Bestyrelsesmøde Tønderhus 11.03.2024

Deltagere: Louise, Per, Tea, Mads og Camilla

Afbud: Josefine, Allan

Dagsorden: 

 1. Besvarelse af mails og Probo
  • Besvaret.
 2. Nyt fra Per
  • Afventer tilbagemelding ift. udskift af kældervinduer da Tønderhus er bevaringsværdige.
  • Pt. 2 p-pladser der skal lejes ud.
 3. Status ift. vedtægterne
  • Den er sendt afsted til Hupfeldt. Afventer svar.
 4. cykeltyverier/ porte med låse
  • ca. 250-300.000 kr. for porte med lås og dørtelefonerne
  • bestyrelsen synes ikke det er akut vigtigt, men er åbne for at det kan blive stillet som forslag af beboere.
 5. status på el og vvs tjek
  • Afventer Hupfeldt. 
 6. Dato for generalforsamling
  • Slut april/start maj – Hupfelt kommer med et forslag. 
 7. Fibernet
  • Bestyrelsen undersøger det nærmere.
 8. parkering mod tennisbanerne
  • Sendt mail til kommunen og afventer tilbagemelding.
 9. gårdhave projekt
  • Første udkast af de grønne områder er udarbejdet. Sigter efter at alle tegningerne kan være klar til start april, så der kan indhentes overslag, der kan tages med til generalforsamling. 
 10. status på service af vaskemaskinerne
  • Bestyrelsen følger op på service af maskinerne.
 11. Skraldeskur
  • Ansøgning til skraldeskuret er nu indsendt og under behandling hos Københavns Kommune. sendt til metroselskabet. Svar tid på ca. 3 uger.
  • Der skal snart indhentes tilbud på anlæggelse af skuret.
 12. 10 års renovering
  • Møde vedr. facadegennemgang er ved at være på plads.
 13. brandeftersyn
  • Intet nyt.
 14. Referater
  • Bestyrelsen vil gerne have opsætningen på hjemmesiden ændret, så det er nemmere at finde det referat fra en specifik dato, som man ønsker.
 15. evt.
  • Årsberetning – skal udarbejdes snart.
  • Tidsbegrænset parkering – lejere har også fået info i eboks. Starter her 1. april.
 16. Næste møde:
  • Mandag d. 8. april kl.17:00