Tørretumblerne virker igen

Efter lang tids venten på reservedele og færdiggørelse af udsugning, er det endelig lykkedes at få tørretumblerne klar igen.

Vi beklager det gener, det har medført for foreningens beboere, og håber vi nu kan få fuld glæde af vaskeriet igen.

Altanprojekt – opdatering

Der har i dag været følgende medieomtale omkring etablering af altaner i København:

Nye byggeregler forsinker altaner

Vi kan derfor oplyse følgende til beboerne:

Kontrakten blev endeligt indgået d. 24/10

Ansøgning blev sendt til kommunen d.  14/11

Mangelbrev blev modtaget fra kommunen d. 26/11

Kontech arbejder pt. på besvarelse af kommunens mangelbrev og håber at blive færdige hermed inden jul.

Kontech  oplever ikke væsentlige forsinkelser på hovedbyggetilladelsen, men stor forsinkelse på konstruktionstilladelsen. Dog håber vi/de, at dette ændrer sig til det bedre, når vores sag kommer dertil.

Ydermere, så vil bestyrelsen minde beboerne om, at henvendelser vedrørende altaner skal ske til bestyrelsen og ikke direkte til Kontech. 

Nyt lys i skralderum

Da vi allerede nu kan se, at løsningen omkring kælderlys, vil give foreningen en stor besparelse på el, og på grund af den positive feedback bestyrelsen har modtaget herpå, har vi nu fortsat dette arbejde og implementeret billigere LED lys med bevægelsesstyring til skralderummet.

Dette betyder at skralderummet nu slukker lyset, når det ikke er i brug. Man skal ikke gøre noget for at aktivere lyset. Lyset tændes automatisk, når man kommer tæt nok på rummet.

Vi håber alle bliver glade for denne nye løsning

MVH vicevært og bestyrelse

Ventiler på bagtrapper og i kælder

Der er desværre store problemer i øjeblikket med ventiler, som bliver lukket enten på bagtrappen eller i kælderen.

Det betyder, at der er flere af vores naboere, som enten mangler varmt vand eller har kolde radiatorer.

Det er FORBUDT for beboere eller deres håndværkere, at “rode” ved foreningens rør og ventiler!

Der kan til nødt laves en aftale med viceværten, såfremt der er behov for lokal lukning af vandet!

Udskift af rør i ejendommen

pastedGraphic.png

Varsling:

Grundet udskift af rør i ejendommen, er vi nødt til at lukke for det varme og kolde vand.

Arbejdet vil blive udført 


Onsdag 21/11

I tidsrummet mellem

Kl. 9.00 og kl. 13.00

Sørg venligst for at alle haner er lukkede, således vi undgår eventuelle vandskader under reparationsarbejdet.

Vi bestræber os på at udføre arbejdet, med så få gener for Dem som muligt.

Med venlig hilsen
Østblik VVS ApS

Nye trappetrin i gården

Fra 6. November vil vi få en murer på, der starter med at rive de værste trappetrin ned i gården inden der støbes nye. 

De resterende trappetrin vil blive gået efter i det nye år.

I hele perioden arbejdet står på, bedes man venligst respektere eventuelle afspærringer.

Der er lagt køreplader ud på gangene i gården til de trin, der er med i første etape, da der skal bruges en minigraver, for at grave trin op.
Pas derfor på jer selv og hinanden

Med venlig hilsen viceværten og bestyrelsen

Altanprojektet – opdatering

Det er nu kommet til den første opdatering på altanprojektet, som officielt er gået ind i sin første fase.

I alt er der 51 ejere, som har tilmeldt sig projektet, hvilket både altanudvalget og bestyrelsen finder yderst tilfredsstillende. Særligt taget i betragtning, at det ikke er alle lejligheder, hvor der er mulighed for at få altan.

De fleste af de 51 har allerede indbetalt depositummet på 5.000kr til administrator, dog er der 7, som mangler. De 7 må meget gerne overføre depositummet snarest.

Ydermere, så er der officielt blevet skrevet kontrakt med Kontech, som derfor tegner og forbereder vores ansøgning til Københavns Kommune.

Efter indsendelse, skal vi forvente at det tager minimum 12 uger før vi hører fra Kommunen. Det må derfor forventes, at der vil gå noget tid før næste opdatering.

Viceværten holder ferie

Viceværten holder ferie fra mandag den 24.09.2018 til og med mandag den 08.10.2018.

Ved akut skade henvises til opslag i portene med vores ”hushåndværkere” – foreningens hjemmeside eller administrator.  

Husk at få ”tanket” vaskekort op inden fredag den 21 september klokken 12:00, såfremt man går ”tom” i ferieperioden.

 

Venlig hilsen

Per vicevært.

Nye låse

Der vil blive skiftet låse på de sidste fællesdøre. Dvs. kælderdøre, vaskerum og tørrerum. Har man ikke allerede afhentet den nye nøgle hos viceværten, er dette en god anledning til at gøre dette.

Låsene vil blive skiftet i løbet af uge 37

 

Mvh bestyrelsen

Manglende varmt vand

Der har her til eftermiddag/aften været problemer med det varme vand visse steder i foreningen.
Dette skyldes at der var blevet lukket for den ventil, som styrer vandet i den varme streng.
Denne er ikke blevet lukket i forbindelse med stigestrengsprojektet, men altså en en privatperson i ejendommen!
Det er slet ikke nødvendigt at lukke for disse ventiler, såfremt man skal lave noget renovering/arbejde i lejlighederne, da man lukker ude på bagtrappe ind til ens lejlighed!
Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre til at enkelt personer holder sig fra at rode med disse ventiler. Slet ikke personer, som ikke ved hvad de laver.
Ydermere, så husker vi venligst beboerne på at have en god tone – også overfor viceværten!