INFORMATION VEDRØRENDE HÆNGELÅSE

Tønderhus 16-09-2021

VI HAR TIDLIGERE INFORMERET OM UDSKIFTNING AF HÆNGELÅSE TIL KÆLDERRUMMENE.

DE NYE HÆNGELÅSE ER NU KLAR TIL AFHENTNING HOS VICEVÆRTEN.

SIDSTE FRIST FOR AFHENTING ER 4.OKTOBER.

HEREFTER KLIPPER VI DE HÆNGELÅSE SOM IKKE ER BLEVET SKIFTET.

DER HVOR VI MÅ KLIPPE HÆNGELÅS, MONTERER VI DEN NYE MODEL.

NØGLER SKAL HEREFTER AFHENTES HOS VICEVÆRTEN.

ØNSKER MAN LØSNINGEN MED HÆNGELÅS HVOR DET ER MULIGT AT BENYTTE SIN OPGANGSNØGLE – DEN SÅKALDTE L-SYSTEMNØGLE – SKAL MAN GIVE VICEVÆRTEN BESKED SENEST MANDAG DEN 20.SEPTEMBER.

PRISEN FOR DENNE LØSNING ER 400 KR. INKL. MOMS.

VED BESTILLING EFTER DEN 20.SEPTEMBER VIL PRISEN VÆRE CIRKA 1000 KR.

GRUNDET PRISEN ER DET IKKE MULIGT AT UDSKIFTE CYLINDERLÅSENE I DE KÆLDERRUM, DER IDAG HAR DENNE LØSNING.

TIL DE KÆLDERRUM DER IDAG KUN HAR ADGANG VIA EN CYLINDERLÅS – HER SKAL MAN MONTERE ET BESLG, SÅLEDES DET ER MULIGT AT BENYTTE HÆNGELÅS.

SØRGER MAN IKKE FOR DETTE, VIL EJERFORENINGEN PÅ EJERS REGNING FÅ FJERNET CYLINDERLÅSEN – HEREFTER MONTERE HÆNGSEL OG HÆNGELÅS.

Hilsen

Bestyrelsen Tønderhus

Oprydning af et kælderrum

Tønderhus 01-09-2021

Information fra bestyrelsen

I forbindelse med oprydning af et kælderrum, er der dukket et større antal fælge med dæk op. 12 stk. i alt.

Dæk og fælge har været placeret i et kælderrum placeret under opgang 249A.

Vi kan på hjulkapslen se nogle af fælgene passer til bla. Opel og Toyota.

Der er både sommer og vinterdæk med fint mønster.

Fælgene er nu placeret mellem skralderummet og skuret med pumpen.

Såfremt de ikke er afhentet inden den 9.september, vil de blive afleveret til storskrald i forbindelse med den varslede oprydning.

Samtidig gør vi opmærksom på den varslede oprydning af fællesarealer.

HUSK VI FREDAG DEN 10.SEPTEMBER FORETAGER OPRYDNING AF/PÅ FÆLLESAREALERNE.

EFFEKTER SOM MÅTTE STÅ PÅ FÆLLESAREALER DEN 10.09. BLIVER INDSAMLET OG AFLEVERET TIL STORSKRALD.

SØRG DERFOR FOR AT FJERNE ALLE EFFEKTER I ØNSKER AT BEHOLDE.

Husk også at melde til Per vicevært såfremt man ønsker at opgradere til en hængelås hvor det er muligt at benytte sin L-nøgle.(Fællestrappe nøgler)

Egenbetalingen for denne model er 400kr. Inkl. moms.

Der hvor man ikke har opgraderet til L-nøgle modellen, bliver der påsat en standard hængelås i god kvalitet.

Denne model er en udgift som afholdes af ejerforeningen.

Mvh.

Bestyrelsen

OPRYDNING/STORSKRALDSCONTAINER

Tønderhus 24-08-2021

Information fra bestyrelsen

OPRYDNING/STORSKRALDSCONTAINER

Vi har i et opslag dateret den 30.06.2021 oplyst om en forestående oprydning på/af fællesarealerne.

Fællesarealer er kældergange, køkkentrapper, hovedtrapper og reposer.

Af hensyn til brandsikkerhed og fremkommelighed ved eventuel brand, tillader brandmyndighederne ikke der står effekter på arealer der betragtes som flugtveje. 

Derfor skal ALT fjernes fra fællesarealerne – alt fra sko, barne og klapvogne, møbler – ja alt undtagen måtter fjernes. Alle effekter, undtagen måtter vil blive fjernet, og afleveret til storskrald.

Som vi har gjort andre gange, benytter vi os af et eksternt firma til dette.

OPRYDNINGEN VIL FOREGÅ FRA FREDAG MORGEN DEN 10.SEPTEMBER

Fra den 9. september vil der være opstillet storskraldscontainer ud for 233A & 233B.

Man er selvfølgelig velkommen til at benytte den opstillede container. 

Venligst respekter den opstillede afspærring.

HÆNGELÅSE KÆLDERRUM

Da der rundt i de forskellige kælderrum er mange fællesinstallationer – såsom faldstammer, varmestrenge, el kabler osv. er det nødvendigt vi til enhver tid har adgang til de forskellige kælderrum.

Derfor er det besluttet at alle hængelåse skal udskiftes.

Ejendommen indkøber nye hængelåse i en god kvalitet, således alle har deres personlige nøgle til eget kælderrum, men der vil forefindes en ”Master nøgle” hos viceværten samt ejendommens ”hus vvs’er”.

I tilfælde af en pludselig skade – manglende varme hos en opgangs beboere – akut tilstoppet faldstamme osv. kan det kræve adgang til kælderrum.

Det har vi desværre ikke i dag. For at kunne give en god service, og ikke mindst hurtig indsats ved en akut skade, er det nødvendigt vi har adgang til alle kælderrum.

Vi vil som I dag varsle om planlagte opgaver, og bede om adgang til kælderrum.

Såfremt vi måtte gøre brug af ikke varslet adgang i forbindelse med en akut eller uforudset opgave, informerer vi efterfølgende ejer af berørte kælderrum, om vores adgang og arbejde. 

Dette gøres via et skriv som afleveres i postkassen.

Nye hængelåse med nøgler vil blive udleveret hos viceværten fra MANDAG DEN 20.SEPTEMBER.

Fra den 4. OKTOBER vil hængelåse der ikke er udleveret af ejerforeningen blive ”klippet” – vi monterer ny type hængelås, og nøgle kan så afhentes hos viceværten. 

Det vil mod en egenbetaling være muligt at bestille en hængelås, hvor det er muligt at benytte sin personlige opgangsnøgle.

Prisen for denne type hængelås er 400,00 kr inkl. moms

Ønsker man dette, kontakter man Per vicevært pr. mail – i mailen bedes man skrive navn, adresse samt accept af man bestiller hængelåsen til en pris af 400,00 kr.

Vigtigt navn og adresse er korrekt, da låsen laves ud fra låsesmedens system i forhold til opgangsnøgler.

Sidste frist for bestilling er MANDAG DEN 20. SEPTEMBER.

Hilsen

Bestyrelsen

INFORMATION FRA BESTYRELSEN

INFORMATION FRA BESTYRELSEN

Tønderhus 23-08-2021

Det er tidligere besluttet at malerbehandle alle fælles opgangs vinduer – både køkkentrappe og hovedtrappe vinduer.

Dette arbejde vil begynde mandag/tirsdag den 30/31. 08. Uge (35)

Det er vurderet, det ikke er nødvendigt at male selve vinduesrammen indvendigt – derfor vil vinduerne kun blive malet udvendigt. 

De bliver malet med linolie maling.

Da tørre tiden ved linolie maling er længere, og kræver en stabil temperatur, tages selve vinduesrammen ned og bliver slebet og malet i ”cykelværkstedet”

Der bliver afdækket med plast så længe vinduerne er nedtaget.

Derfor vil det ikke være muligt at benytte ”cykelværkstedet”fra mandag den 30.08.

Har man effekter i værkstedet bedes man fjerne disse fra rummet.

Samtidig med maling af opgangsvinduerne bliver hovedtrappedørene malet.

Enkelte er blevet repareret i bunden – dette bliver selvfølgelig malet grønt sammen med døren. Samme farve som i dag.

De steder hvor der i dag mangler glas – eller glas er itu, bliver dette udskiftet samtidig med malerarbejdet.

Det vil være muligt at få tilbud på maling af egne vinduer.

Her kontakter man Malermester Nikolaj for en aftale.

Nikolaj kommer til at gå her hver dag under arbejdet.

Da der er meget forskel på vedligeholdelsesstandarden på de enkelte vinduer, aftales prisen særskilt med den enkelte ejer.

Man bliver faktureret direkte af malermesteren. 

Der vil i arbejdstiden være kørsel med lifte – samtidig må man påregne lidt støj og støv gener.

Hilsen Bestyrelsen & udførende håndværkere. 

Information fra bestyrelse og vicevært

Tønderhus 30-06-2021

Kære beboere i E/F Tønderhus

Vi skal gøre opmærksom på, at der igen står en del effekter rundt på fællesarealerne. 

Da brandmyndighederne betragter disse arealer som flugtveje ved en eventuel brand, skal der være fri passage. 

Det betyder, at ALLE effekter skal fjernes fra hovedtrapperkøkkentrapper og i kældergangeneudenfor kælderrum.

Vi vil efter sommerferien melde en dato ud for indsamling af effekter henstillet på fællesarealerne. Effekter der ikke er fjernet inden den oplyste dato vil blive konfiskeret. Det gælder ALLE effekter på hovedtrapper, køkkentrapper og i kældergange udenfor kælderrum. Som tidligere benytter vi et udefra kommende firma til denne opgave.

Der vil blive opstillet storskraldscontainer inden ”oprydningen på fællesarealerne”. Denne container er alle selvfølgelig velkommen til at benytte.

Fra slut uge 28 tapper vi vandet af varmeanlægget.

Der skal skiftes lidt rør og ventiler i kælderen.

Går du med overvejelser om at udskifte radiatorer, ventiler, rør, ændringer af varmen i sin lejlighed osv. anbefaler bestyrelsen på det kraftigste at få det gjort i perioden uden vand på anlægget

Dels kan du spare lidt penge nu vandet alligevel er tappet af, dels vil du hjælpe dine naboer og medbeboere, da vi vil opleve færre gener og problemer ved opstart af anlægget når der igen bliver sat vand og varme på ejendommen.

Husk, vi har et gammelt et-strengsanlæg, med de udfordringer det giver ved opstart.

Alt efter sommeren og hvor længe det gode vejr ”holder”, vil der igen blive påfyldt vand midt september.

Angående vaskeriet er der godt nyt.

Bestyrelsen har besluttet, at det skal være muligt at booke maskiner online.

Desuden bliver det muligt at betale for brug af maskinerne via MobilePay.

Sammen med MobilePay løsningen vil det fortsat være muligt at benytte de almindelige vaskekort.

Der udsendes nærmere information, når vi kender dato for opstart.

Slutteligt oplyser Per at han holder ferie uge 29 & 30

Som altid henvises til hjemmesiden i tilfælde af akutte skader, alternativt administrationen.

Vi ønsker alle en god sommer.

Hilsen

Bestyrelsen & Per

Information fra viceværten

BLOT EN ”REMINDER” HERFRA – JEG HOLDER FERIE UGE 17.

Holder ferie fra den 26.04 til den 29.04.2021

Begge dage incl. Er tilbage mandag den 3.Maj.

I tilfælde af akut skade, henvises til vores hjemmeside, hvor man kan finde info på håndværkere tilknyttet ejendommen.

Alternativt kontakt administrationen.

Ønsker alle en god påske.

Hilsen

Per

Information fra viceværten

Jeg holder forlænget påskeferie – og er tilbage på Tønderhus mandag den 12.04.2021.

Holder desuden ferie fra den 26.04 til den 29.04.2021

Begge dage incl.

I tilfælde af akut skade, henvises til vores hjemmeside, hvor man kan finde info på håndværkere tilknyttet ejendommen.

Alternativt kontakt administrationen.

Ønsker alle en god påske.

Hilsen

Per

Information fra bestyrelse og vicevært

Vi er gjort opmærksom på, der siden fredag uge 11 er forsvundet et antal cykler fra ejendommen.

Vi skal derfor henstille til, man sørger for dørene til fællesarealerne er låste – og man undlader at slå låsen fra på døre til køkkentrapper og kældergange.

Kan oplyse, den ene cykel er forsvundet fra et kælderrum, man kun kan have adgang til via nøgle.

Ved at holde alle døre låste – hjælper vi hinanden.

Som skrevet i opslaget af den 23.03. er cykelindsamlingen overstået – skete tirsdag den 9.03.

Derfor er de omtalte cykler altså ikke en del af indsamlingen.

Lad os hjælpe hinanden og sørge for alle døre er låste – oplever man en dør som ikke lukke/låse, bedes man melde det til Per.

Information angående cykelindsamlingen

Information angående cykelindsamlingen

Jeg blev færdig med oprydning og indsamling af ikke korrekte mærkede cykler i uge 10.

I kan derfor fjerne diverse mærkninger, såfremt I ikke ønsker at køre rundt med disse.

Jeg samler ikke flere i denne omgang, indsamling er afsluttet.

Tak for hjælpen med mærkning af cykler i brug.

Hilsen

Per vicevært

PS: Kun umærkede cykler er indsamlet – alle korrekt mærkede cykler står urørte fra min side.

HUSK CYKELMÆRKNING

HUSK CYKELMÆRKNING

CYKLER SOM IKKE ER KORREKT MÆRKET, BLIVER INDSAMLET OG AFLEVERET TIL STORSKRALD.

ALLE CYKLER I GÅRDEN,KÆLDERGANGE,CYKELRUM OG UDVENDIG RUNDT EJENDOMMEN SKAL MÆRKES.

SIDSTE FRIST FOR MÆRKNING ER ONSDAG DEN 3.3.2021

MÆRKER KAN AFHENTES HOS VICEVÆRTEN.