Bestyrelsesmøde Tønderhus 17.04.2023

Tilstedeværende: Louise (formand), Nina, Mads G., Ann-Katrine, Allan, Per (vicevært), Heidi *suppleant).

Afbud:Mads N. (suppleant).

Dagsorden
1. Nyt fra formand
Orientering fra Besøg hos Hupfeldt. Møde med Andreas, ny kontaktperson.

2. Nyt fra vicevært

  • ●  Diverse opgaver er blevet udfærdiget af Tom Brunholt.
  • ●  Tømrer/VVS/EL kommer i uge 19-21 og laver de sidste kviste.
  • ●  Kælderrum under 249E skal have lavet nyt faldstamme.
  • ●  Vaskemaskine nr. 2 har problemer. Elektriker skifter HPFI-relæ.3. Gennemgang og besvarelse af indkomne mailsAlle e-mails er blevet besvaret.4. Opsamling på sidste mødeAfventer stadig tilbagemelding fra Københavns Kommune vedr. tilladelse til skraldeskuret. Så snart tilladelsen lander, er det planen, at udbudsmaterialet er klar.5. CykelindsamlingIndsamling kommer til at gælde både cykler/barnevogne/klapvogne.6. Fliser omkring 235DHer er spildt noget “fedtstof” som har svinet et antal fliser. Per undersøger, om der findes et rengøringsmiddel, som kan fjerne det.7. Skuret – status på byggetilladelseSe pkt. 4.8. Status på Generalforsamling (dato, dagsorden, valg etc.)Generalforsamling bliver tirsdag d. 30. maj.9. Ventilator i tørrerumPer undersøger muligheder for bedre udluftning.10. Eventuelt11. Næste mødeMandag d. 8. maj kl. 17.15.