Bestyrelsesmøde den 9/6-2020

Info fra formand : Stadig ingen dato for generalforsamling grundet covid 19, vi håber stadig på efter sommerferien.

Info fra vicevært : Kommer løbende i div. punkter.

 1. 1)  Hegn. Der er en lejlighed, hvor hegnet er gået helt i stykker. ( Det drejer sig om ca 7 m hegn ) Ejerforeningen har tidligere betalt hegn, dog ikke låge, denne skal også skiftes.

  Vi er blevet enige om at vi indkøber de ca 7 m hegn og ejer selv må indkøbe låge. Så vi forsætter som man tidligere har gjort.

 2. 2)  Vand i kælderen

  Tilbage i november er der en boboer der opdager, at der løber vand ud af et rør i kælderen. Da det er aften og viceværten ikke er her, vælger denne beboer nu at kontakte Østblik. Østblik vurderer, at det ikke er noget der skal vente til dagen efter, da det er et sted i ejendommen hvor der på det tidspunkt stadig var de gamle vandrør. 

  Vores vicevært fortæller også, at han ikke havde været tilfreds med Østbliks vurdering af opkaldet, hvis de ikke havde kørt ud denne aften. 

  Vandet kommer ikke fra ejendommens rør men fra en beboeres unidrain. Dette er ikke blevet renset meget længe, og derfor løber vandet nu ud i kælderen. Ejeren af lejligheden havde en lejer boende på dette tidspunkt, og kender ikke selv som sådan til sagen, og betaler derfor regningen for denne reparation, samt vagtudkald. 

  Ejer har nu henvendt sig og ønsker ikke at betale for vagtudkaldet, men kun for det faktisk udførte arbejde. 

  Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at den fulde regning tilfalder ejer. 

  Og havde det f.eks været et af “ejendommens rør” havde den fulde regning tilfaldet ejerforeningen. 

  Vi ser det som noget positivt, at man som beboer kærer sig om ejendommen og kontakter professionel hjælp hvis der er sket skade.


3) Ang. Rygning i den urbane have

Vi har modtaget en henvendelse fra en beboer der er generet af rygning i den urbane have i disse varme tider. Røgen søger ind i lejligheden af de vinduer der er åbne.
Vi ønsker ikke at forbyde eller at skulle bestemme hvor man må eller ikke må ryge. Men vi henstiller til at man tager hensyn til hinanden. Og er gode naboer både som ryger eller ikke ryger.


Så tænk gerne over om du måske sætter dig lige under et åbent vindue inden du tænder smøgen.

4) Ang græs slåning

En beboer beder om der ikke bliver slået græs før efter kl 8.

Vores vicevært vil fremadrettet så vidt det er muligt vente til kl 8 med at starte græsslåmaskinen.

5) Vi har modtaget et par forespørgsler ang udlejning af lejligheder. Det er blevet godkendt af bestyrelsen og begge forespørgsler er videresendt til ejendomsadministrationen så der kan blive opkrævet depositum.

6) Henvendelse ang. YouSee 

Der er svaret på denne henvendelse og vi håber der nu er hul igennem og der er kommet noget på skærmen.


7) Henvendelse ang manglende referater 

Det er en fejl at referatet fra mødet den 25/2 ikke er blevet oploadet. Og vi har derefter ikke holdt møde før nu den 9/6 grundet covid 19. Der blev også i denne henvendelse også spurgt ind til nye Frovin vinduer i forbindelse med altanprojeket. Vi er blevet enige om at vi ikke ønsker at blande altanprojektet med private projekter da det vil blive alt for tungt administrativt at holde regnskab med. Vi har anbefalet at tage kontakt til vores husmure da det tit er han der stå for udskiftning af vinduer.

8) vi har fået er del henvendelser på div ombygninger og vi ønsker god arbejdslyst.

9) Vi mister endnu et bestyrelsesmedlem grundet fraflytning. Vi er heldigvis stadig beslutnings dygtige efter vores vedtægter.

10) Dueværn, dette er sat på hold indtil videre da det simpelthen er for dyrt.

11) Et nye skralderum. Vi er så småt gået i gang med at undersøge hvilke krav der er at leve op til ved at etablere et nyt skalderum. Datte er fordi det vi har ikke er stort nok til de kommende containere og heller ikke til alle de containere vi allerede har.

12) Vi taler om evt. at flytte varmemåleren retur til Borups Allé siden og indkøbe en vindføler til Genforeningsplads siden. I håb om at få bedst mulig opvarmning i alle lejligheder. Der indhentes pris på dette.