Indfangelse af duer

Mange beboere har spurgt, om vi ikke snarest kan få en løsning med de mange duer, der har slået sig ned rundt omkring i ejendommen samt i gården. Deres mange efterladenskaber er en plage, og de forhindrer de små fugle i at slå sig ned. 

Derfor er det blevet besluttet at opsætte et bur ovenpå Per’s skur, hvor de vil fanget. Dette bur tilses dagligt og vil ved “gevinst” selvfølgelig blive tømt. Vi fandt denne løsning bedst. Alternativet var, at vi skulle skyde duerne i gården, hvilket ville være en mere langsom og sandsynligvis dyrere løsning. 

Fornyelse langs Borups Allé

Bestyrelsen har sat arbejde i gang, der kommer til at forny området ud langs Borups Allé. De døde hække og rustne hegn bliver erstattet af flisebelægning og cykelparkering, da forbipasserende efterhånden brugte det som en stor skraldespand til stor gene for viceværten og udseendet af ejendommen.

Til information kan vi fortælle at håndværkeren starter op ude på Borups Allé i dag. Hegn – bevoksning og gammel jord bliver fjernet i dag, og så vil der fra mandag uge 13 blive lagt fliser.

Efterfølgende vil der blive sat cykelstativer op, og der vil blive kigget på noget beplanting, der passer ind.

Effekter/cykler i kældergange og kælderhalse

Vi gør igen opmærksom på, der ikke må henstilles effekter eller cykler i de ovennævnte områder.

Det er et krav fra brandmyndighederne der er frie flugtveje, og ingen henstillede effekter som kan forårsage/eller fohindre gennemgang under brand. Det kan desuden have alvorlige økonomiske konsekvenser for foreningen, hvis der kommer brandinspektion, og dette ikke overholdes.

Cykler skal placeres i de respektive cykelopbevaringsrum, eller cykelstativerne i gården.

Alternativt i eget kælderrum.

Effekter/cykler som står på fællesarealerne i kældergangene & kælderhalsene vil blive fjernet.

Dette sker uge 15 ( 8. – 12. april)

Derfor – sørg for at fjerne dine ting.

Mvh bestyrelsen og viceværten.

Navneskilte

Da vi kan se mange alternative navneskilte påklistret dørtelefoner og postkasser, er vi nødt til at påpege dette ikke er hensigtsmæssigt.
Diverse løsninger med tape og dymo kan, eller har allerede ødelagt dørtelefoner og postkasser.
Det er ikke godt for dørtelefonen og postkassen med de kemikalier der skal til for at forsøge de alternative løsninger fjernet. Nogle gange skal de skrabes væk – dette kan give ridser i plasten så man ikke kan se navnene efterfølgende.
Navneskilte skal bestilles hos viceværten. Såfremt man opsætter sine egne skilte, kan man blive gjort erstatnings pligtig. Dette skyldes udgifter til udskiftning af de “kasetter” hvori navneskiltene sidder. 

Bestyrelsesmøde 12. December 2018

Referat

Referat

 1. Valg af dirigent (Katrine) og referent (Thomas)
 2. Handlingsplan – Intet til referat
 3. Meddelelser / Information (kort)
  1. Formanden – Lejlighed, der har indraget kælder til værelse, er ikke tinglyst og kan derfor ikke godkendes. Administrator er sat på sagen.
  2. Viceværten – Varmesystemet er nu kontrolleret og systemet kører ud med det systemet skal levere. Der laves et forklarende skriv, hvor der også forklares forskellige tips. Der forsøges også at få nogle gode priser fra vores VVS’er på nogle af de udbedringsmuligheder, der er.
 4. Sager til debat
  1. Baseret på indkomne mails fra beboere
  2. Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen
   1. Inddragelse af kælderrum til beboelse – Se meddelelser.
   2. Radiatorer – Se meddelelser.
   3. Trappetrin – Der var en statusopdatering på forløbet. Det resterende arbejde fortsætter efter årsskiftet.
   4. Veranda – Forsikringen kontaktes til at besigtige skaderne.
   5. Numre på bagdøre – For bedre at kunne finde rund i gården blev der stillet til forslag, at sætte numre på bagtrappedørene. Dette blev vedtaget, da udgiften ikke var forventet særlig høj. Der bestilles numre til dørene og bliver nummereret fra 1 og opefter.
   6. Julelys – Der bestilles mere lys, så vi også kan få lys i den anden ende.
 5. Sager til beslutning
  1. Håndtering af Grantræerne – Diverse tilbud blev gennemgået. De blev vurderet at give mulighed for beboerne at afgøre de forskellige scenarier på kommende general forsamling.
  2. Opsætning af cykelstativer mod gaden – Tilbuddene gennemgåes og det besluttes at sige ja tak til dette og lave en hensættelse i budget til dette.
 6. Generalforsamling 2019 / arbejdsdag (Det vedtages at holde et længere bestyrelsesmøde næste gang, hvor alle punkter bliver gennemgået)
  1. Budget 2019
  2. Opdateret vedligeholdelsesplan
  3. Opdateret vedligeholdelseshistorik
  4. Planlagt GF 2019
 7. Evt. – Beboerne gøres igen opmærksom på, at der er op til 4 pladser ledige til bestyrelsen ved næste generalforsamling inklusiv formandsposten. Bestyrelsen opfordrer derfor alle ejere at overveje, om hvorvidt det kunne have interesse for dem, at blive en del af den kommende bestyrelsen. Har man spørgsmål, så er man velkommen til at kontakte den nuværende bestyrelse.
 1. Kommende møder
  1. Bestyrelsesmøde – 9. januar kl.18:00 i Bestyrelseslokalet
  2. Arbejdsdag slåes sammen med næste BM


Tørretumblerne virker igen

Efter lang tids venten på reservedele og færdiggørelse af udsugning, er det endelig lykkedes at få tørretumblerne klar igen.

Vi beklager det gener, det har medført for foreningens beboere, og håber vi nu kan få fuld glæde af vaskeriet igen.

Altanprojekt – opdatering

Der har i dag været følgende medieomtale omkring etablering af altaner i København:

Nye byggeregler forsinker altaner

Vi kan derfor oplyse følgende til beboerne:

Kontrakten blev endeligt indgået d. 24/10

Ansøgning blev sendt til kommunen d.  14/11

Mangelbrev blev modtaget fra kommunen d. 26/11

Kontech arbejder pt. på besvarelse af kommunens mangelbrev og håber at blive færdige hermed inden jul.

Kontech  oplever ikke væsentlige forsinkelser på hovedbyggetilladelsen, men stor forsinkelse på konstruktionstilladelsen. Dog håber vi/de, at dette ændrer sig til det bedre, når vores sag kommer dertil.

Ydermere, så vil bestyrelsen minde beboerne om, at henvendelser vedrørende altaner skal ske til bestyrelsen og ikke direkte til Kontech. 

Nyt lys i skralderum

Da vi allerede nu kan se, at løsningen omkring kælderlys, vil give foreningen en stor besparelse på el, og på grund af den positive feedback bestyrelsen har modtaget herpå, har vi nu fortsat dette arbejde og implementeret billigere LED lys med bevægelsesstyring til skralderummet.

Dette betyder at skralderummet nu slukker lyset, når det ikke er i brug. Man skal ikke gøre noget for at aktivere lyset. Lyset tændes automatisk, når man kommer tæt nok på rummet.

Vi håber alle bliver glade for denne nye løsning

MVH vicevært og bestyrelse