Bestyrelsesmøde Tønderhus

15.01.2024

Deltagere: Mads, Louise, Allan, Tea, Per og Camilla

Afbud: Josefine

Referat

 1. Besvarelse af mails og Probo
  1. Fibernet. Der følges op på korrespondance.
  2. Dialogmøde vedr. udvikling af Bellahøjmarken 17. januar i Grøndal multicenter. Bestyrelsen lægger det på fb hurtigst muligt. 
  3. Gennemgang af facaderenovering udskudt. 
 2. Nyt fra Per
  1. Lugtgener ved 233A undersøgt. Årsag blev ikke fundet. Undersøgelse indstilles.
  2. Smadret kælderrude ved 235D. Fragtfirma nægter desværre at det var dem. Foreningen må selv dække skaden, da forsikringens selvrisiko er højere.  
  3. Port ødelagt i vind igen. Det er nødvendigt at finde en anden løsning så porten ikke bliver ved at blive ødelagt, som fx at låse portene til væggene. Det blev besluttet at købe låsene samt at kommunikere hvornår portene skal lukkes.
  4. Booking/ikke booking af vaskemaskiner. Bestyrelsen opfordrer alle til at overholde deres vasketider.
  5. Kolde ydremurer og kuldebroer. Man må selv isolere ekstra hvis nødvendigt.
  6. Tilbud modtaget for kældervinduer. De skal skiftes udefra. Tilbud på Ca. 685.000 kr. for 123 vinduer. Det skal med som punkt til generalforsamling.
  7. Der er købt en ekstra palle salt ift. saltning af fortov.
 3. 10 års renovering
  1. For at kunne udgive den opdaterede plan mangler vi facadegennemgangen.
 4. Skraldeskur
  1. DANAKON arbejder videre ift. ny byggetilladelse af skraldeskur. 
 5. Brandeftersyn
  1. Intet nyt.
 6. Parkering mod tennisbanerne
  1. Intet nyt.
 7. Status på gårdhaveprojektet
  1. Der er udarbejdet 2 skitser af udvalget. I weekenden har de haft møde med en landskabsarkitekt for at få hjælp til at konkretisere skitserne.
 8. Referater på nettet er ikke lagt op
  1. Der følges op, sådan at alle referater er ajourførte på hjemmeside.
 9. Ændringer til vedtægter
  1. Gennemgået ca. halvdelen. Resten gennemgås på næste møde.
 10. Eventuelt
 11. Næste møde -> Torsdag d.8. februar kl.18