Kloak rens

Kære beboere

Vi har, da efteråret står for døren, fået spulet brøndende i gården. I den forbindelse fandt kloak-folkene en bunke sten, et jernrør og sågar en mursten som ikke af sig selv kan passere risten. Brønden

hvor små stenene er gravet op af, ligger 10-15 meter fra stenbedet, de har ikke taget turen af

sig selv. I må derfor meget gerne være opmærksomme på at der ikke kommer sådanne ting i brøndene da det hober sig op og kan blokkere for rørene der af-dræner gården.

kloak1 kloak2


 

Strejfere

Selvom Tønderhus ikke har de store rotteproblemer, kan en strejfer forvirre sig ind i gården i ny og næ. Sker dette, så bedes man venligst anmelde episoden til kommunen. Dette skal også helst forhindre at dyrene får forvildet sig helt ind hos beboere. Skulle det ske at man ser en, kan man læse mere om, hvordan man bør agere her.


 

Kontakt til bestyrelsen

Da bestyrelsen ikke afholder møder i juli måned, må eventuelle

henvendelser forventes at have længere respons end normalt.

Næste møde vil foregå i starten af august, hvor der opfølges på de sager, der endnu ikke er besvaret.

Husk du altid kan kontakte os på mail, hvis du har spørgsmål.


 

Vidste du at….

Urbanhaven er for ALLE??!!!

På mandag d. 13.06 kl. 17.00

Bliver der afholdt et fælles fyraftensmøde, hvor der vil blive informeret om hvad der gror i haven og hvordan du kan bruge haven.

Samtidig bliver der mulighed for at møde de mennesker, som står bag projektet – og du kan stille alle de spørgsmål, som du måtte have.

Der vil blive serveret kage og kaffe

MVH

Gårdudvalget

Læs mere om Urbanhave arrangementet