Information angående reparationer på Tønderhus

Kære beboere

Vi er nødsaget til at foretage nogle reparationer på fællesinstallationerne.

ONSDAG DEN 7. SEPTEMBER FORETAGER VI UDSKIFTNING AF EN DEFEKT VENTIL I KÆLDEREN UNDER 249D PÅ DET VARME BRUGSVAND.

VI HÅBER DET KUN BLIVER NØDVENDIGT AT LUKKE FOR DET VARME VAND FRA 249A TIL 249E – MEN KAN DESVÆRRE IKKE GARANTERE FLERE OPGANGE VIL BLIVE BERØRT AF LUKNINGEN.

DERFOR VIL MAN I EJENDOMMEN KUNNE OPLEVE MANGLENDE VARMT VAND I EN MEGET KORT PERIODE ONSDAG DEN 7.9.

REPARATIONEN VIL FOREGÅ I TIDSRUMMET

7:30 – 11:00

TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER SKAL DER SKIFTES TÆRET FALDSTAMME I KÆLDEREN UNDER 235B TIL 235D.

VI SKAL DERFOR HENSTILLE TIL BEBOERNE I DISSE OPGANGE IKKE BENYTTER VAND/TOILETTER.

UDSKIFTNINGEN VIL FOREGÅ I TIDSRUMMET:

11:30 -15:30

PÅ FORHÅND TAK 

HILSEN

PER VICEVÆRT

ØSTBLIK VVS 

Kære beboere og ejere i Tønderhus

Der bliver lagt en plan op på ProBo,Hjemmeside og FaceBook, for hvornår vi kommer til de forskellige opgange og etager i forbindelse med el og vvs gennemgangen.

Planen viser hvilke dage vi kommer i de forskellige opgange og etager.

Desuden er der i dag den 24.08.2022 lagt en ekstra info i alle postkasser med hvilken dag vi kommer i den enkelte lejlighed.

Da den er lagt i postkasserne er det kun beboerne som modtager infoen.

Dem der udlejer lejligheder, kan på omtalte plan se hvilken dato gennemgangen er

hos den enkelte, eller kontakte lejer.

Vi starter dagens gennemgang klokken mellem 7:30/8:00

Vi starter i stueetagen og arbejder os op mod 3. sal.

Dette gælder de opgange hvor vi tager hele opgangen samme dag.

På planen kan man se enkelte opgange er delt – her kommer vi til de varslede lejligheder efter man er færdig med en hel opgang.

Altså senere på dagen.

Derfor tag et kig på planen og tjek ud om man er en hel opgang eller en delt opgang.

Da vi ikke ved hvad dagen bringer, kan vi desværre ikke give et mere præcist tidspunkt for hvornår vi kommer i de enkelte lejligheder. 

Har man ikke mulighed for at være hjemme, kan man aflevere nøgle hos viceværten 

ifølge den info der er afleveret i postkasserne.

Til dem som ikke tømmer postkasse hver dag – infoen er et A4.

Pas på det ikke ryger ud sammen med reklamer og andet når postkassen tømmes.

Se plan her:

Hilsen

Tønderhus

INFORMATION VASKERIET

SÅ SKER DET SNART……..

EFTER LANG VENTETID, HAR JEG FÅET BEKRÆFTET, VORES VASKEMASKINE SERVICEMAND KOMMER OG BYGGER MASKINERNE OM, SÅLEDES DET FREMOVER BLIVER MULIGT AT BETALE VIA EN APP LØSNING.

DETTE SKER PÅ FREDAG DEN 26/8.

DERFOR ER DET IKKE MULIGT AT BENYTTE VASKERIET PÅ FREDAG DEN 26/8 MELLEM 7.00 & 15.00

DER VIL KOMME INFO UD OM HVORLEDES APP LØSNINGEN FUNGERER.

VASKEKORT MULIGHEDEN EKSISTERER SIDELØBENDE MED APP LØSNINGEN.

Hilsen

Per vicevært

INFORMATION

Som I kan se, er det ved at være slut med belægningsarbejdet.

Til efteråret bliver der plantet,sået og sat diverse vækster i de ”plantekasser” som er lavet ved espalier og porten 247, så alt forhåbentligt bliver smukt og blomstrende til næste forår/sommer.

Der bliver plantet,sat og sået vækster, som er til gavn for vores insekter, således vi gavner biodiversiteten.

Jeg holder ferie onsdag,torsdag og fredag denne uge.

Holder igen uge 33 & 35.

En lille bøn til jer der har cykler stående på græsset – kan jeg lokke jer til i løbet af de næste dage at placere dem i cykelstativer og cykelkælder.

Jeg er bagud mht. hækklipning og græsslåning rundet belægningsarbejdet, og vil meget gerne i gang i næste uge.

Derfor super godt hvis cyklerne kommer retur i løbet af de næste dage.

Hilsen og god sommer

Per vicevært

HÆNGELÅSE KÆLDERRUM – ABSOLUT SIDSTE FRIST

Info til dem, som endnu ikke har skiftet hængelås i forbindelse med de tidligere udsendte varslinger/informationer.

Alle hængelåse som ikke er af den model ejerforeningen har indkøbt, bliver klippet/skåret op: 

TIRSDAG DEN 19.07.2022

Ved henvendelse til Per vicevært inden den 19.07. klokken 8.00, kan man få udleveret den rette hængelås

Låsene bliver fjernet, der bliver sat den af ejerforeningen indkøbte hængelås på døren.

Nøgler til ny hængelås, skal afhentes hos Per vicevært.

Så vil du undgå din eksisterende (og sikkert dyre) hængelås bliver skåret op, fjernet og afleveret som metalskrot, er sidste frist for ombytning 

TIRSDAG DEN 19.07.KLOKKEN 8.00 

Kontakt evt. Per vicevært for yderligere information.

Hilsen

E/F Tønderhus

Techem beboer app

Information til ejere og beboere i E/F Tønderhus

Da vi kan se, der stadig er mange som ikke har oprettet sig hos Techem Beboer App, vil vi endnu engang omdele information med adgangskoder og vejledning til oprettelse i Techems Beboer App.

Vi vil opfordre alle til at oprette sig i systemet – derved vil man kunne følge sit vand og varmeforbrug.

Når man er oprettet, kan man tilpasse ”sin egen side”.

Der er alverdens muligheder for at leve en personlig tilpasning, således man ikke får overraskelser mht. vand og varme forbrug.

Samtidig er det et EU krav, man som beboer/forbruger har mulighed for at følge eget forbrug. 

EU’S bekendtgørelse BEK 2251 siger, det fra 2022 skal være muligt for forbrugere at følge eget forbrug på månedlig basis, og fra 2027 skal alt forbrug være fjernaflæst.

Tønderhus opfylder i dag allerede kravene for 2027.

Ved at oprette sig i Techem’s beboer app, får man mulighed for at følge forbruget i henhold til EU’s krav.

Per vicevært omdeler via postkasserne et skriv med koder og vejledning.

Er man i et ejer/lejer forhold, må man som ejer sørge for lejer videregiver det infomateriale der omdeles via postkasserne. 

Husk at tømme jeres postkasser – og ikke kassere sedlen med kode og vejledning – og derefter oprette jer i systemet.

Bliver omdelt fra torsdag den 16-06 og fredag den 17-06.

Hilsen

Per vicevært,bestyrelse,administration,Techem.

PS: Se bort fra det navn som står på vejledningen. Er det navn som var registreret på adressen da systemet blev aktiveret – der kan være sket mange til og fraflytninger siden. Adressen er det vigtige – da kode og adresse er koblet sammen.

Info vedr. belægningsarbejdet


1) Da der leveres grus mandag morgen, bedes beboere flytte cykler fra cykelstativet bag transformatorstationen (237/233-enden) inden mandag morgen.
2) For at undgå at blokere fortovet udenfor børnehaven i weekenden, er der givet ekstraordinær tilladelse til at brolægger kan begynde arbejdet mandag kl. 06.00.
Vi ved, at arbejdet er vældigt generende for mange. Det er desværre nødvendigt, og vi håber at vi i fællesskab kan finde tålmodigheden frem.
Det er administrator der skriver og udsender referat fra generalforsamlingen. Vi håber, at det kommer inden længe.

Motorcykel bedes flyttet

Information

Til ejeren af motorcyklen med reg.nummer 

CY 17 922 – Yamaha’en som står parkeret ved p plads nummer 7.

I forbindelse med omlægningen af flisebelægningen i gården skal jeg bede om ovennævnte motorcykel bliver flyttet/rykket.

Da pladsen er meget begrænset under anlægsperioden, er det super svært at anvise en alternativ plads i gården.

Såfremt ejer mener den kan placeres på gangarealerne ved græsplænerne må den gerne stå her. Dog skal man regne med en ”del trafik”fra maskinerne.

Hilsen

Per vicevært

etablering af ny belægning på gangarealerne

Kære beboere

Som I kan se på maskinparken, går vi nu i gang med etablering af ny belægning på gangarealerne.

Alle gamle fliser skal fjernes – der skal graves ca 35 cm. Jord væk, inden der kan lægges stabilgrus og nye fliser.

Derfor skal brolæggerne have plads til deres arbejde.

Derfor skal ALLE cykler placeret langs hække, cykelstativer og facader på de 3 sider i gården hvor der skal ny belægning FJERNES.

Drejer sig om strækket fra 233A til 233B & 235A til235F & 249B til 249E

Alle cykler her skal fjernes – enten ned i p kælderen, alternativt kan de placeres på græsset.

Cykler som ikke er fjernet og låst med kæde/wirelås til cykelstativer,hæk,gelændere,træer vil blive skåret fri.

Låsen bliver ikke erstattet.

Cykler skal være fjernet senest onsdag den 08-06-2022.

Der vil i hele anlægsperioden være kørsel med maskiner, der må derfor forventes en del støj.

Brolæggerne starter kl. ca 6.30 – her vil de dog ikke benytte maskiner der støjer.

Der vil desværre også være nogle udfordringer med fremkommeligheden omkring p pladserne.

Vi håber det er muligt de fleste kan beholde deres p plads, men vi kan desværre ikke garantere gener og besværlig fremkommelighed. 

Vi håber på alles forståelse og samarbejde og beklager den sene varsling/info

Hilsen

Tønderhus