration af urinsyre, der over tid nedbryder kalkfuger og kalkpuds. Afføringen er så syreholdig, at den over tid kan få murværket til at krakelere.

Nogen spørger så:

Hjælper det noget, kommer der ikke blot nye duer? Sagen er, at duer af natur er meget tro dyr. De vil hele deres liv betragte det sted, hvor de blev født, som deres hjem. Hvis en due derfor er født i vores gård, vil det også være her, den til sin tid selv bygger rede. 

Hvis vi vil af med duerne, så bliver vi nødt til enten at forhindre dem i at bygge rede hos os eller indfange og aflive dem på human vis. Det nytter ikke noget at flytte dem. De er jo i familie med brevduen, så selvom vi kører til Tyskland og sætter dem ud, så kommer de tilbage. De er sikkert hjemme igen, før vi er.

Og husk så lige på:

Duer bliver kønsmodne allerede når de er 6 måneder gamle. Selv om kuldet normalt kun består af 2 æg, så er reproduktionsevnen hos duerne stor, fordi de har en meget lang yngletid. I Danmark får duen typisk 4 – 5, og i nogle ekstreme tilfælde helt op til 9 kuld på kun en ynglesæson. Der lægges et nyt kuld, så snart ungerne fra første kuld har forladt reden.

Det er derfor, at vi har besluttet nu at gøre noget effektivt ved problemet. Ved at fjerne noget den nuværende bestand af duer fra vores område, regner vi med at have fred for duer i større mængder i adskillige år frem.

Buret vil skulle stå der 6-8 uger og vil blive tilset og i så fald tømt 2 gange dagligt.