Information angående det varslede Rørskyl

Varslet Rørskyl er aflyst

Det varslede rørskyl i perioden 18. 19. & 20. maj, er dags dato desværre blevet aflyst af Guldager.

Guldager er hårdere ramt af Covid-19 og følgerne af dette, end først antaget.

Derfor har de været nødsaget til at benytte sig af regeringens forskellige hjælpepakker.

Blandt andet hjemsendelse af personale.

Derfor er de væsentligt reduceret i medarbejderstyrken, og vores planlagte rørskyl derfor aflyst.

Guldager vil senere melde ud hvornår de er tilbage på fuld styrke.

Vi melder ud, så snart vi har en dato for arbejdet.

Hilsen

Per & bestyrelse 

Information fra bestyrelsen & viceværten til beboerne E/F Tønderhus

Information fra bestyrelsen & viceværten til beboerne E/F Tønderhus

Der er i dag, tirsdag den 31.03.2020 omdelt varslingssedler i hver enkelt postkasse, med information fra Techem. Bestyrelsen har valgt Techem som fremtidig samarbejdspartner i forbindelse med udarbejdelse af varme og vand regnskab.

Hver enkelt lejlighed er hermed varslet, til hvilken dato og tidsrum teknikeren fra Techem kommer.

Er der ikke adgang til lejligheden på den varslede dato og tidsrum, vil den enkelte blive faktureret for eventuelle omkostninger i forbindelse med ekstra teknikerbesøg.

Vi gør opmærksom på, det er ejers ansvar at informere sine lejere, såfremt man udlejer sin lejlighed. 

Vi kan desuden oplyse, vi nu kan gå i gang med rørskyl i forbindelse med projekt Bioslim.

Ombygningerne i varmecentralen er færdiggjort – og nu kan Guldager tage over.

Guldager har planlagt rørskyl i ugerne 17 & 18.

Der vil være koldt brugsvand – dog med svingende tryk.

Der vil ikke være varmt brugsvand i forbindelse med rørskyllet.

Ovenstående er med forbehold til den igangværende Covid-19 virus.

Vi og samarbejdspartnere er selvfølgelig afhængige af lovgivningen, derfor er ovennævnte datoer med forbehold for eventuelle ændringer fra myndighederne.

Hilsen

Bestyrelsen

Per vicevært.

Information fra viceværten

Information fra viceværten

Jeg holder ferie på følgende datoer:

Onsdag den 25. Marts

Torsdag den 26. Marts

Fredag den 27. Marts

Mandag den 6. April

Tirsdag den 7. April

Onsdag den 8. April

Tirsdag den 14. April

Onsdag den 15. April

Torsdag den 16. April

Fredag den 17. April

Ved akutte skader henvises til foreningens hjemmeside, eller skabene i portene med telefonnumre til vores ”hushåndværkere”.

Alternativt kan man kontakte bestyrelse eller administration.

Ønsker alle en god påske og pas på jer selv i disse tider.

Hilsen

Per

Rørarbejdet i varmecentralen

I forbindelse med rørarbejdet i varmecentralen, skal vi oplyse der er varmt brugsvand. Men grundet manglende cirkulation, skal det varme vand løbe lidt længere tid end normalt, før det varme vand kommer ud af hanen.Dette vil være gældende tirsdag og onsdag og torsdag.Fredag er der varmt vand som normalt.Altså – der er koldt og varmt vand alle dage fra ca klokken 15.Koldt vand som normalt og hele dagen.Varmt vand skal løbe lidt længere end normalt, men der er varmt brugsvand.

Varsling om lukning af vand

pastedGraphic.png

Varsling:

Grundet udskiftning af vandrør i varmecentralen og i ejendommen, er vi desværre nød til at lukke for det varme og kolde vand.

Arbejdet vil blive udført i perioden
16/3 – 24/3 – 2020

Dagligt i tidsrummet mellem

Kl. 8.00 og kl. 15.30

Det vil blive udført som nedenstående i tre etaper:

Den 16/3 – 2020 – 8,00 – 15,30, vil der være lukket for det kolde & varme vand i hele ejendommen.

Den 17/3 – 20/3 – 2020, vil der være lukket for det varme vand dagligt i mellem 7,30 – 15,30. (Der vil være koldt vand, dog kan der forekomme korte afbrydelser).

Den 23/3 – 24/3 -2020, vil der være lukket for vandet i vaskeriet, og dermed kan der ikke vaskes i den periode – Dette gælder også den 16/3 – 2020.

Sørg venligst for at holde alle haner lukket i ovenstående tidsrum, for at undgå eventuelle vandskader.

Vi bestræber os på at udføre arbejdet, med så få gener for

Dem som muligt – Denne udskiftning, er for at eliminere nogen af de udfordringer med Bioslim/fim som ejendommen døjer med.

Og håber derfor på forståelse fra jeres side.

Med venlig hilsen
Østblik VVS ApS

Altan Information 6. marts 2020 – Varsling om opmåling

Vores længe ventede altanprojekt er nu endelig ved at være klar til at komme i gang med næste fase. Byggetilladelsen er som tidligere fortalt nu på plads – godkendt af Københavns Kommune. 

Næste fase er udarbejdelse af det ”statiske projekt” – og i den forbindelse har entreprenøren Balco Kontech udsendt varsling om opmåling, Onsdag den 11. marts 2020 mellem kl. 9:00 og kl. 14:00 i lejlighed, som har bestilt altan, i opgang 233B, 235B, 247, 249C og 249E. Har du lejlighed i en af disse opgange – og har bestilt altan, men ikke modtaget varslingen i din postkasse – eller har du ikke mulighed for at være hjemme og skal aflevere en nøgle – kontakt da Per (visevært). 

Øvrige lejligheder er ikke glemt – men vil modtage en varsling om opmåling senere.

Vi har allerede modtaget en del spørgsmål, som vi løbende forsøger at samle sammen og besvare. For at gøre det mere enkelt – og for at sikre vi modtager, samt får besvaret alle mails har vi oprettet en særlig mail, hvor spørgsmål kan sendes til. Mail adressen er – altan@tonderhus.dk  

De spørgsmål vi modtager, som kan have generel interesse, vil blive tilgængelige for alle som en information i et spørgsmål / svar skema. Når vi kommer længere hen i projektet vil der naturligvis komme uddybende information omkring tidsplan, samt informationsmøde, hvor relevante parter deltager.

Bemærk dog at personfølsomme spørgsmål, herunder specifikke spørgsmål omkring lån, konkrete betalinger, aftaleforhold mellem den enkelt ejer og projektet kun må sendes direkte til administrator.

Mvh altanudvalget

Nyt om altaner

Kære allesammen


Nu er der endelig gode nyheder ang. altaner. Københavns kommune er kommet med byggetilladelse til størstedelen altanerne vi søgte om. Mere specifik info kommer snarest fra Hupfeld og Hove så hold øje med jeres mail på bruger webportalen.

Ændring af kode på døre

Information til beboerne E/F Tønderhus

Det er besluttet at ændre koderne på dørtelefonanlægget.

Da det er nogle år siden, koderne sidst blev ændret, er det besluttet, det skal ske nu.

Mange er fraflyttet de seneste år – andre bruger deres lejlighed som udlejning, andre Airbnb – andre igen har hængt opslag med opgangens kode på hoveddøren.

Dette har gjort en del beboere utrygge

Derfor ændrer vi nu koderne.

Sammen med det indbyggede Bekey system, er koderne en del af sikkerheden for jer beboere.

Betragt koderne som jeres ”NemId”.

Koderne og Bekey systemet, kan i samarbejde med jer beboere gøre, at kun personer med legitim ærinde, har adgang til opgangene.

Udlever heller ikke koder til diverse udbringningstjenester – de seriøse er med i BeKey systemet, og har derfor adgang via deres eget system.

Vi ændrer koderne TIRSDAG DEN 11. FEBRUAR.

HUSK DERFOR NØGLER DENNE DAG.

NÅR OMPROGRAMERINGEN ER FORETAGET, LÆGGER VI EN SEDDEL I HVER POSTKASSE MED DEN NYE KODE.

Indtil ens opgang er omprogrammeret, vil den gamle kode stadig virke,

Når koderne er ændret, virker de gamle ikke længere.

Husk derfor både opgangs og postkassenøgle, Tirsdag den 11.02. 

Hilsen

Bestyrelsen

Per vicevært

Uno Installation

Information om vandet

Information

Beholderrens

Tirsdag den 4. Februar, i tidsrummet 7.30 til 16.00, vil der blive foretaget rensning af ejendommens varmtvandsbeholdere.

Rensningen er fremrykket grundet problemerne med det varme vand, som vi tidligere har informeret om.

Som altid vil der ikke være varmt vand på dagen.

Periodevis kan der være lukket for det kolde vand,

derfor bør man ikke benytte vaske og opvaskemaskiner.

Husk at tappe vand til dagen inden klokken 7.30.

Kan desuden oplyse, at Guldager onsdag den 5. Februar foretager en teknisk gennemgang af anlægget, så vi kan komme problemerne med ”BioSlim” til livs.

Da problemerne er på det varme brugsvand, kan man bruge det kolde vand som hidtil. 

Vi anbefaler dog man koger det varme vand, såfremt man ”vasker op i hånden”

Hilsen

Per vicevært.