Information/varsling

Denne varsling gælder KUN for de adresser som har fået foretaget arbejder med radiatorer i forbindelse med altanprojektet, samt dem der har benyttet sig af muligheden, for at få udskiftet radiatorer.

DEM DER IKKE HAR FÅET FORETAGET RADIATOR ARBEJDE, SKAL SE BORT FRA DENNE VARSLING/INFO.

DEM SOM KUN HAR FÅET SKIFTET VENTILER, SKAL OGSÅ SE BORT FRA DENNE VARSLING/INFO.

De nedtagne varmemålere skal genmonteres.

Dette sker torsdag den 3.12 & fredag den 4.12.

Begge dage fra klokken 8:00

Arbejdet udføres af Techem.

Dem som har nedtaget radiator – og IKKE genmonteret radiator, skal aflevere varmemåleren hos viceværten inden den 3.12.

Varmemåleren skal afleveres i en kuvert, mærket med tydelig adresse.

Da varmemåleren skal ”nulstilles”, SKAL den afleveres hos viceværten.

Bliver varmemåleren ikke korrekt ”nulstillet”, aktiveres alarmen hos Techem – dette kan betyde en udgift for den enkelte ejer.

Dem som IKKE har afleveret nøgler, skal aflevere nøgle til viceværten, såfremt man ikke har mulighed for at være hjemme på de varslede datoer. Nøgle kan som altid afleveres i viceværtens postkasse.

NØGLER SKAL VÆRE AFLEVERET TIL VICEVÆRTEN SENEST TIRSDAG DEN 01.12.2020

De nøgler som er afleveret i forbindelse med altanprojektet, har vi stadig.

Vi har også lidt nøgler fra dem som benyttede sig af tilbuddet.

Disse nøgler vil Techem gøre brug af.

Det er meget vigtigt der er adgang til de lejligheder hvor varmemålererne er nedtaget.

Det vil være en stor hjælp, hvis de som har skiftet radiatorer ud over altanprojektet, henvender sig til Per vicevært. Per vil så prøve at holde styr på disse adresser, således alle varmemålere bliver genmonteret korrekt. Send derfor en mail til Per med jeres adresse, såfremt der er opsat ny radiator udover altanprojektet.

Kan oplyse Techem modtager en alarm, såfremt varmemåleren ikke er korrekt monteret. Det betyder, Bestyrelsen og Techem ved hvor og hvor mange målere der skal være monteret på ejendommen. Det er derfor ikke muligt at ”snyde” og tro en nedtagen måler ikke bliver opdaget. Derfor, meld til Per såfremt man har fået skiftet radiator.

Prisen for genmontering er 195,00 eks. moms pr måler.

Dette er en yderst fordelagtig pris, vi har forhandlet os frem til. Normalpris er over 600 kroner eks. Moms.

Administrator opkræver som altid beløbet via fællesudgifterne.

Såfremt der ikke er adgang til lejlighederne på varslede tidspunkt – eller Techem modtager alarm for ikke korrekt monteret varmemåler, bliver den enkelte ejer faktureret for en eventuel udgift for et ekstra servicebesøg. Udgiften vil være for både genmontering af varmemåler (ca. 600 kr eks moms) samt et vagtudkald.

Venligst læg varmemåleren i vindueskarmen.

Hilsen

Bestyrelsen

Påfyldning af vand på varmeanlægget

Kære medbeboere, 

Påfyldning af vand på varmeanlægget tager desværre længere tid end forventet. Østblik knokler videre igen i morgen, og vi forventer at der er varme på i morgen eftermiddag. Bestyrelsen beklager, at det tager yderligere en dag. Det var ikke til at forudse, da vandpåfyldning aldrig tidligere har taget så lang tid. 

Bemærk, at hvis du har fået repareret/ændret/fjernet radiatorer/ventiler, skal du aflevere din nøgle i Per’s postkasse eller være hjemme i tidsrummet 8-16. Hvis Østblik ikke har adgang, risikerer vi yderligere forsinkelser på at få gang i varmen. 

Kolde hilsner, 

Bestyrelsen

p.s. 
Vi glæder os også til at kunne sove uden flyverdragt.

Varsling/information

Til alle som har cykler, der er placeret ved cykelstativet mellem køkkentrappedørene 10 &11.

Da Balco begynder at rykke platform fra næste uge(43), skal de cykler der er placeret i ovennævnte cykelstativ fjernes. 

Man kan stille cyklerne ved ”den urbane have”

Cyklerne skal være rykket i løbet af mandagen den 19.oktober.

Skulle der alligevel stå cykler når platformen skal placeres/rykkes, vil disse blive fjernet.

Er der cykler som ikke er flyttet, og låst med kædelås eller wirelås, vil disse låse blive skåret op, og cyklen fjernet.

Kæde/wirelås vil ikke blive erstattet såfremt det er nødvendigt at skære låsen op.

Hilsen

Bestyrelsen

Per vicevært

Balco

Information fra viceværten

Jeg holder lidt forskudt efterårsferie.

Holder ferie uge 43

Som altid henvises til info med vores hushåndværkere, såfremt der måtte opstå en pludselig skade.

Tirsdag den 20.10.2020 påbegynder Østblik VVS påfyldningen af vand på varmeanlægget.

Jeg har i dag, den 12.10 lagt en info i postkasserne, hos de adresser som er med på altanprojektet, og efter den liste jeg har modtaget over dem som har fået udført arbejder efter tilbud.

Såfremt jeg har glemt en adresse, hænger infoen også i alle opgange.

Venligst læs denne.

Alle bedes sørge for der er adgang til de lejligheder, der er med på altanprojektet, samt har fået udført arbejde i henhold til tilbud.

Har man ikke mulighed for at være hjemme til gennemgangen tirsdag den 20.10.2020 i i tidsrummet 8 – 16, bedes aflevere nøgle. 

Enten personligt til viceværten i uge 42 – ellers senest tirsdag morgen, den 20.10. klokken 7.30 i viceværtens røde postkasse.

Nøgle lægges i kuvert med ADRESSE OG ØSTBLIK VVS

Vigtigt der er adgang til alle de lejligheder der har fået udført radiator/ventil arbejde.

Husk man ikke må åbne for ballofixer – skal gøres af Østblik VVS.

Hilsen

Per vicevært

Information fra bestyrelsen

Tirsdag den 20.10.2020 vil der igen blive påfyldt vand på varmeanlægget.

Det betyder der igen er varme på ejendommen fra denne dato.

Samtidig med påfyldningen, vil der være gennemgang i ALLE lejligheder som har fået udført arbejder i forbindelse med altanprojektet, og/eller benyttet sig at muligheden for at skifte radiatorer/ventiler, nu hvor vandet har været tappet af.

SELV OM MAN KAN MÆRKE VARME I RØRENE, MÅ MAN IKKE ÅBNE FOR DE BALLOFIXER SOM ER MONTERET.

DER BLIVER ÅBNET FOR BALLOFIXERNE PÅ GENNEMGANGEN – DESUDEN BLIVER DER UDLUFTET OG CHECKET FOR UTÆTHEDER.

Vi informerer i næste uge angående adgang, eventuel nøgleaflevering, såfremt man ikke har afleveret nøgle i forbindelse med arbejdet.

(Ovenstående gælder kun de adresser der har fået udført arbejde i forbindelse med altan projektet, og efter aftale/tilbud – resterende adresser skal bare gøre som normalt, og nyde der igen er varme i ejendommen)

Hilsen

Bestyrelsen

Østblik VVS

Per vicevært

Information fra bestyrelsen angående den manglende varme

Bestyrelsen skal beklage den manglende varme.

Vi ved det er køligt, og mange savner varmen i radiatorerne.

Sammen med Østblik VVS, gør vi alt hvad vi kan, for igen at kunne fylde vand på anlægget, så alle igen kan få varme.

I forbindelse med altanprojektet, hvor ca. 50 radiatorer er flyttet – plus andre har benyttet sig af muligheden for at få skiftet ventiler/radiatorer, er alt vand tappet af anlægget.

Tirsdag den 13.10.2020 vil der blive monteret automatudlufter på hovedforsyningen på loftet. Dette skal fremadrettet gerne give en mere stabil varme – færre problemer med varmestrenge som går i stå i fyringssæsonen, og mindre luft i varmesystemet.

Herefter vil vi starte påfyldningen af vand.

Der vil være en gennemgang i alle de lejligheder der har fået udført arbejder på radiatorer/ventiler.

Dato for dette meldes senere.

Vi melder også en dato ud for genmontering af radiator målere.

Sammen med Techem er vi ved at planlægge dette.

Udgiften for genmontering af måler, påhviler den enkelte ejer.

Vi håber på jeres forståelse, og lover alle gør deres yderste for varmen er retur hurtigst muligt.

Hilsen

Bestyrelsen

Besked fra BALCO

Hej alle

Jeg lægger en rulle neopron (beskyttelse hvis i skal spænde noget direkte på altanen), så der undgås direkte kontakt mellem metal og metal, så der undgås rust.

I er altid velkomne til at kontakte Henning Rasmussen hos BALCO  (36464260) mht. læsejl osv, han kan med sikkerhed finde den rigtige løsning mht. farver kvalitet altankasser – parasoler osv. Eller kontakte mig på pladsen.

Tak for ros Anders, det betyder meget for os, der er på pladsen feedback går direkte videre til mit dygtige team

Vh

Torben

Overmontør BALCO

Information angående montering af altaner mod Genforeningspladsen

Viceværten Tønderhus 25-09-2020

Balco starter monteringen af første altan ud mod Genforeningspladsen mandag den 28.09.2020

Man starter på hjørnet 233B, og arbejder sig frem mod 249E.

Balco behøver IKKE adgang til lejlighederne i forbindelse med monteringen.

Al montage sker udefra.

Balco opstiller igen kegler på de verandaer hvor der arbejdes ovenover. 

Husk derfor at tage et kig, om der er placeret kegler, inden man træder ud på verandaen.

Som udgangspunkt skal der ikke foretages arbejder som giver byggeaffald – montagen foregår med med bolte og møtrikker på de rør og beslag der nu er fastgjort på facaden. Skulle der alligevel komme lidt affald på verandaen, bliver dette naturligvis fjernet.

Når altanerne er færdigmonteret, vil der være gennemgang af udført arbejde.

PÅ vegne af Balco

Per vicevært

Information/varsling

Til ejere/beboere af 3.sals lejligheder, som har tilmeldt sig altanprojektet.

Da 3.sals lejlighederne skal have den såkaldte ”Velux løsning”,vil der være en ekstra gennemgang i de tre berørte lejligheder

ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER

I TIDSRUMMET 9:00 – 11:00

På den ekstra gennemgang vil der være besøg fra Balco, et tømrerfirma, Østblik VVS og viceværten.

Da vi ikke præcist ved hvorledes varmerør og tagspær ligger ude i skunken hvor Velux altanen skal monteres, vil der blive skåret hul ud i denne. Herefter vil man tage stilling til hvorledes det er muligt at lave rørføringen – og mulig placering af ny radiator.

Desuden vil der blive taget stilling til hvilken størrelse Velux altan det er muligt at montere.

Har man mulighed for at være hjemme på onsdag den 23.09., vil det være en stor fordel. Så kan vi svare på eventuelle spørgsmål og misforståelser undgås.

Der hvor der er skåret hul, vil der blive lukket med en plade, indtil selve Velux altanen monteres.

På gennemgangen bedes man også melde til Østblik VVS hvorvidt man ønsker ny radiator – og hvor den skal placeres. Prisen for opsætning af ny radiator vil afhænge af den valgte løsning.

Hilsen

De udførende håndværkere