Bestyrelsesmøde 14. november 2018 kl.19:30

EF Tønderhus Bestyrelsesmøde

14. november 2018 kl.19:30 i Bestyrelsesrummet

Til stede: 4 medlemmer, 1 suppleant og viceværten –  Fraværende: 1 suppleant og 1 medlem

 1. Valg af dirigent (Katrine) og referent (Thomas)
 2. Handlingsplan
  Tømning af gamle vaskeri er nu sket.
  Sletning af mails efter et år kan gøres via. indstilling i mailprogram.
 3. Meddelelser / Information (kort)
  1. Formanden
   Der kommer til at ske udskiftninger i bestyrelsen bl.a. pga. fraflytninger. Derfor vil bestyrelsen opfordre til at alle interesserede stiller op.
  2. Viceværten
   1. Status ventilation
    Mangel på komponent har forsinket en del, men skulle snart kunne færdiggøres
   2. Status stigestrengeprojekt
    Der mangler lidt småting, men ellers er projektet stort set færdigt.
   3. Styring af varmepumpe.
    Nogle beboere, synes ikke at radiatorerne er varme. Bestyrelsen laver et skriv i forhold til den nye varmestyring, der er behov for at forklare at den nye styring opfører sig anderledes.
    Internet til styringen er bestilt, og denne forbindelse, skal samtidig give adgang til internet i mødelokalet.
  3. GDPR 
 4. Sager til debat
  1. Baseret på indkomne mails fra beboere
   1. Grantræ samt julebelysning
    Det besluttes at få tilbud på træfældning af det ene træ, der har fået kappet toppen.
    Julelysene skal rekvireres fra beboeren, der har indkøbt disse, og derefter opsættes i træerne omkring den ene parkeringsplads.
  2. Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen
   Cykelparkering ved facaden bliver der indhentet tilbud på, da en frivillige indsats kommer til at tage en del tid før projektet kan stå færdigt.
 5. Sager til beslutning
 6. Evt.
  Det er observeret at nogle beboere hælder mere vand i maskinerne under et program. Dette kan i værste fald ødelægge maskinerne, og bør derfor undgås. Viceværten laver et skriv til ophængning i vaskeriet.
 1. Kommende møder
  1. Bestyrelsesmøde – Onsdag d. 12/12 kl. 19.30 i mødelokalet