Bestyrelsesmøde Tønderhus Dato: 21.11.2022 kl. 18:30

Tilstede: Louise, Mads G., Ann-Katrine, Allan, Heidi (suppleant), Per (vicevært). Afbud: Nina og Mads N.(suppleant).

Dagsorden

1. Nyt fra formand:

Greenwood kommer med planter til espalie i uge 48.

Vinduer. Administrator har skrevet til kvistlejligheder, hvor vinduer skal udskiftes inden kvist arbejde kan afsluttes.

Undersøgelse om der er krav om Frovin vinduer v/udskiftning. Det undersøges hos Københavns Kommune (KK).

2. Nyt fra viceværten

Dørstopper købes af Per hos Carl Ras. 5 stk. til test i opgange.

Kviste. Er i gang igen efter blæst. Bliver færdig i uge 48. Dato for malerarbejde bliver bekræftet i denne uge 48.

Døren 249D er færdig og bliver malet i uge 49.

Bekæmpelse af skægkræ. Vi har været i kontakt med Bøgel Skadedyrsservice, som bekræfter, at der ikke er krav om bekæmpelse i ejerforening.

3. Siden sidst

Børnehaven er flyttet pga for få børn her. Vi har ikke hørt noget om evt. salg. Opsætning af P-skilte
Der indkøbes nye skilte til parkeringspladser i gården.

4. Beslutning om trappevask

Vi har modtaget tilbud fra tre firmaer Vi vælger at fortsætte med Rengøringsagenterne, da de er billigst,

men pointerer overfor dem, at de skal forbedre kvaliteten af trappevask, så det når helt op til 3. sal.

5. Parkering ved Genforeningspladsen.

Vi ønsker dialog med KK om skråparkering langs Genforeningspladsen, markering af båse på eksisterende pladser, samt bedre skiltning om parkering forbudt områder.

6. Dato for næste møde.

• 12. januar kl. 18.00.

7. Evt.

• Faste punkter på dagsorden. • Opfølgning fra sidste møde. • Nyt fra formand.
• Nyt fra vicevært.

• Nye træer i gården. Må vente til at blive behandlet til efter skraldeskur er etableret.
• Ønske om modernisering af legeplads må vente til at blive behandlet til efter etablering af skraldeskur. • Fuger ved bagdøre udskiftes løbende til gummifuger.
• Status på varmeregnskab: Afregnes pr. 1.6.21-31.5.21. Forbrug kan aflæses på Techem app.