Bestyrelsesmøde Tønderhus 

08.04.2024

Deltagere: Louise, Per, Allan, Mads og Camilla

Afbud: Josefine, Tea

Dagsorden: 

 1. Besvarelse af mails og Probo
  1. Besvaret.
 2. Nyt fra Per
  1. Danakon forbi til facadegennemgang i sidste uge, afventer rapport om facadens levetid. 
  2. Vandskade 249A i kælder. Utæt brusekabine og stoppet afløb. 
  3. Afventer tilbagemelding fra Hupfelt vedr. om de kældervinduer, der skal bestilles er ok for kommunen samt hvem der skal overtage nye ledige p-pladser. 
 3. Status ift. Vedtægterne
  1. Intet nyt.
 4. status på el og vvs tjek
  1. Bestyrelsen afventer status fra Hupfelt.  
 5. Generalforsamling
  1. Dato er sat til d.16. maj
   1. Budget skal gennemgås på næste møde, så det er klar inden GF.
   2. Potentielt en del udskiftning af bestyrelsen
    1. Mads og Tea er på valg og ønsker begge at genopstille.
    2. Louise fraflytter, og der skal findes en ny forperson. 
    3. Josefine ønsker ikke at forsætte som suppleant.
   3. Der skrivesud og opfordres til at folk kan overveje, om de vil stille op.
 6. Fibernet
  1. Ikke lykkedes at få kontakt. Bestyrelsen gør ikke mere for nu. 
 7. Parkering mod tennisbanerne
  1. Der er kommet afslag fra kommunen. Kommunen undersøger, hvilken afdeling, der kan hjælpe os med at få et pænere grønt område ud mod tennisbanerne.
 8. Gårdhave projekt
  1. De endelige skitseforslag er modtaget i fredags. Der indhentes et tilbud fra en anlægsgartner. 
 9. Status på service af vaskemaskinerne
  1. Service på vaskemaskine 5 udebliver. Bestyrelsen rykker firmaet vi har en aftale med.
 10. Skraldeskur
  1. Jordprøver foretaget og det er fundet at jorden nedenunder er med ler, som er godt at bygge på.
  2. Der er ikke nyt vedr. status på byggesagen.
 11. 10 års renoveringsplan
  1. 1. udkast er klar og skal diskuteres på et senere bestyrelsesmøde.
  2. Mål om at have den færdig og lagt ud på vores hjemmeside en gang efter sommerferien.
 12. Brandeftersyn
  1. Intet nyt.
 13. referater
  1. Korrespondance med vores hjemmeside leverandør om nyt setup. 
 14. evt.
  1. Intet
 15. Næste møde:
  1. Onsdag d.17 kl.17.15
   1. Gennemgang af budget og årsberetning.