Varsling om lukning af vand

pastedGraphic.png

Varsling:

Grundet udskiftning af vandrør i varmecentralen og i ejendommen, er vi desværre nød til at lukke for det varme og kolde vand.

Arbejdet vil blive udført i perioden
16/3 – 24/3 – 2020

Dagligt i tidsrummet mellem

Kl. 8.00 og kl. 15.30

Det vil blive udført som nedenstående i tre etaper:

Den 16/3 – 2020 – 8,00 – 15,30, vil der være lukket for det kolde & varme vand i hele ejendommen.

Den 17/3 – 20/3 – 2020, vil der være lukket for det varme vand dagligt i mellem 7,30 – 15,30. (Der vil være koldt vand, dog kan der forekomme korte afbrydelser).

Den 23/3 – 24/3 -2020, vil der være lukket for vandet i vaskeriet, og dermed kan der ikke vaskes i den periode – Dette gælder også den 16/3 – 2020.

Sørg venligst for at holde alle haner lukket i ovenstående tidsrum, for at undgå eventuelle vandskader.

Vi bestræber os på at udføre arbejdet, med så få gener for

Dem som muligt – Denne udskiftning, er for at eliminere nogen af de udfordringer med Bioslim/fim som ejendommen døjer med.

Og håber derfor på forståelse fra jeres side.

Med venlig hilsen
Østblik VVS ApS

Altan Information 6. marts 2020 – Varsling om opmåling

Vores længe ventede altanprojekt er nu endelig ved at være klar til at komme i gang med næste fase. Byggetilladelsen er som tidligere fortalt nu på plads – godkendt af Københavns Kommune. 

Næste fase er udarbejdelse af det ”statiske projekt” – og i den forbindelse har entreprenøren Balco Kontech udsendt varsling om opmåling, Onsdag den 11. marts 2020 mellem kl. 9:00 og kl. 14:00 i lejlighed, som har bestilt altan, i opgang 233B, 235B, 247, 249C og 249E. Har du lejlighed i en af disse opgange – og har bestilt altan, men ikke modtaget varslingen i din postkasse – eller har du ikke mulighed for at være hjemme og skal aflevere en nøgle – kontakt da Per (visevært). 

Øvrige lejligheder er ikke glemt – men vil modtage en varsling om opmåling senere.

Vi har allerede modtaget en del spørgsmål, som vi løbende forsøger at samle sammen og besvare. For at gøre det mere enkelt – og for at sikre vi modtager, samt får besvaret alle mails har vi oprettet en særlig mail, hvor spørgsmål kan sendes til. Mail adressen er – altan@tonderhus.dk  

De spørgsmål vi modtager, som kan have generel interesse, vil blive tilgængelige for alle som en information i et spørgsmål / svar skema. Når vi kommer længere hen i projektet vil der naturligvis komme uddybende information omkring tidsplan, samt informationsmøde, hvor relevante parter deltager.

Bemærk dog at personfølsomme spørgsmål, herunder specifikke spørgsmål omkring lån, konkrete betalinger, aftaleforhold mellem den enkelt ejer og projektet kun må sendes direkte til administrator.

Mvh altanudvalget

Nyt om altaner

Kære allesammen


Nu er der endelig gode nyheder ang. altaner. Københavns kommune er kommet med byggetilladelse til størstedelen altanerne vi søgte om. Mere specifik info kommer snarest fra Hupfeld og Hove så hold øje med jeres mail på bruger webportalen.

Ændring af kode på døre

Information til beboerne E/F Tønderhus

Det er besluttet at ændre koderne på dørtelefonanlægget.

Da det er nogle år siden, koderne sidst blev ændret, er det besluttet, det skal ske nu.

Mange er fraflyttet de seneste år – andre bruger deres lejlighed som udlejning, andre Airbnb – andre igen har hængt opslag med opgangens kode på hoveddøren.

Dette har gjort en del beboere utrygge

Derfor ændrer vi nu koderne.

Sammen med det indbyggede Bekey system, er koderne en del af sikkerheden for jer beboere.

Betragt koderne som jeres ”NemId”.

Koderne og Bekey systemet, kan i samarbejde med jer beboere gøre, at kun personer med legitim ærinde, har adgang til opgangene.

Udlever heller ikke koder til diverse udbringningstjenester – de seriøse er med i BeKey systemet, og har derfor adgang via deres eget system.

Vi ændrer koderne TIRSDAG DEN 11. FEBRUAR.

HUSK DERFOR NØGLER DENNE DAG.

NÅR OMPROGRAMERINGEN ER FORETAGET, LÆGGER VI EN SEDDEL I HVER POSTKASSE MED DEN NYE KODE.

Indtil ens opgang er omprogrammeret, vil den gamle kode stadig virke,

Når koderne er ændret, virker de gamle ikke længere.

Husk derfor både opgangs og postkassenøgle, Tirsdag den 11.02. 

Hilsen

Bestyrelsen

Per vicevært

Uno Installation

Information om vandet

Information

Beholderrens

Tirsdag den 4. Februar, i tidsrummet 7.30 til 16.00, vil der blive foretaget rensning af ejendommens varmtvandsbeholdere.

Rensningen er fremrykket grundet problemerne med det varme vand, som vi tidligere har informeret om.

Som altid vil der ikke være varmt vand på dagen.

Periodevis kan der være lukket for det kolde vand,

derfor bør man ikke benytte vaske og opvaskemaskiner.

Husk at tappe vand til dagen inden klokken 7.30.

Kan desuden oplyse, at Guldager onsdag den 5. Februar foretager en teknisk gennemgang af anlægget, så vi kan komme problemerne med ”BioSlim” til livs.

Da problemerne er på det varme brugsvand, kan man bruge det kolde vand som hidtil. 

Vi anbefaler dog man koger det varme vand, såfremt man ”vasker op i hånden”

Hilsen

Per vicevært.

Yderligere info om vandet

Kære Beboere

Blot til yderligere information, har vi i dag onsdag den 22.01. været i dialog med Guldager samt vores blikkenslager.

Vi må blankt erkende, vi endnu ikke har fundet årsagen til problemerne med det varme vand.

Guldager sender en tekniker for at gennemgå varmecentralen og rørføringer.

Desuden fremrykker vi den årlige fastlagte rensning af varmtvandsbeholdere.

Dette sker den 4. februar – nærmere info følger, men som normalt er der ikke varmt vand på rensningsdagen – desuden kan det kolde vand periodevis være lukket.

På nuværende tidspunkt er bedste bud ”BioSlim”.

Dette findes i alle rørinstallationer uanset stand/alder.

Som udgangspunkt er dette ikke sundhedsskadeligt, men selvfølgelig noget som skal fjernes hurtigst muligt.

Vi opfordrer stadig til man koger vandet inden brug – og selvfølgelig undlader at tage et mundskyl med det varme vand under bruseren.

Urenheder i brugsvandet

INFORMATION

Kære beboere!!!!!

Vi er her til eftermiddag blevet opmærksom på urenheder i brugsvandet.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke hvad årsagen til urenhederne er, derfor anbefaler vi at man koger sit vand inden brug. 

Både koldt og varmt vand.

Vi arbejder på at finde årsagen, og er i dialog med Guldager, som er eksperter udi vandbehandling.

Guldager er i forvejen det firma som foretager vores beholder rensning.

Vi opfordrer til man holder øje med foreningens hjemmeside og FaceBook gruppen, hvor vi hurtigt muligt vil informere såfremt der måtte ske ændringer i opfordringen til at koge vandet.

Information i forbindelse med stigestreng- projektet.

Information i forbindelse med stigestreng- projektet.

MANDAG DEN 21. OKTOBER FRA KLOKKEN 9:00, VIL DER VÆRE FEJL & MANGELGENNEMGANG AF STIGESTRENGS PROJEKTET.

Vi starter i opgang 237 klokken 9:00

Har man indvendinger mod det arbejde der er udført, bedes man melde dette til Per vicevært pr. mail. Vi opfordrer dog stadig til, man er til stede ved gennemgangen, således vi kan få en dialog om arbejdet.

Vi ved der er et efterslæb på efter reparationerne. Disse reparationer har vi nogenlunde styr på, og vil blive udbedret hurtigst muligt.

Efterhånden som den enkelte lejlighed bliver ”Færdig meldt” afleveres udleverede nøgler retur i postkasserne.

Mail med information om fejl/mangler bedes sendt til: 

per.vicevaert@gmail.com

Venligst skriv ”Fejl/mangler stigestrengs projekt” samt adresse i emnefeltet.

Hilsen

Per vicevært

Altanprojekt opdatering

Kære allesammen

Der er endelig nyt ang. altanprojektet.
Jeg har i dag været i kontakt med Henning fra Balco KontechDet er desværre ikke som sådan noget nyt.Kommunen har valgt at lukke deres telefoner resten af året for at give sagsbehandlerne arbejdsro. Balco Kontech har sendt den seneste rykker den 4/10Henning kunne dog oplyse at det ikke kun er vores projekt der volder kvaler men alle andre altan projekter i byen og også alle byggeprojekter der lander hos “Byg & Miljø”Så det lader til vi blot kan krydse fingre for at nu hvor telefonerne ikke længere skal besvares at der forhåbentlig snart kommer gode nyheder.

Mvh Bestyrelsen

INFORMATION FRA VICEVÆRTEN

Grundet en defekt ventil på varmestrengen i kælderen, er vi desværre nød til at lukke for varmen og tappe alt vand af ejendommen.

Dette sker mandag den 30/09.

Man må påregne manglende varme fra formiddag til over middag.

Vi er nu snart så langt med sidste etape af stigestrengsprojektet, arbejdet med udskiftning af hovedforsyningsrørene i kælderen starter op.

Det betyder der i perioder vil være lukket for både koldt og varmt brugsvand. Vi kan desværre ikke varsle bestemte dage, tider og adresser for lukningen, men bestræber os på der er lukket mindst muligt.

Arbejdet med kælderprojektet starter op ca. ONSDAG DEN 2. OKTOBER og er planlagt til at tage cirka 10-14 dage.

Man må/kan derfor forvente der periodevis i arbejdstiden mellem klokken 8:00 til 16:00 vil være manglende brugsvand.

Husk derfor at tappe vand ”til dagen” – til kaffen,toiletbesøget osv.

Senest klokken 16:00 vil der igen være vand alle dage.

Der vil selvfølgelig også være vand i weekender.

Viceværten holder ferie fra TIRSDAG den 1. oktober.

Jeg er tilbage igen mandag den 7. oktober. 

Som altid henvises der til vores administration og hushåndværkere, såfremt der sker en pludselig skade.

I øvrigt henvises til foreningens hjemmeside.

Hilsen

Viceværten