Information i forbindelse med stigestreng- projektet.

Information i forbindelse med stigestreng- projektet.

MANDAG DEN 21. OKTOBER FRA KLOKKEN 9:00, VIL DER VÆRE FEJL & MANGELGENNEMGANG AF STIGESTRENGS PROJEKTET.

Vi starter i opgang 237 klokken 9:00

Har man indvendinger mod det arbejde der er udført, bedes man melde dette til Per vicevært pr. mail. Vi opfordrer dog stadig til, man er til stede ved gennemgangen, således vi kan få en dialog om arbejdet.

Vi ved der er et efterslæb på efter reparationerne. Disse reparationer har vi nogenlunde styr på, og vil blive udbedret hurtigst muligt.

Efterhånden som den enkelte lejlighed bliver ”Færdig meldt” afleveres udleverede nøgler retur i postkasserne.

Mail med information om fejl/mangler bedes sendt til: 

per.vicevaert@gmail.com

Venligst skriv ”Fejl/mangler stigestrengs projekt” samt adresse i emnefeltet.

Hilsen

Per vicevært

Altanprojekt opdatering

Kære allesammen

Der er endelig nyt ang. altanprojektet.
Jeg har i dag været i kontakt med Henning fra Balco KontechDet er desværre ikke som sådan noget nyt.Kommunen har valgt at lukke deres telefoner resten af året for at give sagsbehandlerne arbejdsro. Balco Kontech har sendt den seneste rykker den 4/10Henning kunne dog oplyse at det ikke kun er vores projekt der volder kvaler men alle andre altan projekter i byen og også alle byggeprojekter der lander hos “Byg & Miljø”Så det lader til vi blot kan krydse fingre for at nu hvor telefonerne ikke længere skal besvares at der forhåbentlig snart kommer gode nyheder.

Mvh Bestyrelsen

INFORMATION FRA VICEVÆRTEN

Grundet en defekt ventil på varmestrengen i kælderen, er vi desværre nød til at lukke for varmen og tappe alt vand af ejendommen.

Dette sker mandag den 30/09.

Man må påregne manglende varme fra formiddag til over middag.

Vi er nu snart så langt med sidste etape af stigestrengsprojektet, arbejdet med udskiftning af hovedforsyningsrørene i kælderen starter op.

Det betyder der i perioder vil være lukket for både koldt og varmt brugsvand. Vi kan desværre ikke varsle bestemte dage, tider og adresser for lukningen, men bestræber os på der er lukket mindst muligt.

Arbejdet med kælderprojektet starter op ca. ONSDAG DEN 2. OKTOBER og er planlagt til at tage cirka 10-14 dage.

Man må/kan derfor forvente der periodevis i arbejdstiden mellem klokken 8:00 til 16:00 vil være manglende brugsvand.

Husk derfor at tappe vand ”til dagen” – til kaffen,toiletbesøget osv.

Senest klokken 16:00 vil der igen være vand alle dage.

Der vil selvfølgelig også være vand i weekender.

Viceværten holder ferie fra TIRSDAG den 1. oktober.

Jeg er tilbage igen mandag den 7. oktober. 

Som altid henvises der til vores administration og hushåndværkere, såfremt der sker en pludselig skade.

I øvrigt henvises til foreningens hjemmeside.

Hilsen

Viceværten

Sidste chance – Cykelindsamling

Deadline for udlevering af strips til mærkning af cykler er overskredet – men DU får lige et par dage mere.

Sidste dato for afhentning af strips er 

MANDAG DEN 23. SEPTEMBER

Mærkning gælder ALLEcykler på ejendommen – 

i gården, kældre og udvendig omkring ejendommen.

Alle cykler som ikke er korrekt mærket med den/de udleverede strips, bliver herefter indsamlet og afleveret til storskrald.

DERFOR – MÆRK DIN CYKEL HVIS DU ØNSKER AT BEHOLDE DEN.

Mvh

Bestyrelsen & viceværten.

Cykel mærkning & oprydning

Det er igen blevet tid til at få ryddet ud i cykler som ikke bliver brugt, eller hører til på ejendommen.

Derfor skal ALLE cykler mærkes med en strip.

Dette gælder alle cykler, som er placeret udendørs og cykelrum i kælderen.

Strips vil blive udleveret hos viceværten – man skal derfor SELV ned og hente det antal strips man har brug for. 

Cykler som IKKE er korrekt mærket, vil blive indsamlet og afleveret til storskrald.

Strips udleveres i perioden 05.09 til 18.09. 2019

Kan afhentes i følgende tidsrum:

Mandag til torsdag: 06:00 – 14

Fredage 06:00 – 12

Sidste frist for mærkning er FREDAG den 27.09. 2019

Cykler som ikke er korrekt mærket, bliver indsamlet fra den MANDAG den 07.10.2019.

Venlig hilsen

Bestyrelsen & viceværten

E/F Tønderhus

Husk man selv skal hente strips og mærke sin cykel.

Duer

Kære alle


Da der stilles mange spørgsmål fra en beboer til det lovmæssige ang due fælden har bestyrelsen her til morgen været i kontakt med Rentokil der er det firma der er hyret til opgaven.De har oplyst os, at de har set både ringduer/skovduer men også de almindelige københavner duer i vores gård. Sidst nævnte må man jage hele året og de er fuldt opmærksomme på man ikke må aflive ring/skov duerne på nuværende tidspunkt. Skulle en sådan blive fundet i buret bliver denne selvfølgelig sluppet fri igen. 

Rentokil har derud over oplyst os, at de arbejder indenfor gældende lovkrav som er tømning af buret 2 gange dagligt. Har man spørgsmål er man velkommen til at tage kontakt til Rentokil på deres hovednummer +4570103307

Dernæst håber vi, at vi ikke som skrevet i mail til bestyrelsen, ender ud i en politianmeldelse, og vi vil også opfordre til at den sabotage der nu opleves af buret ophører. 

Derfor indfanger vi duer

Efter henvendelse fra adskillige beboere, der klagede over store gener fra de mange duer i området, besluttede den tidligere bestyrelse, at vi skulle få tyndet ud i bestanden. Den beslutning har den nye bestyrelse nu sat i værk.

Baggrunden er:

Duerne kan være mindst lige så sundhedsskadelige som rotter. Du ved aldrig, hvor de har været, eller hvad de har rodet rundt i.

Duernes afføring er fuld af bakterier, som kan give luftvejs- og allergi gener. Dertil kommer at duerne kan fungere som smittespredere. De kan overføre en lang række alvorlige sygdomme til os mennesker. Det kan være papegøjesyge (en infektionssygdom der forårsaget af bakterien Chlamydophila psittaci. Bakterien overføres oftest til mennesker ved at vi indånder indtørrede ekskrementer fra duerne), salmonella, fugleinfluenza, E. coli og campylobacter, der kan give dig og resten af din familie en gedigen gang diarré og ondt i maven samt Newcastle disease, der er en meget smitsom virussygdom hos fugle – herunder duer – der kan overføres til mennesker via bl.a. ekskrementer.

Derudover kan rederne indeholde mange forskellige former for skadedyr, som kan vandre

ind i vores boliger. Her er særligt tale om fuglelopper, mider, små parasitter der suger blod fra os mennesker samt flere typer af møl, som kan give store skade på vores tøj og fødevarer.

Deres ekskrementer misfarver bygninger og kan desuden forårsage skader på sten og mørtel på grund af den høje koncentration af urinsyre, der over tid nedbryder kalkfuger og kalkpuds. Afføringen er så syreholdig, at den over tid kan få murværket til at krakelere.

Nogen spørger så:

Hjælper det noget, kommer der ikke blot nye duer? Sagen er, at duer af natur er meget tro dyr. De vil hele deres liv betragte det sted, hvor de blev født, som deres hjem. Hvis en due derfor er født i vores gård, vil det også være her, den til sin tid selv bygger rede. 

Hvis vi vil af med duerne, så bliver vi nødt til enten at forhindre dem i at bygge rede hos os eller indfange og aflive dem på human vis. Det nytter ikke noget at flytte dem. De er jo i familie med brevduen, så selvom vi kører til Tyskland og sætter dem ud, så kommer de tilbage. De er sikkert hjemme igen, før vi er.

Og husk så lige på:

Duer bliver kønsmodne allerede når de er 6 måneder gamle. Selv om kuldet normalt kun består af 2 æg, så er reproduktionsevnen hos duerne stor, fordi de har en meget lang yngletid. I Danmark får duen typisk 4 – 5, og i nogle ekstreme tilfælde helt op til 9 kuld på kun en ynglesæson. Der lægges et nyt kuld, så snart ungerne fra første kuld har forladt reden.

Det er derfor, at vi har besluttet nu at gøre noget effektivt ved problemet. Ved at fjerne noget den nuværende bestand af duer fra vores område, regner vi med at have fred for duer i større mængder i adskillige år frem.

Buret vil skulle stå der 6-8 uger og vil blive tilset og i så fald tømt 2 gange dagligt.

Altanprojektet

Så er der endelig lidt nyt ang altaner.

Der kom endnu en mangel liste fra københavns kommune. 

Denne er der blevet udarbejdet svar på fra Balco Kontech som dags dato er sendt ind til Center for byggeri.