Information fra viceværten

Jeg holder forlænget påskeferie – og er tilbage på Tønderhus mandag den 12.04.2021.

Holder desuden ferie fra den 26.04 til den 29.04.2021

Begge dage incl.

I tilfælde af akut skade, henvises til vores hjemmeside, hvor man kan finde info på håndværkere tilknyttet ejendommen.

Alternativt kontakt administrationen.

Ønsker alle en god påske.

Hilsen

Per

Information fra bestyrelse og vicevært

Vi er gjort opmærksom på, der siden fredag uge 11 er forsvundet et antal cykler fra ejendommen.

Vi skal derfor henstille til, man sørger for dørene til fællesarealerne er låste – og man undlader at slå låsen fra på døre til køkkentrapper og kældergange.

Kan oplyse, den ene cykel er forsvundet fra et kælderrum, man kun kan have adgang til via nøgle.

Ved at holde alle døre låste – hjælper vi hinanden.

Som skrevet i opslaget af den 23.03. er cykelindsamlingen overstået – skete tirsdag den 9.03.

Derfor er de omtalte cykler altså ikke en del af indsamlingen.

Lad os hjælpe hinanden og sørge for alle døre er låste – oplever man en dør som ikke lukke/låse, bedes man melde det til Per.

Information angående cykelindsamlingen

Information angående cykelindsamlingen

Jeg blev færdig med oprydning og indsamling af ikke korrekte mærkede cykler i uge 10.

I kan derfor fjerne diverse mærkninger, såfremt I ikke ønsker at køre rundt med disse.

Jeg samler ikke flere i denne omgang, indsamling er afsluttet.

Tak for hjælpen med mærkning af cykler i brug.

Hilsen

Per vicevært

PS: Kun umærkede cykler er indsamlet – alle korrekt mærkede cykler står urørte fra min side.

HUSK CYKELMÆRKNING

HUSK CYKELMÆRKNING

CYKLER SOM IKKE ER KORREKT MÆRKET, BLIVER INDSAMLET OG AFLEVERET TIL STORSKRALD.

ALLE CYKLER I GÅRDEN,KÆLDERGANGE,CYKELRUM OG UDVENDIG RUNDT EJENDOMMEN SKAL MÆRKES.

SIDSTE FRIST FOR MÆRKNING ER ONSDAG DEN 3.3.2021

MÆRKER KAN AFHENTES HOS VICEVÆRTEN.

Cykelindsamling 2021

For at få ryddet op, og sorteret ud i cykler som ikke længere benyttes, foretages der mærkning og oprydning af cykler.

Alle cykler – i gården-kælderen-gaden-diverse indgange – skal mærkes.

Man skal henvende sig til viceværten for at få udleveret gummibånd og manillamærke.

På manillamærket skriver man adresse eller lejlighedsnummer.

Cykler uden synlig manillamærke med adresse, vil blive indsamlet og afleveret til storskrald. 

Udlevering af gummibånd og manillemærker sker i tidsrummet:

7 – 12 alle hverdage.

Sidste frist for mærkning er:

ONSDAG DEN 3. MARTS

Efter onsdag den 3. marts vil indsamlingen begynde.

For fremkommeligheden på gangarealerne, henstiller bestyrelsen til 

man max. har 2 cykler stående på fællesarealerne. 

Cykler ud over de 2, bedes placeret i jeres kælderrum, eller de dertil to indrettede cykelopbevaringsrum i kælderen.

Information fra bestyrelsen & Techem

Se venligst nedenstående lovkrav for forbrugsaflæsning.

1. jan. 2022 -Månedlig aflæsning af alle fjernaflæste målere

Fra 1. januar 2022 skal der leveres aflæsninger på alle fjernaflæsningsmålere minimum en gang om måneden. Lejer/beboer skal kunne tilgå de månedligt opdaterede forbrugsdata. Det kan fx ske via app til mobil/tablet eller portal til pc, hvor alle data er online.

1. jan. 2027 -Kun fjernaflæsning

Ved nytårsskiftet til 2027 bliver det mest markante krav om endelige udfasning af målere, der ikke kan fjernaflæses, en realitet. Dermed skal alle forbrugsmålere i alle bygninger være udskiftet til målere, der kan fjernaflæses.

Der er onsdag den 10-02-2021 via jeres postkasser, omdelt information og aktiveringskoder.

Man opretter sig via det link der står sammen med aktiveringskoden.

Når man har registreret sig hos Techem, er det muligt at følge sit varme og vandforbrug på nærmeste hold.

Desuden er det muligt at hente Techems Beboer App

Forbrugsmål”.

Alle koder bliver omdelt via postkasserne – er man udlejer, må man selv tage kontakt til sin lejer såfremt man ønsker informationen og koder.

Ved enkelte adresser står tidligere ejer nævnt – dette skal man se bort fra.

Årsagen er, Techem overtog varmeregnskabet fra Ista/Cloruis.

Derved har de modtaget navnet på den ejer som var registreret på adressen ved overdragelsen mellem de to selskaber.

Dette bliver rettet ved næste varmeregnskab, således ejers navn og adresse passer sammen. 

Nøgler udleveret i forbindelse med altan/radiator projekt, er afleveret i postkasserne sammen med Techem aktiveringskoderne.

Hilsen

Per vicevært.

Information om vandet

Tidsestimatet for lukning af vand siger omkring klokken 16.30/17.00 før vi igen kan forvente normal drift i ejendommen.

Vil i øvrigt opfordrer til man tilmelder sig HOFOR & ØRSTEDS SMS service.

Så vil man modtage sms såfremt der er driftsforstyrrelser for vand,gas,fjernvarme og el i området der berører ejendommen.

Dette gøres via deres hjemmesider.

Er nemt og gratis, og man bliver ikke ”fanget” i panik over pludselig manglende forsyninger.

PS: Der vil sikkert være en del luft i vandrørene. Lad derfor vandet løbe indtil det løber stabilt. Husk at rense ”luftblandere” på blandingsbatterier. 

Vaskerierne kan ikke benyttes før der igen er vand.

Hilsen

Per

Information

Lukning af vand i ejendommen

Grundet et sprunget vandrør ude i cykelstien har HOFOR lukket for vandet til ejendommen.

Pt. er der ikke et estimat for hvor længe der er lukket.

HOFOR er i gang på fortorv og cykelsti ud for hjørnet 233A / 237.

Jeg vender tilbage når/hvis jeg bliver hvornår vi kan forvente vandet igen er tilbage.

Hilsen

Per

Information/varsling

Som man kan se og fornemme, er Balco snart færdige med altanerne.

Tidsplanen for altanerne er overholdt – endda færdige lidt før tid.

Vi har dog et hængeparti – 3 ejere har ønsket den såkaldte Velux løsning.

Der har været en del udfordringer, med at få de sidste ting på plads, i forhold til denne Velux løsning.

Blandt andet derfor varmen først blev tændt meget sent i år.

Alle aftaler er nu på plads i forhold til Velux løsningen – derfor starter vi op på dette arbejde uge 51.

Onsdag den 16.12. & Torsdag den 17.12. vil Østblik VVS omlægge stigestrenge til de berørte lejligheder.

Alle involverede i projektet, håber det er nødvendigt kun at tappe varmestrengen af ved de berørte adresser.

Det vil sige: 

Onsdag den 16. 12. opgang 249E TV.

Torsdag den 17.12. opgange 237 TV. & TH.

Er det muligt at tappe af strengevis, vil det kun berøre de nævnte opgange på dagen.

Er det derimod ikke muligt at tappe strengevis, bliver vi desværre nødt til at forberede og varsle beboerne på 3. sal om, der ikke vil være varme de nævne datoer.

Vi bliver nødt til at tappe tredje sal af, for at lave omlægningen af rørene.

Østblik vil selvfølgelig gøre deres yderste for det ikke bliver nødvendigt at tappe 3. sal ned – men da de skal ind og omlægge stigestrenge i skunke og loft, kommer alt an på hvorledes rørføringen er i dag, i forhold til placeringen af Velux vinduet.

Vi beklager de gener dette arbejde vil medføre – men arbejdet er en del af det vedtagne altanprojekt, og trods vinter og julen i horisonten, er vi nødt til at lave arbejdet nu, ifølge tidsplanen.

Vi er alle klar over det er vinter, højtiden står for døren – og generelt bare det værst tænkelige tidspunkt, men for det samlede altanprojekt kan afsluttes, er vi nu nødt til at lave disse omlægninger af de berørte varmestrenge.

Alle involverede i altanprojektet, ønsker beboerne en glædelig jul og et godt nytår.

Også en tak for godt og konstruktivt samarbejde.

Information/varsling

Denne varsling gælder KUN for de adresser som har fået foretaget arbejder med radiatorer i forbindelse med altanprojektet, samt dem der har benyttet sig af muligheden, for at få udskiftet radiatorer.

DEM DER IKKE HAR FÅET FORETAGET RADIATOR ARBEJDE, SKAL SE BORT FRA DENNE VARSLING/INFO.

DEM SOM KUN HAR FÅET SKIFTET VENTILER, SKAL OGSÅ SE BORT FRA DENNE VARSLING/INFO.

De nedtagne varmemålere skal genmonteres.

Dette sker torsdag den 3.12 & fredag den 4.12.

Begge dage fra klokken 8:00

Arbejdet udføres af Techem.

Dem som har nedtaget radiator – og IKKE genmonteret radiator, skal aflevere varmemåleren hos viceværten inden den 3.12.

Varmemåleren skal afleveres i en kuvert, mærket med tydelig adresse.

Da varmemåleren skal ”nulstilles”, SKAL den afleveres hos viceværten.

Bliver varmemåleren ikke korrekt ”nulstillet”, aktiveres alarmen hos Techem – dette kan betyde en udgift for den enkelte ejer.

Dem som IKKE har afleveret nøgler, skal aflevere nøgle til viceværten, såfremt man ikke har mulighed for at være hjemme på de varslede datoer. Nøgle kan som altid afleveres i viceværtens postkasse.

NØGLER SKAL VÆRE AFLEVERET TIL VICEVÆRTEN SENEST TIRSDAG DEN 01.12.2020

De nøgler som er afleveret i forbindelse med altanprojektet, har vi stadig.

Vi har også lidt nøgler fra dem som benyttede sig af tilbuddet.

Disse nøgler vil Techem gøre brug af.

Det er meget vigtigt der er adgang til de lejligheder hvor varmemålererne er nedtaget.

Det vil være en stor hjælp, hvis de som har skiftet radiatorer ud over altanprojektet, henvender sig til Per vicevært. Per vil så prøve at holde styr på disse adresser, således alle varmemålere bliver genmonteret korrekt. Send derfor en mail til Per med jeres adresse, såfremt der er opsat ny radiator udover altanprojektet.

Kan oplyse Techem modtager en alarm, såfremt varmemåleren ikke er korrekt monteret. Det betyder, Bestyrelsen og Techem ved hvor og hvor mange målere der skal være monteret på ejendommen. Det er derfor ikke muligt at ”snyde” og tro en nedtagen måler ikke bliver opdaget. Derfor, meld til Per såfremt man har fået skiftet radiator.

Prisen for genmontering er 195,00 eks. moms pr måler.

Dette er en yderst fordelagtig pris, vi har forhandlet os frem til. Normalpris er over 600 kroner eks. Moms.

Administrator opkræver som altid beløbet via fællesudgifterne.

Såfremt der ikke er adgang til lejlighederne på varslede tidspunkt – eller Techem modtager alarm for ikke korrekt monteret varmemåler, bliver den enkelte ejer faktureret for en eventuel udgift for et ekstra servicebesøg. Udgiften vil være for både genmontering af varmemåler (ca. 600 kr eks moms) samt et vagtudkald.

Venligst læg varmemåleren i vindueskarmen.

Hilsen

Bestyrelsen