Information fra viceværten

Jeg holder lidt forskudt efterårsferie.

Holder ferie uge 43

Som altid henvises til info med vores hushåndværkere, såfremt der måtte opstå en pludselig skade.

Tirsdag den 20.10.2020 påbegynder Østblik VVS påfyldningen af vand på varmeanlægget.

Jeg har i dag, den 12.10 lagt en info i postkasserne, hos de adresser som er med på altanprojektet, og efter den liste jeg har modtaget over dem som har fået udført arbejder efter tilbud.

Såfremt jeg har glemt en adresse, hænger infoen også i alle opgange.

Venligst læs denne.

Alle bedes sørge for der er adgang til de lejligheder, der er med på altanprojektet, samt har fået udført arbejde i henhold til tilbud.

Har man ikke mulighed for at være hjemme til gennemgangen tirsdag den 20.10.2020 i i tidsrummet 8 – 16, bedes aflevere nøgle. 

Enten personligt til viceværten i uge 42 – ellers senest tirsdag morgen, den 20.10. klokken 7.30 i viceværtens røde postkasse.

Nøgle lægges i kuvert med ADRESSE OG ØSTBLIK VVS

Vigtigt der er adgang til alle de lejligheder der har fået udført radiator/ventil arbejde.

Husk man ikke må åbne for ballofixer – skal gøres af Østblik VVS.

Hilsen

Per vicevært

Information fra bestyrelsen

Tirsdag den 20.10.2020 vil der igen blive påfyldt vand på varmeanlægget.

Det betyder der igen er varme på ejendommen fra denne dato.

Samtidig med påfyldningen, vil der være gennemgang i ALLE lejligheder som har fået udført arbejder i forbindelse med altanprojektet, og/eller benyttet sig at muligheden for at skifte radiatorer/ventiler, nu hvor vandet har været tappet af.

SELV OM MAN KAN MÆRKE VARME I RØRENE, MÅ MAN IKKE ÅBNE FOR DE BALLOFIXER SOM ER MONTERET.

DER BLIVER ÅBNET FOR BALLOFIXERNE PÅ GENNEMGANGEN – DESUDEN BLIVER DER UDLUFTET OG CHECKET FOR UTÆTHEDER.

Vi informerer i næste uge angående adgang, eventuel nøgleaflevering, såfremt man ikke har afleveret nøgle i forbindelse med arbejdet.

(Ovenstående gælder kun de adresser der har fået udført arbejde i forbindelse med altan projektet, og efter aftale/tilbud – resterende adresser skal bare gøre som normalt, og nyde der igen er varme i ejendommen)

Hilsen

Bestyrelsen

Østblik VVS

Per vicevært

Information fra bestyrelsen angående den manglende varme

Bestyrelsen skal beklage den manglende varme.

Vi ved det er køligt, og mange savner varmen i radiatorerne.

Sammen med Østblik VVS, gør vi alt hvad vi kan, for igen at kunne fylde vand på anlægget, så alle igen kan få varme.

I forbindelse med altanprojektet, hvor ca. 50 radiatorer er flyttet – plus andre har benyttet sig af muligheden for at få skiftet ventiler/radiatorer, er alt vand tappet af anlægget.

Tirsdag den 13.10.2020 vil der blive monteret automatudlufter på hovedforsyningen på loftet. Dette skal fremadrettet gerne give en mere stabil varme – færre problemer med varmestrenge som går i stå i fyringssæsonen, og mindre luft i varmesystemet.

Herefter vil vi starte påfyldningen af vand.

Der vil være en gennemgang i alle de lejligheder der har fået udført arbejder på radiatorer/ventiler.

Dato for dette meldes senere.

Vi melder også en dato ud for genmontering af radiator målere.

Sammen med Techem er vi ved at planlægge dette.

Udgiften for genmontering af måler, påhviler den enkelte ejer.

Vi håber på jeres forståelse, og lover alle gør deres yderste for varmen er retur hurtigst muligt.

Hilsen

Bestyrelsen

Besked fra BALCO

Hej alle

Jeg lægger en rulle neopron (beskyttelse hvis i skal spænde noget direkte på altanen), så der undgås direkte kontakt mellem metal og metal, så der undgås rust.

I er altid velkomne til at kontakte Henning Rasmussen hos BALCO  (36464260) mht. læsejl osv, han kan med sikkerhed finde den rigtige løsning mht. farver kvalitet altankasser – parasoler osv. Eller kontakte mig på pladsen.

Tak for ros Anders, det betyder meget for os, der er på pladsen feedback går direkte videre til mit dygtige team

Vh

Torben

Overmontør BALCO

Information angående montering af altaner mod Genforeningspladsen

Viceværten Tønderhus 25-09-2020

Balco starter monteringen af første altan ud mod Genforeningspladsen mandag den 28.09.2020

Man starter på hjørnet 233B, og arbejder sig frem mod 249E.

Balco behøver IKKE adgang til lejlighederne i forbindelse med monteringen.

Al montage sker udefra.

Balco opstiller igen kegler på de verandaer hvor der arbejdes ovenover. 

Husk derfor at tage et kig, om der er placeret kegler, inden man træder ud på verandaen.

Som udgangspunkt skal der ikke foretages arbejder som giver byggeaffald – montagen foregår med med bolte og møtrikker på de rør og beslag der nu er fastgjort på facaden. Skulle der alligevel komme lidt affald på verandaen, bliver dette naturligvis fjernet.

Når altanerne er færdigmonteret, vil der være gennemgang af udført arbejde.

PÅ vegne af Balco

Per vicevært

Information/varsling

Til ejere/beboere af 3.sals lejligheder, som har tilmeldt sig altanprojektet.

Da 3.sals lejlighederne skal have den såkaldte ”Velux løsning”,vil der være en ekstra gennemgang i de tre berørte lejligheder

ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER

I TIDSRUMMET 9:00 – 11:00

På den ekstra gennemgang vil der være besøg fra Balco, et tømrerfirma, Østblik VVS og viceværten.

Da vi ikke præcist ved hvorledes varmerør og tagspær ligger ude i skunken hvor Velux altanen skal monteres, vil der blive skåret hul ud i denne. Herefter vil man tage stilling til hvorledes det er muligt at lave rørføringen – og mulig placering af ny radiator.

Desuden vil der blive taget stilling til hvilken størrelse Velux altan det er muligt at montere.

Har man mulighed for at være hjemme på onsdag den 23.09., vil det være en stor fordel. Så kan vi svare på eventuelle spørgsmål og misforståelser undgås.

Der hvor der er skåret hul, vil der blive lukket med en plade, indtil selve Velux altanen monteres.

På gennemgangen bedes man også melde til Østblik VVS hvorvidt man ønsker ny radiator – og hvor den skal placeres. Prisen for opsætning af ny radiator vil afhænge af den valgte løsning.

Hilsen

De udførende håndværkere

Information fra Rentokil

                                                                                            D. 17. september 2020

Til beboerne

Borups Alle 243-245 – 16 lejemål

Da Rentokil har overtaget skadedyrskontrollen af ovenstående lejemål er det nødvendigt, at Rentokil Skadedyrskontrol foretager detektering af ovennævnte lejemål.

Da kakerlakker kan spredes i ejendommen via revner, rør og kabelgennemføringer, er det yderst vigtigt, at Rentokil Skadedyrskontrol kan komme ind i ALLE lejemålene.

Behandling/detektering foretages:

Tirsdag d. 6. oktober 2020 mellem kl. 08.00-12.00

Torsdag d. 22. oktober 2020 mellem kl. 08.00-12.00

Torsdag d. 5. november 2020 mellem kl. 08.0-12.00

Såfremt De ikke er hjemme, bedes De sørge for en stedfortræder kan lukke vores tekniker ind.

Med venlig hilsen

Rentokil Skadedyrskontrol

Kundeservice

Information til alle i altanprojektet

Montering radiatorer

Da overraskende mange har benyttet sig af muligheden for at få udskiftet radiatorer og/eller ventiler i forbindelse med alt vand er tappet af ejendommen, er Østblik nu påbegyndt monteringen af radiatorer, hos jer som er med på altan projektet.

Dette sker for ikke pludselig at stå i en situation, hvor vejret for alvor slår om, og bliver mere efterårsagtigt, hvilket kræver varme på ejendommen.

Derfor er Østblik nu startet med radiator montering PÅ ALTAN PROJEKTET.

De beboere som har benyttet muligheden for udskiftning af radiator/ventil, men IKKE er med på altan projektet, bliver som tidligere oplyst, kontaktet direkte af Tommy fra Østblik, for en dato for udførelsen af arbejdet.

Hilsen

Per

Vedrørende altaner på 2. sal

Til dem på 2. sal der skal have altan.


Her de lejligheder hvor gulvet skal op når altan kommer:
247 2 th
245 2 th
241 2 th 
239 2 th 
239 2 tv 
233 b 2 th
249 e 2 tv
 249b 2 tv


Husk at rydde 2 m fra vindue og ind i lokalet.I vil blive varslet når der er 2-3 dage til Balco kommer og går i gang. 

Udskiftning af radiatorer

Information til de ejere/beboere som har bestilt udskiftning af radiatorer og/eller ventiler

MEN IKKE ER MED PÅ ALTAN PROJEKTET

Østblik VVS vil fra start uge 36 påbegynde arbejdet med udskiftning af radiatorer og/eller ventiler i forhold til de tilmeldinger der er indløbet.

Man laver en lejlighed færdig – altså nedtager og opsætter samme dag.

Hver enkelt, der er tilmeldt udskiftningen, vil få besked direkte fra Østblik VVS via den oplyste mailadresse, om hvilken dag de kommer i de respektive lejligheder. 

Husk derfor at checke indbakken.

Som skrevet færdiggør man arbejdet i hver enkelt lejlighed, dog vil man når alle tilmeldte lejligheder er færdiggjorte, og der igen er vand på ejendommen, foretage en gennemgang for at checke for evt. utætheder.

Alle får som skrevet besked direkte fra Østblik VVS om dagen for udførelse af arbejdet, men for en sikkerheds skyld, skal vi henstille til, man aflevere nøgle til viceværten, som så vil sørge for Østblik får nøglen udleveret til den varslede dag. Nøgler returneres i postkasserne når gennemgangen/check er udført.

Hilsen

Per vicevært &Tommy Østblik VVS

(De lejligheder som er med på altan projektet, og hvor der igen skal opsættes radiatorer, bliver varslet på et senere tidspunkt for dette arbejde)