Information til alle beboere

Det er på generalforsamlingen besluttet, at udskifte kældervinduerne på udvendig side af ejendommen.

Vi har onsdag den 26-06-24 modtaget alle ca 140 kældervinduer, som nu skal isættes.

Planen er vi starter mandag den 01-07. – vi starter ved 249A ,og arbejder os ned mod 249E i løbet af juli måned.

Vi satser herefter på siden mod Genforeningspladsen. Planen er opstart begyndelsen af september, yderligere info senere.

Vinduerne er bestilt således, monteringen foregår udefra, og vi skal derfor ikke ind i jeres kælderrum.

Selvom vi laver alt udefra, og bestræber os på at svine mindst muligt, kan det ikke undgås der lægger sig lidt støv og puds i jeres kælderrum. 

Ingen kælderrum vil være uden vindue ”natten over”

Der udtages ikke flere vinduer, end man er sikker på at isætte nye samme dag.

Da vi som skrevet laver alt udefra, behøver vi ikke adgang til jeres kælderrum.

Hilsen

Per & Tom

Bestyrelsesmøde Tønderhus

15.01.2024

Deltagere: Mads, Louise, Allan, Tea, Per og Camilla

Afbud: Josefine

Referat

 1. Besvarelse af mails og Probo
  1. Fibernet. Der følges op på korrespondance.
  2. Dialogmøde vedr. udvikling af Bellahøjmarken 17. januar i Grøndal multicenter. Bestyrelsen lægger det på fb hurtigst muligt. 
  3. Gennemgang af facaderenovering udskudt. 
 2. Nyt fra Per
  1. Lugtgener ved 233A undersøgt. Årsag blev ikke fundet. Undersøgelse indstilles.
  2. Smadret kælderrude ved 235D. Fragtfirma nægter desværre at det var dem. Foreningen må selv dække skaden, da forsikringens selvrisiko er højere.  
  3. Port ødelagt i vind igen. Det er nødvendigt at finde en anden løsning så porten ikke bliver ved at blive ødelagt, som fx at låse portene til væggene. Det blev besluttet at købe låsene samt at kommunikere hvornår portene skal lukkes.
  4. Booking/ikke booking af vaskemaskiner. Bestyrelsen opfordrer alle til at overholde deres vasketider.
  5. Kolde ydremurer og kuldebroer. Man må selv isolere ekstra hvis nødvendigt.
  6. Tilbud modtaget for kældervinduer. De skal skiftes udefra. Tilbud på Ca. 685.000 kr. for 123 vinduer. Det skal med som punkt til generalforsamling.
  7. Der er købt en ekstra palle salt ift. saltning af fortov.
 3. 10 års renovering
  1. For at kunne udgive den opdaterede plan mangler vi facadegennemgangen.
 4. Skraldeskur
  1. DANAKON arbejder videre ift. ny byggetilladelse af skraldeskur. 
 5. Brandeftersyn
  1. Intet nyt.
 6. Parkering mod tennisbanerne
  1. Intet nyt.
 7. Status på gårdhaveprojektet
  1. Der er udarbejdet 2 skitser af udvalget. I weekenden har de haft møde med en landskabsarkitekt for at få hjælp til at konkretisere skitserne.
 8. Referater på nettet er ikke lagt op
  1. Der følges op, sådan at alle referater er ajourførte på hjemmeside.
 9. Ændringer til vedtægter
  1. Gennemgået ca. halvdelen. Resten gennemgås på næste møde.
 10. Eventuelt
 11. Næste møde -> Torsdag d.8. februar kl.18

Info vedr. juletræer

Sidste frist for aflevering af juletræer til fælles afhentning er TIRSDAG DEN 16.01.2024

Juletræer skal henstilles ved storskraldsrummet.

Evt. plastpotter – juletræsfødder – pynt –  skal være fjernet.

Der må ikke henstilles juletræer i gården efter den 16.01.24.

Efter ovenstående dato, skal man selv aflevere juletræer på Genbrugspladsen – her henvises til Bispeengen Genbrugsplads.

Hilsen

Per vicevært

Toilet ved storskraldsrummet

Kære beboere

Torsdag den 14-12-2023 er der henstillet et toilet ved storskraldsrummet.

Ejerforeningen indskærper det ikke er tilladt at henstille eller bortskaffe sanitet og byggeaffald i skraldecontainere eller på ejendommens matrikel.

Ej heller tilladt at henstille andre effekter uden aftale med viceværten. 

SANITET OG BYGGEAFFALD SKAL ALTID AFLEVERES PÅ GENBRUGSPLADS.

Bestyrelsen opfordrer toilettets ejermand fjerner toilettet – vi henviser til Genbrugspladsen ved Fuglebakken.

Bliver toilettet ikke fjernet ”frivilligt” må foreningen sørge for bortskaffelse – dette vil medføre en udgift for foreningen.

Bh.

E/F Tønderhus

Gulvene i tørrerummene

Som vi tidligere har oplyst, er det besluttet at male gulvene i tørrerummene.

De to rum som mangler er tørrerummet under 249C/D og under 245.

Da der skal laves murerreparationer i tørrerummet under 249C/D, lukker vi dette rum fra i dag mandag den 30-10.

Rummet under 249C/D vil være lukket uge 44 & 45

Rummet under 245 vil være lukket uge 45.

Venligst respekter ikke at gå ind på de nymalede gulve før ”afspærringen” er fjernet.

Beklager det sene varsel mht. rummet under 249, men der var pludselig plads i kalenderen hos mureren.

Hilsen

Per & udførende håndværkere.

maling af gulvene i alle tørrerum

Kære beboere

Det er besluttet at male gulvene i alle tørrerum

Bliver malet med epoxymaling som i vaskeriet.

De første 3 tørrerum bliver malet  i uge 43.

Derfor er tørrerummet lukket fra mandag den 23.10

til og med fredag den 27.10.2023.

De 3 rum som bliver lukket uge 43 er dem ud mod Genforeningspladsen (235 siden) –  hvor dette opslag hænger på døren.

De 2 øvrige tørrerum bliver lavet senere.

Her skal der foretages nogle murerreparationer grundet fugt i murværket. Herefter bliver gulvet malet.

Vi melder ud når vi ved hvornår dette arbejde går i gang. 

Mvh 

Bestyrelsen

HUSK

FREDAG DEN 6.10. FRA MORGENSTUNDEN FORETAGES DER OPRYDNING PÅ FÆLLESAREALERNE.

DET VIL SIGE, ALT SOM STÅR HENSTILLET PÅ HOVED/KØKKENTRAPPER,REPOSER OG KÆLDERGANGE, BLIVER FJERNET OG BORTKØRT I CONTAINEREN HEROVER.

HAR MAN EFFEKTER STÅENDE PÅ FÆLLESAREALERNE, SKAL DE FJERNES INDEN FREDAG MORGEN.

HOLDER MAN PARKERET UD FOR 233A, BEDES MAN RESPEKTERE DEN OPSTILLEDE AFSPÆRRING

OPRYDNING PÅ FÆLLESAREALERNE

INFORMATION

OPRYDNING PÅ FÆLLESAREALERNE

Da der igen står mange effekter rundt på fællesarealerne, er det besluttet der skal foretages en oprydning.

DETTE SKER FREDAG DEN 6. OKTOBER.

Ifølge vedtægter og brandmyndigheder, er det ikke tilladt at henstille effekter på fællesarealerne.

DERFOR VIL ALLE EFFEKTER DER STÅR PÅ FÆLLESAREALERNE, BLIVE FJERNET OG AFLEVERET TIL STORSKRALD – UDEN UNDTAGELSE.

DVS. I KÆLDERGANGE,KØKKEN OG HOVEDTRAPPER –  INKLUSIV REPOSER.

Fredag den 6.oktober har vi storskraldscontainer placeret ved 233A/B.

Man er velkommen til at aflevere storskrald i denne container. 

 HUSK INGEN BYGGEAFFALD  –  KUN FYLDES TIL KANTEN.

Bestyrelsen

Info angående vaskeriet

Det nymalede gulv er nu så tørt og gennemhærdet, vi igen kan åbne op for vaskeriet.

Fra torsdag den 31.-08. klokken 15 vil det igen være muligt at benytte vaskeriet –  uden booking.

Fredag den 01.-09. kan man ligeledes benytte vaskeriet uden booking. 

Fra lørdag den 02.-09. gælder booking som normalt, og man bedes respektere de bookinger der allerede er gjort. 

Mandag den 04.-09. kommer der service til maskine 3 & 5 samt betalingsanlægget.

Hilsen

Per