Fjernelse af effekter på fællesarealer!

Da bestyrelsen tidligere skrev en meddelse omkring fjernelse af effekter på gangene, var det som om at det blev overholdt i et par dage nogle steder. Nu er den desværre allerede helt gal igen. Som vi også skrev den gang er det vigtigt at overholde Bekendtgørelse om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.

Her beder vi specielt om at overholde § 3. “Indvendige trapper skal være anbragt i trapperum med uhindret adgang direkte til det fri eller med adgang til det fri gennem forrum eller gang.” og § 11. “Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper og gange samt adgang hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal stedse holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan befordre en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsentes indsats i tilfælde af brand.

Stk. 2. Lofts- og kælderrum, der hører til de enkelte lejemål, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum tømmes ved lejerskifte.”

Sker der en overtrædelse af reglerne, står hele foreningen til stor bødestraf, så derfor vil vi opfordre beboerne til, at holde deres ejendele væk fra de omtalte lokationer i § 3 og 11.

Reglerne burde ikke være til at misforstå, men for en sikkerheds skyld har vi inkluderet et par billeder, der viser hvordan der bør se ud på fællesarealerne, og er par eksempler, der viser, hvordan de ikke bør se ud.

Sådan skal trappeopgangene normalt se ud
Sådan må en trappeopgang ikke se ud
Sådan skal kældergangene se ud
Sådan må kældergangene ikke se ud

For komme problemet til livs har bestyrelsen lavet dette skriv, som vi vil forsøge at følge op på jævnligt:

Kære beboere.

Det er ikke tilladt at have ejendele (sko, opbevaring, barnevogne, cykler m.m.) på fællesarealerne. Dette gælder både for- og bagtrappe plus kældergange! For at sikre brandsikkerheden i ejendommen så vil viceværten per 1. september 2017 med jævne mellemrum samle de genstande sammen, der står på fællesarealerne. Disse bliver lagt i et aflåst rum, og kan afhentes efter aftale med viceværten. Hvis ikke tingene bliver hentet inden for 3 måneder vil disse ting ikke længere kunne afhentes.

Vi opfordrer alle beboere til ikke at stille genstande på fællesarealerne, jf. vores vedtægter!

Mvh,

Bestyrelsen”


 

Altanprojekt i Tønderhus

Kære Beboere!

På generalforsamlingen fik vi nedsat et altanudvalg, der skulle undersøge forskellige muligheder for at få altaner i Tønderhus. For at gøre det nemmere at snakke med potentielle leverandører om muligheder og priser, så skal vi bruge et estimat på hvor mange, der seriøst kunne være interesseret i at få en altan indenfor 1,5 års tid. Deltag i spørgeskema undersøgelsen så vi kan få en indikation af, hvor mange, der kunne være interesseret i at få en altan. Deltagelse i undersøgelsen er ikke bindende, men der sættes pris på oprigtig interesse i besvarelserne.

Gå ind på dette link.

Deadline for deltagelse er d. 15. september.  Udlejere bedes også underrette ejerne af lejligheder om undersøgelsen.

Der vil primo næste uge også blive hængt et notits op i opgangene omkring undersøgelsen.

 

Mvh,

Altanudvalget


 

Sommerfest 2017 i EF Tønderhus

Lørdag d. 26 august kl.17 inviterer EF Tønderhus til årets sommerfest!

Der vil være velkomstdrinks fra kl.17 af forskellig karakter, samt helstegt pattegris (samt et alternativ) med diverse salater efterfølgende.

Husk dog drikkevarer til eget forbrug til maden og senere.

Ydermere, vil der i år være en kagekonkurrence for foreningens beboere. Reglerne er simple – det eneste, som der kræves er at kagen er hjemmebagt af en af foreningens beboere.

Der vil være en fin præmie til vinderen, som vil blive udvalgt af et dommerpanel bestående af sommergæster.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

 


 

Åben have i Den Urbane Have

Kære Nabo

kom og hør lidt om gårdudvalgets arbejde og se, lugt og føl hvad vi har sået og plantet af spiselige og smukke sager denne sæson i den urbane have, i plantekasser, tønder og krukker i gården.

vi har gjort os umage med planteskilte i den urbane have i år, men oplever at flere har spørgsmål og er dejligt nysgerrige, så kom til åben have hvis du gerne vil vide mere eller måske dele dine tips med dine naboer.

vi holder åben have onsdag d.28.juni kl.17.00 og en times tid frem. vi byder på lidt koldt at drikke.

 

vi ser frem til at se jer,

hilsen gårdudvalget


 

Vaskeri undersøgelse

Kære beboere.

Som lovet på generalforsamlingen så skal bestyrelsen til at lave lidt modernisering af vores fællesvaskerier. Til dette formål skal vi bruge beboer-input og beder alle om at udfylde et spørgeskema. Det tager mindre en 5 min, og alle kan være med frem til d. 23-06-2017.

Deltag her.


 

En bøn fra bestyrelsen angående effekter på fællesarealer

Da bestyrelsen har modtaget henvendelser omkring effekter, der bliver henstillet på fællesarealer (specielt i kældernedgangen omkring 249D/E), skal bestyrelsen henstille til at man bl.a. pga. brandfare fjerner disse effekter hurtigst muligt. Viceværten vil sætte et opslag på de effekter, der bedes fjernet med et varsel på tre uger, og ved manglende aktion, vil effekterne blive fjernet.

Generelt vil bestyrelsen opfordre til at man overholder Bekendtgørelse om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.

Her beder vi specielt om at overholde § 3. “Indvendige trapper skal være anbragt i trapperum med uhindret adgang direkte til det fri eller med adgang til det fri gennem forrum eller gang.” og § 11. “Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper og gange samt adgang hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal stedse holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan befordre en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsentes indsats i tilfælde af brand.

Stk. 2. Lofts- og kælderrum, der hører til de enkelte lejemål, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum tømmes ved lejerskifte.”

Sker der en overtrædelse af reglerne, står hele foreningen til stor bødestraf, så derfor vil vi opfordre beboerne til, at holde deres ejendele væk fra de omtalte lokationer i § 3 og 11.

Sker dette ikke, vil viceværten lave samme varsel som omkring kældernedgangen 249D/E, og fjerne effekter, som ikke overholder varslingen.

Bestyrelsen håber på beboernes forståelse, da det i sidste ende kan handle om menneskeliv ved brand.


Ny mail til bestyrelsen

I forbindelse med bestyrelsens digitale arbejde, har man besluttet at skifte til en anden e-mail, som bestyrelsen selv har ejerskab over.

Ny E-mail til E/F Tønderhus bestyrelse.

Den gamle vil i et stykke tid videresende til den nye, såfremt nogle stadig skulle få sendt til den gamle.

En af årsagerne til skiftet er, at det virker mere professionelt, når bestyrelsen skal indhente tilbud på diverse opgaver, samt at vi ikke behøver bruge en af vores private mails som afsender, når vi skal besvare beboernes henvendelser.

Den nye mail findes her, eller man kan gå til siden omkring bestyrelsen og til sidst kan man finde den under kontakter.