Bestyrelsesmøde Tønderhus 

08.04.2024

Deltagere: Louise, Per, Allan, Mads og Camilla

Afbud: Josefine, Tea

Dagsorden: 

 1. Besvarelse af mails og Probo
  1. Besvaret.
 2. Nyt fra Per
  1. Danakon forbi til facadegennemgang i sidste uge, afventer rapport om facadens levetid. 
  2. Vandskade 249A i kælder. Utæt brusekabine og stoppet afløb. 
  3. Afventer tilbagemelding fra Hupfelt vedr. om de kældervinduer, der skal bestilles er ok for kommunen samt hvem der skal overtage nye ledige p-pladser. 
 3. Status ift. Vedtægterne
  1. Intet nyt.
 4. status på el og vvs tjek
  1. Bestyrelsen afventer status fra Hupfelt.  
 5. Generalforsamling
  1. Dato er sat til d.16. maj
   1. Budget skal gennemgås på næste møde, så det er klar inden GF.
   2. Potentielt en del udskiftning af bestyrelsen
    1. Mads og Tea er på valg og ønsker begge at genopstille.
    2. Louise fraflytter, og der skal findes en ny forperson. 
    3. Josefine ønsker ikke at forsætte som suppleant.
   3. Der skrivesud og opfordres til at folk kan overveje, om de vil stille op.
 6. Fibernet
  1. Ikke lykkedes at få kontakt. Bestyrelsen gør ikke mere for nu. 
 7. Parkering mod tennisbanerne
  1. Der er kommet afslag fra kommunen. Kommunen undersøger, hvilken afdeling, der kan hjælpe os med at få et pænere grønt område ud mod tennisbanerne.
 8. Gårdhave projekt
  1. De endelige skitseforslag er modtaget i fredags. Der indhentes et tilbud fra en anlægsgartner. 
 9. Status på service af vaskemaskinerne
  1. Service på vaskemaskine 5 udebliver. Bestyrelsen rykker firmaet vi har en aftale med.
 10. Skraldeskur
  1. Jordprøver foretaget og det er fundet at jorden nedenunder er med ler, som er godt at bygge på.
  2. Der er ikke nyt vedr. status på byggesagen.
 11. 10 års renoveringsplan
  1. 1. udkast er klar og skal diskuteres på et senere bestyrelsesmøde.
  2. Mål om at have den færdig og lagt ud på vores hjemmeside en gang efter sommerferien.
 12. Brandeftersyn
  1. Intet nyt.
 13. referater
  1. Korrespondance med vores hjemmeside leverandør om nyt setup. 
 14. evt.
  1. Intet
 15. Næste møde:
  1. Onsdag d.17 kl.17.15
   1. Gennemgang af budget og årsberetning.

Bestyrelsesmøde Tønderhus 11.03.2024

Deltagere: Louise, Per, Tea, Mads og Camilla

Afbud: Josefine, Allan

Dagsorden: 

 1. Besvarelse af mails og Probo
  • Besvaret.
 2. Nyt fra Per
  • Afventer tilbagemelding ift. udskift af kældervinduer da Tønderhus er bevaringsværdige.
  • Pt. 2 p-pladser der skal lejes ud.
 3. Status ift. vedtægterne
  • Den er sendt afsted til Hupfeldt. Afventer svar.
 4. cykeltyverier/ porte med låse
  • ca. 250-300.000 kr. for porte med lås og dørtelefonerne
  • bestyrelsen synes ikke det er akut vigtigt, men er åbne for at det kan blive stillet som forslag af beboere.
 5. status på el og vvs tjek
  • Afventer Hupfeldt. 
 6. Dato for generalforsamling
  • Slut april/start maj – Hupfelt kommer med et forslag. 
 7. Fibernet
  • Bestyrelsen undersøger det nærmere.
 8. parkering mod tennisbanerne
  • Sendt mail til kommunen og afventer tilbagemelding.
 9. gårdhave projekt
  • Første udkast af de grønne områder er udarbejdet. Sigter efter at alle tegningerne kan være klar til start april, så der kan indhentes overslag, der kan tages med til generalforsamling. 
 10. status på service af vaskemaskinerne
  • Bestyrelsen følger op på service af maskinerne.
 11. Skraldeskur
  • Ansøgning til skraldeskuret er nu indsendt og under behandling hos Københavns Kommune. sendt til metroselskabet. Svar tid på ca. 3 uger.
  • Der skal snart indhentes tilbud på anlæggelse af skuret.
 12. 10 års renovering
  • Møde vedr. facadegennemgang er ved at være på plads.
 13. brandeftersyn
  • Intet nyt.
 14. Referater
  • Bestyrelsen vil gerne have opsætningen på hjemmesiden ændret, så det er nemmere at finde det referat fra en specifik dato, som man ønsker.
 15. evt.
  • Årsberetning – skal udarbejdes snart.
  • Tidsbegrænset parkering – lejere har også fået info i eboks. Starter her 1. april.
 16. Næste møde:
  • Mandag d. 8. april kl.17:00

Bestyrelsesmøde Tønderhus

08.02.2024

Deltagere: Per, Tea, Mads, Allan og Camilla

Afbud: Josefine, Louise

Dagsorden: 

 1. Ændringer til vedtægter
  1. Resten af vedtægterne blev gennemgået for kommentarer og spgm. Bestyrelsen fremsender til Hupfeldt.
 2. Besvarelse af mails og Probo
 3. Nyt fra Per
  1. Giftkasser til rotterne – nogle have løsnet sig under stormene. De er nu fastgjorte igen.
  2. Bestyrelsen vil gerne sende ny besked ud om at beboere skal have fokus på at fjerne genstande fra opgange og bagtrapper, for at holde arealerne frie fra ting. 
 4. Skraldeskur
  1. Bestyrelsen rykker DANAKON for status på ansøgningen for byggetilladelse. 
 5. Referater
  1. 3 ud af de 4 seneste referater lagt op. Dog mangler januar og der er byttet rundt på rækkefølgen ift. november/december. 
  2. Til næste møde er der enighed om at drøfte opsætning af referaterne, så de er mere overskuelige på hjemmesiden i stedet for man skal skrolle så meget.
 6. Følgende punkter blev ikke nået og udskydes til næste møde:
  1. Cykeltyverier/porte med låsesystem
  2. Status på el og vvs tjek 
  3. Årsopgørelse
  4. Fibernet i ejerforeningen
  5. Parkering mod tennisbanerne
  6. Gårdhave projekt
  7. Status på service af vaskemaskinerne
  8. 10 års renovering
  9. Brandeftersyn
  10. Eventuelt
 7. Næste møde
  1. Mandag d.11. marts kl.18

Bestyrelsesmøde Tønderhus

15.01.2024

Deltagere: Mads, Louise, Allan, Tea, Per og Camilla

Afbud: Josefine

Referat

 1. Besvarelse af mails og Probo
  1. Fibernet. Der følges op på korrespondance.
  2. Dialogmøde vedr. udvikling af Bellahøjmarken 17. januar i Grøndal multicenter. Bestyrelsen lægger det på fb hurtigst muligt. 
  3. Gennemgang af facaderenovering udskudt. 
 2. Nyt fra Per
  1. Lugtgener ved 233A undersøgt. Årsag blev ikke fundet. Undersøgelse indstilles.
  2. Smadret kælderrude ved 235D. Fragtfirma nægter desværre at det var dem. Foreningen må selv dække skaden, da forsikringens selvrisiko er højere.  
  3. Port ødelagt i vind igen. Det er nødvendigt at finde en anden løsning så porten ikke bliver ved at blive ødelagt, som fx at låse portene til væggene. Det blev besluttet at købe låsene samt at kommunikere hvornår portene skal lukkes.
  4. Booking/ikke booking af vaskemaskiner. Bestyrelsen opfordrer alle til at overholde deres vasketider.
  5. Kolde ydremurer og kuldebroer. Man må selv isolere ekstra hvis nødvendigt.
  6. Tilbud modtaget for kældervinduer. De skal skiftes udefra. Tilbud på Ca. 685.000 kr. for 123 vinduer. Det skal med som punkt til generalforsamling.
  7. Der er købt en ekstra palle salt ift. saltning af fortov.
 3. 10 års renovering
  1. For at kunne udgive den opdaterede plan mangler vi facadegennemgangen.
 4. Skraldeskur
  1. DANAKON arbejder videre ift. ny byggetilladelse af skraldeskur. 
 5. Brandeftersyn
  1. Intet nyt.
 6. Parkering mod tennisbanerne
  1. Intet nyt.
 7. Status på gårdhaveprojektet
  1. Der er udarbejdet 2 skitser af udvalget. I weekenden har de haft møde med en landskabsarkitekt for at få hjælp til at konkretisere skitserne.
 8. Referater på nettet er ikke lagt op
  1. Der følges op, sådan at alle referater er ajourførte på hjemmeside.
 9. Ændringer til vedtægter
  1. Gennemgået ca. halvdelen. Resten gennemgås på næste møde.
 10. Eventuelt
 11. Næste møde -> Torsdag d.8. februar kl.18

Bestyrelsesmøde Tønderhus

01.11.2023

Deltagere: Louise, Mads, Per, Tea, Per, Allan og Camilla

Afbud: Josefine.

Dagsorden

 1. Besvarelse af mails og Probo
 2. Nyt fra vicevært
  1. Gulvet i tørrerummet er malet.
 3. 10 års renovering
  1. Bestyrelsen er i gang med at ajourfører den eksisterende 10 års renoveringsplan for ejendommen til i år og indhenter tilbud på de renovationer, der forventes indenfor de kommende år. Derefter vil bestyrelsen udarbejde en plan for de fremtidige renoveringsarbejder.
 4. Skilte til hunde og vaskemaskiner
  1. Hundeskiltene er sat som en pæn påmindelse om, at din hund ikke skal besørge i gården.
  2. Skiltene til vaskemaskinerne er sat op for at kunne skabe mere klarhed om brugen.
 5. Skraldeskur
  1. Bestyrelsen og Per har møde Danakon vedr. det videre arbejde med skraldeskuret.
 6. Brandeftersyn
  1. Intet nyt. 
 7. Parkering mod tennisbanerne
  1. Bestyrelsenundersøger hvem de skal snakke med i kommunen for at genoptage sagen.
 8. Julehygge arrangement
  1. Bestyrelsen vil gerne invitere alle beboere til gløgg i gården søndag d.17. december kl.14. Reklame derom kommer ud snarest på facebook, ProBo, mm.
 9. Ændringer til vedtægter
  1. Bestyrelsen havde ikke modtaget de nødvendige papirer, for at kunne drøfte dette. Det forventes at kunne gennemføres ved næste bestyrelsesmøde.
 10. Stormskader
  1. Portene skal ordnes. Afventer forsikringen. 
 11. Eventuelt
  1. Maling af vinduer -> Bruge den hvide farve RAL9010. Du kan få 10-15 % rabat ved Flügger på Svanevej, hvis du oplyser du bor i Tønderhus.
 12. Næste møde
  1. Mandag den 4. december kl.17:30.

Bestyrelsesmøde Tønderhus

04.12.2023

Deltagere: Louise, Mads, Per, Allan og Camilla.

Afbud: Tea og Josefine.

Dagsorden

 1. Besvarelse af mails og Probo
 2. Nyt fra Per
  1. Portene ordnes på onsdag.
  2. Service på fejemaskine.
  3. Vaskemaskiner
   1. Vaskemaskine nr.3 og tomler nr. 4 burde kører nu. 
   2. Tomler nr.5 har problemer, montør i morgen. 
 3. Fibernet
  1. TDC lægger fibernet efterår 2024 i området, hvor valgfri udbyder kan vælges. Bestyrelsen beder om at få fremsendt relevante dokumenter til gennemgang. 
 4. 10 års renovering
  1. Bestyrelsen gennemgik renoveringsplanen, og får den tilrettet. 
 5. Skraldeskur
  1. Skal udarbejdes en ny byggeansøgning til kommunen vedr. skraldeskuret.
 6. Brandeftersyn
  1. Indskrives på renoveringsplanen.
 7. Parkering mod tennisbanerne
  1. Intet nyt.
 8. Julehygge arrangement
  1. Gløgg i gården søndag d.17. december kl.14. 
  2. Bestyrelsen skriver ud om vedr. om nogen af beboerne vil hjælpe til. 
 9. Ændringer til vedtægter
  1. Forslag til ændringer i vedtægterne er kommet pr. dags dato. Skal drøftes på næste bestyrelsesmøde.
 10. Eventuelt
  1. Da Louise har sat sin lejlighed til salg, skal der når og hvis Louise flytter, vælges en ny forperson. Dette sker tidligst når dato for flytning ligger fast. Efter vedtægterne vælger bestyrelsen ny midlertidig forperson blandt de tilbageværende medlemmer. Kan der ikke opnås enighed, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ved næste ordinære generalforsamling vil der så være valg ang. ny forperson, som vi kender det fra tidligere.
 11. Næste møde
  1. Mandag den 15. januar kl.17:30.

Bestyrelsesmøde Tønderhus

02.10.2023

Deltagere: Louise, Mads, Per, Tea, Per, Allan og Josefine.

Afbud: Nina

Dagsorden

 1. Nyt i bestyrelsen:
  • Nina trækker sig fra bestyrelsen og som næstforperson. 
  • Tea er derfor hermed med i bestyrelsen, da hun havde meldt sig til generalforsamlingen. 
  • Mads og Camilla stiller begge op som næstforperson. Der stemmes 1 for Camilla og 2 for Mads. Mads er hermed den nye næstforperson i bestyrelsen.
 2. Vedr. referater og dagsorden til bestyrelsesmøder:
 1. Referater sendes ud senest 3-4 dage efter mødet. 
 2. Såfremt der ikke sendes kommentarer indenfor 7 dage efter udsendes, så ses referatet som godkendt.
 1. Besvarelse af bestyrelsesmail og Probo.
 2. Ændringer til vedtægter
 3. Vedtægtsmøde laves i forlængelse af bestyrelsesmøde onsdag d.1. november 17.30.
 4. 10 års plan for renovering
 1. Bestyrelsen har indhentet priser på det, der skal udbedres. Det drejer sig om bagtrapper, fortrapper og kældervinduer.
 2. Bestyrelsen indhenter nyt tilbud til gennemgang af facaderenovering. 
 3. Tidsplan for renoveringsplanen fornyes efterfølgende når alle priser kendes.
 4. Klipning af hække
 5. Per oplyser at alle har klippet deres hække.
 6. Booking af vaskemaskiner via ProBo
 7. Muligheden er nu fjernet fra ProBo.
 8. Indsamling
 9. Der er reklameret alle steder og foregår på fredag.
 10. Byggetilladelse skraldeskur
 1. Danakon har lavet en fejl, rådgiver har modtagert afslag fra kommunen og skal lave ny tilladelse.
 2. Nu da der skal laves en ny tilladelse, blev det diskuteret hvorvidt det er muligt at rykke skraldeskuret 1-2 m mod den brede ende. Bestyrelsen undersøger muligheden.
 3. Info vedr. beboer workshop fra d. 3. september
 1. Hyggeligt og vellykket workshop med ca. 20 deltagere.
 2. Højeste prioritet for deltagere var at få flere træer og beplantning.
 3. Ift. hvad folk efterspørger i deres gårdrum og indarbejdede i deres tegninger:
  1. Små hyggelige opholdsrum m/u overdække
  2. Blomster, buske og træer evt. med frugt, bær og tiltrækker sommerfugle
  3. Omstrukturering og minimering af det asfalterede areal
  4. Optimering af cykelparkering evt. ved at rykke nogle eksisterende buske, omend meget bedre efter oprydning.
  5. Rykke skraldeskur mod den brede ende af gården for at få mere grønt i den smalle
  6. Integreret naturlegeplads til børnene
 4. Fremadrettet proces: Udvalget arbejder på at udarbejde 2 plantegninger for gårdhaven og estimat på omkostninger, som planlægges at være klar til forårets generalforsamling.
 5. Brandsyn
 6. Bestyrelsen undersøger hvordan det igangsættes.
 7. Nyt fra vicevært
 1. Gulv i tørrerum
  1. Indhentet pris på ny maling på gulv. Det blev vedtaget at ordne gulvene i de fem tørrerum.
  2. Det ene tørrerum har problemer med fugt i væggen. Der er også indhentet tilbud på dette. Det blev vedtaget at få ordnet væggene. 
 2. Eventuelt
  • Parkering ud mod tennisbanerne
   1. Bestyrelsen vil gerne genoptage sagen.
  • Vaskeriet vedr. vaskemaskine 3
 3. Per har snakket med leverandøren og der skal udarbejdes en pamflet med vejledning.

Bestyrelsesmøde Tønderhus 30.08.2023

Deltagere: Louise, Mads, Per, Tea og Per
Afbud: Nina, Allan og Josefine

Dagsorden
1. Besvarelse af bestyrelsesmail og Probo.
o Bestyrelsen gennemgik og svarede alle indkomne.
2. Trækvogn
o Der købes en trækvogn, som opbevares af Per. Den kan man låne såfremt nødvendigt.
3. Nøglebokse
o Bestyrelsen er enige om at nøglebokse gerne må opsættes i nærheden af egne hoved- eller
bagdøre.
4. 10 års plan for renovering
o Bestyrelsen skal have opdateret 10 års plan for renoveringsarbejder – specielt ift. facaden
ift. år og budget.
5. Klipning af hække
o Alle med store hække har fået en påmindelse. Der skal tjekkes op på hvorvidt det er gjort
eller ej.

6. Hundeskilte med forbud mod skidning på græsset
o Der bliver bestilt skilte.
7. Misbrug af reserverede vaskemaskiner
o Bestyrelsen er enige om at bestille nogle magnetskilte, der siger at maskinerne ”er
reserveret”/”i brug”, så folk ved at de er reserveret efterfølgende.

8. Booking af vaskemaskiner via ProBo
o Bestyrelsen vidste ikke dette var en mulighed. Dette skal fjernes fra Probo, sådan at det kun
forgår via Tønderhus hjemmeside.

9. Kontrol af parkering i gården
o Bestyrelsen diskuterede hvorvidt vi skal tilmelde os privat firma til kontrol af parkering i
gården. Der blev ikke truffet nogen beslutninger, men det drøftes videre på næste møde.

10. Indsamling på fællesarealer
o Indsamling af efterladte effekter fra kælder, og hovedtrapper og alle fællesarealer bør
foretages snart.
11. Ændringer til vedtægter
o Bestyrelsen har brug for et separat møde, der kun omhandler ønskede ændringer til
vedtægterne.
o Der ønskes vedtægtsændringer for at ajourfører Tønderhus’ vedtægter.
12. Byggetilladelse skraldeskur
o Bestyrelsen har modtaget plantegning af skraldeskuret, som vil bliver lagt op på ProBo og
facebook.

13. Workshop og hygge på søndag d. 3. kl.15
o Husk at deltage

14. Næste bestyrelsesmøde mandag d.2.10.2023 kl.17:30.

Bestyrelsesmøde Tønderhus 08.05.2023


Tilstedeværende: Per, Louise, Ann Kathrine, Allan, Nina, Mads (online), Mads Nilsson (suppleant), Heidi (suppleant). 

Ingen afbud. 


1. Nyt fra formand

Administrator har påbegyndt udsending af påbud om udbedringer efter el- og vvs-tjek.


2. Nyt fra vicevært
2.1 Per har undersøgt muligheder for ventilering i tørrerum, efter klager om fugt-lugt. Det besluttes at isætte lagkage-ventiler i tørrerummene.

2.2 Per har sat sedler op med påmindelse om at holde bagdøre lukket og låst.

2.3 Fortsat udfordringer med vaskemaskine nr. 2. Per arbejder på sagen. 

2.4 Opstart på kviste som planlagt. 

2.5 Der er indkøbt strips til cykel- og barnevognsindsamling. 

Strips kan hentes ved Per, og udleveres fra d. 12.05 indtil d. 24.05. Sidste frist for mærkning er d. 30.05 og indsamlingen påbegyndes d. 05.06.

2.6 Per arbejder på rengøring af fedt-plet på fliser.

2.7 Reparation af udendørs kældertrappetrin er påbegyndt.


3. Gennemgang og besvarelse af indkomne mails

3.1 Forespørgsel om at skifte vinduer til træ-træ fremfor træ-alu. Det godkendes, da selve vinduet er det samme.

3.2 Forespørgsel om sammenlægning af lejligheder horisontalt. 

Der er ikke umiddelbart noget i vedtægterne der strider imod projektet – afventer fortsat endeligt svar fra administrator. 

Der har for år tilbage været givet ok til lignende projekt, der blev indstillet pga. økonomi. 

OBS på fordelingstal ift. grundplan. 

Overvejelser i forhold til begrænsning af antal lejligheder der kan sammenlægges. Det vurderes ikke at være relevant på nuværende tidspunkt. 

Grønt lys fra bestyrelsens side, såfremt administrator godkender. 

3.3 Henvendelser om generalforsamling samt andre indkomne mails er besvaret. 

4.  Gennemgang af dagsorden til generalforsamling

5. Gennemgang af årsrapport og budget


6. Eventuelt

Bestyrelsesmøde Tønderhus 17.04.2023

Tilstedeværende: Louise (formand), Nina, Mads G., Ann-Katrine, Allan, Per (vicevært), Heidi *suppleant).

Afbud:Mads N. (suppleant).

Dagsorden
1. Nyt fra formand
Orientering fra Besøg hos Hupfeldt. Møde med Andreas, ny kontaktperson.

2. Nyt fra vicevært

 • ●  Diverse opgaver er blevet udfærdiget af Tom Brunholt.
 • ●  Tømrer/VVS/EL kommer i uge 19-21 og laver de sidste kviste.
 • ●  Kælderrum under 249E skal have lavet nyt faldstamme.
 • ●  Vaskemaskine nr. 2 har problemer. Elektriker skifter HPFI-relæ.3. Gennemgang og besvarelse af indkomne mailsAlle e-mails er blevet besvaret.4. Opsamling på sidste mødeAfventer stadig tilbagemelding fra Københavns Kommune vedr. tilladelse til skraldeskuret. Så snart tilladelsen lander, er det planen, at udbudsmaterialet er klar.5. CykelindsamlingIndsamling kommer til at gælde både cykler/barnevogne/klapvogne.6. Fliser omkring 235DHer er spildt noget “fedtstof” som har svinet et antal fliser. Per undersøger, om der findes et rengøringsmiddel, som kan fjerne det.7. Skuret – status på byggetilladelseSe pkt. 4.8. Status på Generalforsamling (dato, dagsorden, valg etc.)Generalforsamling bliver tirsdag d. 30. maj.9. Ventilator i tørrerumPer undersøger muligheder for bedre udluftning.10. Eventuelt11. Næste mødeMandag d. 8. maj kl. 17.15.