Bestyrelsesmøde 12. februar 2019 referat

EF Tønderhus Bestyrelsesmøde

Til stede: 4 medlemmer, 1 suppleant og viceværten –  Fraværende: 1 suppleant og 1 medlem

 1. Valg af dirigent (Katrine) og referent (Thomas)
 2. Handlingsplan
  Ingen nævneværdige ting.
 3. Meddelelser / Information (kort)
  1. Formanden – Der kommer til at ske udskiftninger i bestyrelsen bl.a. pga. fraflytninger. Derfor vil bestyrelsen opfordre til at alle interesserede stiller op.
  2. Ødelagt fortov – Vi får fat i entreprenør, da kommunen anbefalede foreningen dette frem for at lade regningen komme direkte fra dem. Den løsning ville nemlig øge omkostningerne for opgaven.
  3. Radon hos institutioner – Kommunen tjekker for radon hos institutioner der lejer i foreningen. Dette vil ske uden nogle andre ejere bliver berørt.
  4. Altaner – Der er kommet en tilbagemelding fra kommunen på altanerne, og der er indsendt en revidering af ansøgningen.
 4. Viceværten
  1. Branddørstilbud – Vedligeholdsesplan opdateres med branddørstilbud i kældergangen.
  2. Vandskade konstateret – Der er problemer med at finde fejlkilden til utætheder. Det er foreslået at få en uvildig rådgiver på, der kan konstatere hvor fejlen ligger.
 5. Sager til debat
  1. Baseret på indkomne mails fra beboere
 • En beboer har en anden ejendom og ønsker at bruge samme nøgle til denne. Dette vil skabe præcedens for at alle andre beboere også skal have lov til at få samme lås og nøgle til sommer hus mv. Dette kan derfor skabe unødvendig meget arbejde for bestyrelsen eller viceværten. Det vedtages enstemmigt at sige nej til dette.
 1. Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen – Ingen nævneværdige mails i denne omgang.
 2. Sager til beslutning
 • Tilbud på hovedtrapper LED lys på resterende 13 opgange. Prisen findes fornuftig og inden for det budgeterede. Tilbuddet vedtages enstemmigt igennem.
 1. Evt.
 • Der er lavet budgetforslag og vi har forhørt om en dato for generalforsamling. Der er ikke nogen tilbagemelding for nuværende.
 • Varsling omkring oprydning i kældergange skal laves, da der igen står mange ting i noglekældergange.
 1. Kommende møder
 • Bestyrelsesmøde – Tirsdag d. 12/03 kl. 18.30 i mødelokalet