Bestyrelsesmøde Tønderhus 08.05.2023


Tilstedeværende: Per, Louise, Ann Kathrine, Allan, Nina, Mads (online), Mads Nilsson (suppleant), Heidi (suppleant). 

Ingen afbud. 


1. Nyt fra formand

Administrator har påbegyndt udsending af påbud om udbedringer efter el- og vvs-tjek.


2. Nyt fra vicevært
2.1 Per har undersøgt muligheder for ventilering i tørrerum, efter klager om fugt-lugt. Det besluttes at isætte lagkage-ventiler i tørrerummene.

2.2 Per har sat sedler op med påmindelse om at holde bagdøre lukket og låst.

2.3 Fortsat udfordringer med vaskemaskine nr. 2. Per arbejder på sagen. 

2.4 Opstart på kviste som planlagt. 

2.5 Der er indkøbt strips til cykel- og barnevognsindsamling. 

Strips kan hentes ved Per, og udleveres fra d. 12.05 indtil d. 24.05. Sidste frist for mærkning er d. 30.05 og indsamlingen påbegyndes d. 05.06.

2.6 Per arbejder på rengøring af fedt-plet på fliser.

2.7 Reparation af udendørs kældertrappetrin er påbegyndt.


3. Gennemgang og besvarelse af indkomne mails

3.1 Forespørgsel om at skifte vinduer til træ-træ fremfor træ-alu. Det godkendes, da selve vinduet er det samme.

3.2 Forespørgsel om sammenlægning af lejligheder horisontalt. 

Der er ikke umiddelbart noget i vedtægterne der strider imod projektet – afventer fortsat endeligt svar fra administrator. 

Der har for år tilbage været givet ok til lignende projekt, der blev indstillet pga. økonomi. 

OBS på fordelingstal ift. grundplan. 

Overvejelser i forhold til begrænsning af antal lejligheder der kan sammenlægges. Det vurderes ikke at være relevant på nuværende tidspunkt. 

Grønt lys fra bestyrelsens side, såfremt administrator godkender. 

3.3 Henvendelser om generalforsamling samt andre indkomne mails er besvaret. 

4.  Gennemgang af dagsorden til generalforsamling

5. Gennemgang af årsrapport og budget


6. Eventuelt