Duer

Kære alle


Da der stilles mange spørgsmål fra en beboer til det lovmæssige ang due fælden har bestyrelsen her til morgen været i kontakt med Rentokil der er det firma der er hyret til opgaven.De har oplyst os, at de har set både ringduer/skovduer men også de almindelige københavner duer i vores gård. Sidst nævnte må man jage hele året og de er fuldt opmærksomme på man ikke må aflive ring/skov duerne på nuværende tidspunkt. Skulle en sådan blive fundet i buret bliver denne selvfølgelig sluppet fri igen. 

Rentokil har derud over oplyst os, at de arbejder indenfor gældende lovkrav som er tømning af buret 2 gange dagligt. Har man spørgsmål er man velkommen til at tage kontakt til Rentokil på deres hovednummer +4570103307

Dernæst håber vi, at vi ikke som skrevet i mail til bestyrelsen, ender ud i en politianmeldelse, og vi vil også opfordre til at den sabotage der nu opleves af buret ophører. 

Derfor indfanger vi duer

Efter henvendelse fra adskillige beboere, der klagede over store gener fra de mange duer i området, besluttede den tidligere bestyrelse, at vi skulle få tyndet ud i bestanden. Den beslutning har den nye bestyrelse nu sat i værk.

Baggrunden er:

Duerne kan være mindst lige så sundhedsskadelige som rotter. Du ved aldrig, hvor de har været, eller hvad de har rodet rundt i.

Duernes afføring er fuld af bakterier, som kan give luftvejs- og allergi gener. Dertil kommer at duerne kan fungere som smittespredere. De kan overføre en lang række alvorlige sygdomme til os mennesker. Det kan være papegøjesyge (en infektionssygdom der forårsaget af bakterien Chlamydophila psittaci. Bakterien overføres oftest til mennesker ved at vi indånder indtørrede ekskrementer fra duerne), salmonella, fugleinfluenza, E. coli og campylobacter, der kan give dig og resten af din familie en gedigen gang diarré og ondt i maven samt Newcastle disease, der er en meget smitsom virussygdom hos fugle – herunder duer – der kan overføres til mennesker via bl.a. ekskrementer.

Derudover kan rederne indeholde mange forskellige former for skadedyr, som kan vandre

ind i vores boliger. Her er særligt tale om fuglelopper, mider, små parasitter der suger blod fra os mennesker samt flere typer af møl, som kan give store skade på vores tøj og fødevarer.

Deres ekskrementer misfarver bygninger og kan desuden forårsage skader på sten og mørtel på grund af den høje koncentration af urinsyre, der over tid nedbryder kalkfuger og kalkpuds. Afføringen er så syreholdig, at den over tid kan få murværket til at krakelere.

Nogen spørger så:

Hjælper det noget, kommer der ikke blot nye duer? Sagen er, at duer af natur er meget tro dyr. De vil hele deres liv betragte det sted, hvor de blev født, som deres hjem. Hvis en due derfor er født i vores gård, vil det også være her, den til sin tid selv bygger rede. 

Hvis vi vil af med duerne, så bliver vi nødt til enten at forhindre dem i at bygge rede hos os eller indfange og aflive dem på human vis. Det nytter ikke noget at flytte dem. De er jo i familie med brevduen, så selvom vi kører til Tyskland og sætter dem ud, så kommer de tilbage. De er sikkert hjemme igen, før vi er.

Og husk så lige på:

Duer bliver kønsmodne allerede når de er 6 måneder gamle. Selv om kuldet normalt kun består af 2 æg, så er reproduktionsevnen hos duerne stor, fordi de har en meget lang yngletid. I Danmark får duen typisk 4 – 5, og i nogle ekstreme tilfælde helt op til 9 kuld på kun en ynglesæson. Der lægges et nyt kuld, så snart ungerne fra første kuld har forladt reden.

Det er derfor, at vi har besluttet nu at gøre noget effektivt ved problemet. Ved at fjerne noget den nuværende bestand af duer fra vores område, regner vi med at have fred for duer i større mængder i adskillige år frem.

Buret vil skulle stå der 6-8 uger og vil blive tilset og i så fald tømt 2 gange dagligt.

Altanprojektet

Så er der endelig lidt nyt ang altaner.

Der kom endnu en mangel liste fra københavns kommune. 

Denne er der blevet udarbejdet svar på fra Balco Kontech som dags dato er sendt ind til Center for byggeri. 

Indfangelse af duer

Mange beboere har spurgt, om vi ikke snarest kan få en løsning med de mange duer, der har slået sig ned rundt omkring i ejendommen samt i gården. Deres mange efterladenskaber er en plage, og de forhindrer de små fugle i at slå sig ned. 

Derfor er det blevet besluttet at opsætte et bur ovenpå Per’s skur, hvor de vil fanget. Dette bur tilses dagligt og vil ved “gevinst” selvfølgelig blive tømt. Vi fandt denne løsning bedst. Alternativet var, at vi skulle skyde duerne i gården, hvilket ville være en mere langsom og sandsynligvis dyrere løsning. 

Fornyelse langs Borups Allé

Bestyrelsen har sat arbejde i gang, der kommer til at forny området ud langs Borups Allé. De døde hække og rustne hegn bliver erstattet af flisebelægning og cykelparkering, da forbipasserende efterhånden brugte det som en stor skraldespand til stor gene for viceværten og udseendet af ejendommen.

Til information kan vi fortælle at håndværkeren starter op ude på Borups Allé i dag. Hegn – bevoksning og gammel jord bliver fjernet i dag, og så vil der fra mandag uge 13 blive lagt fliser.

Efterfølgende vil der blive sat cykelstativer op, og der vil blive kigget på noget beplanting, der passer ind.

Effekter/cykler i kældergange og kælderhalse

Vi gør igen opmærksom på, der ikke må henstilles effekter eller cykler i de ovennævnte områder.

Det er et krav fra brandmyndighederne der er frie flugtveje, og ingen henstillede effekter som kan forårsage/eller fohindre gennemgang under brand. Det kan desuden have alvorlige økonomiske konsekvenser for foreningen, hvis der kommer brandinspektion, og dette ikke overholdes.

Cykler skal placeres i de respektive cykelopbevaringsrum, eller cykelstativerne i gården.

Alternativt i eget kælderrum.

Effekter/cykler som står på fællesarealerne i kældergangene & kælderhalsene vil blive fjernet.

Dette sker uge 15 ( 8. – 12. april)

Derfor – sørg for at fjerne dine ting.

Mvh bestyrelsen og viceværten.

Navneskilte

Da vi kan se mange alternative navneskilte påklistret dørtelefoner og postkasser, er vi nødt til at påpege dette ikke er hensigtsmæssigt.
Diverse løsninger med tape og dymo kan, eller har allerede ødelagt dørtelefoner og postkasser.
Det er ikke godt for dørtelefonen og postkassen med de kemikalier der skal til for at forsøge de alternative løsninger fjernet. Nogle gange skal de skrabes væk – dette kan give ridser i plasten så man ikke kan se navnene efterfølgende.
Navneskilte skal bestilles hos viceværten. Såfremt man opsætter sine egne skilte, kan man blive gjort erstatnings pligtig. Dette skyldes udgifter til udskiftning af de “kasetter” hvori navneskiltene sidder.