Sommerferie

Jeg holder i år 4 ugers sommerferie.

Jeg afholder ferie fra den 24.07 til og med den 18.08.

(Ugerne 30/31/32/33)

Ved akut skade på foreningens fællesinstallationer, henvises til foreningens faste håndværkere. Alternativt kan administration eller bestyrelse kontaktes.

Kontakt info kan findes på foreningens hjemmeside, eller i portene.

Jeg ønsker alle en god sommer.

Hilsen

Per vicevært

Information vedr. vaskeriet

Kære alle brugere af vaskeriet

Michael Viborg har meddelt, han kommer tirsdag den 27.06.2023 og påbegynder udskiftningen af maskinerne.

Det vil derfor ikke være muligt at benytte vaskeriet fra tirsdag den 27.06 til og med torsdag den 29.06.

Man kan muligvis opleve lidt ”indkøring” fredag den 30.06., men det skulle være muligt at benytte vaskeriet fra fredag.

 Dog ikke muligt at booke vasketid fredag den 30.06.

ALLE SOM HAR BOOKET VASKETIDER TIRSDAG,ONSDAG,  TORSDAG OG FREDAG UGE 25 ER HERMED AFLYST.

BOOKINGER FORETAGET TIL LØRDAG OG SØNDAG VIL FORTSAT VÆRE GYLDIGE.

BOOKING TIL ALLE MASKINERNE GØRES IGEN MULIG FRA MANDAG DEN 3.07.2023.

Hilsen

Bestyrelsen

Information til brugere af vaskeriet

Som alle har bemærket er vaskemaskine 2 ude af drift 

De fleste har helt sikkert også bemærket, maskine nummer 3 efterhånden lyder som et jagerfly, når den skal centrifugere.

Grundet larmen fra maskine nummer 3, tager vi den ud af drift.

Bestyrelsen har derfor bestilt nye vaskemaskiner og tørretumblere, således hele ”maskinparken” bliver udskiftet.

Vi håber udskiftningen kan ske i uge 25

Vi melder den eksakte dato for udskiftningen ud, så snart vi hører fra leverandøren.

I forbindelse med udskiftningen vil vaskeriet være helt lukket.

Estimeret tid – 2 dage.

Vi beklager, der fra dags dato og til udskiftningen er gennemført, kun vil være en vaskemaskine til rådighed, men af hensyn beboerne omkring vaskeriet, kan vi ikke forsvare at have maskine 3 i brug.

Håber alle brugere har forståelse for nogle dage med pres på maskine 1, men der er lys forude. Nye maskiner venter på jer.

Betaling til de nye maskiner fortsætter som hidtil – enten via Beas app eller det kendte vaskekort. Så ingen ændringer her.

Hilsen

Bestyrelsen & Per

INFO INFO INFO

Absolut sidste chance for mærkning af cykel/køretøj. 

Onsdag den 14.06.2023 samler jeg de sidste umærkede cykler/køretøjer sammen, for at aflevere dem til storskrald.

Særligt på udvendig side af ejendommen, står mange umærkede cykler.

Disse bliver samlet sammen ONSDAG DEN 14.06.2023

Derfor – har du en cykel placeret op af hække,cykelstativer mod Borups Allé, i indgangspartierne som man ønsker at beholde, men endnu ikke er korrekt mærket – FÅ DEM MÆRKET MED RETTE STRIP INDEN ONSDAG 

Opråbet gælder også umærkede cykler i gården.

Kom ned forbi kontoret, eller skriv mail om antal strips og adresse, så lægger jeg det ønskede antal i postkassen

ALLE UMÆRKEDE CYKLER FJERNES ONSDAG MORGEN DEN 14.06.2023

Hilsen

Per vicevært

HUSK HUSK

Husk den varslede indsamling/oprydning af cykler,barne/klapvogne, løbevogne m.m. Alt som ikke er mærket med den rette udleverede strips, bliver indsamlet og senere afleveret til storskrald.Vi forlænger fristen for udlevering af strips frem til den 1.6.2023Som tidligere oplyst, starter indsamlingen af alle ikke mærkede ”køretøjer” den 5.6.2023.Så husk at få mærket de ”køretøjer” man ønsker at beholde efter den 5.6.23.

Information

Det er besluttet at foretage en oprydning af de henstillede cykler/barnevogne/klapvogne/trækvogne/løbevogne – alt med hjul, som  står ubenyttet hen.

ALLE ”KØRETØJER” SOM ER PLACERET PÅ FÆLLESAREALERNE, SKAL MÆRKES MED STRIPS.

GÆLDER PÅ ALLE FÆLLESAREALERNE.

ALT MED HJUL SKAL VÆRE MÆRKET, FOR IKKE AT BLIVE BORTSKAFFET TIL STORSKRALD.

”KØRETØJER” SOM IKKE ER MÆRKET MED KORREKT STRIPS, VIL BLIVE INDSAMLET OG AFLEVERET TIL STORSKRALD.

STRIPS UDLEVERES HOS PER VICEVÆRT.

BESTYRELSEN OPFORDRER TIL, MAN KUN MÆRKER EGNE ”KØRETØJER”, SÅLEDES DER KAN BLIVE RYDDET UD I FLEST MULIGE GAMLE VRAG.

STRIPS UDLEVERES I PERIODEN: 11.05. – 24/5

SIDSTE FRIST FOR MÆRKNING: Tirsdag den 30/5

OPSTART INDSAMLING: Mandag 5/6.

STRIPS PLACERES PÅ SADDELPINDEN.

Mvh. Bestyrelsen.

Bestyrelsen E/F Tønderhus

Færdiggørelse af kvistrenoveringen

Kære beboere

Sidste år påbegyndte vi en renovering af kvistene.

 Dette blev desværre ikke færdiggjort grundet vejret og en manglende respekt for afspærring, som umuliggjorde kørsel med lift ud mod Genforeningspladsen.

Vi er nu klar til at igangsætte renoveringen af de manglende kviste.

Arbejdet starter op mandag uge 19 og afsluttes uge 21. (Hvis vejr/vind og respekten for afspærring tillader det)

I ovennævnte periode vil man derfor opleve håndværkere arbejde og køre i lift.

Vi mangler flest kviste ud mod Genforeningspladsen, men andre steder har vi også nogle ”hængepartier” som betyder, alle må regne med der pludselig kan komme en håndværker i lift forbi ens vindue.

Denne gang har vi bedt Københavns Kommune om tilladelse til afspærring mod Genforeningspladsen – det betyder, man kan tilkalde politiet, såfremt den opsatte afspærring ikke respekteres.

Hilsen

Tønderhus & udførende håndværkere.

ARBEJDSNEDLÆGGELSE BLANDT RENAVATIONSMEDARBEJDERNE I KØBENHAVNS KOMMUNE

INFORMATION 

DER ER ARBEJDSNEDLÆGGELSE BLANDT RENAVATIONSMEDARBEJDERNE I KØBENHAVNS KOMMUNE.

DET BETYDER VI IKKE HAR FÅET AFHENTET AFFALD SOM NORMALT PÅ EN  MANDAG.

INGEN VED HVORNÅR ARBEJDET GENOPTAGES.

SKAL DERFOR HENSTILLE TIL, MAN ”TRÆKKER DEN LÆNGST MULIGT” MHT. AT AFLEVERE AFFALD I CONTAINERNE.

EFTER EN WEEKEND ER DE ALLEREDE GODT FYLDTE, OG VIL HURTIGT BLIVER RIGTIG OVERFYLDTE.

TRÆKKER STREJKEN UD, OG MAN SKAL AFLEVERE SIT AFFALD, HENSTILLES DET TIL MAN SØRGER FOR AT BRUGE SKRALDEPOSER SOM KAN BINDES I TOPPEN.

SKRALDEPOSERNE BEDES PLACERET VED SIDEN AF SKABET TIL MILJØ FARLIGT AFFALD OG ELLERS SØRGE FOR AT SORTERE MEST MULIGT.

 PLACER IKKE SKRALDESÆKKE OVEN PÅ LÅGENE TIL CONTAINERNE.

HJÆLP TIL SELVHJÆLP – MINIMER ENS SKRALD MENS DER STREJKES.

Hilsen

Per