Bestyrelsesmøde 12. December 2018

Referat

Referat

 1. Valg af dirigent (Katrine) og referent (Thomas)
 2. Handlingsplan – Intet til referat
 3. Meddelelser / Information (kort)
  1. Formanden – Lejlighed, der har indraget kælder til værelse, er ikke tinglyst og kan derfor ikke godkendes. Administrator er sat på sagen.
  2. Viceværten – Varmesystemet er nu kontrolleret og systemet kører ud med det systemet skal levere. Der laves et forklarende skriv, hvor der også forklares forskellige tips. Der forsøges også at få nogle gode priser fra vores VVS’er på nogle af de udbedringsmuligheder, der er.
 4. Sager til debat
  1. Baseret på indkomne mails fra beboere
  2. Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen
   1. Inddragelse af kælderrum til beboelse – Se meddelelser.
   2. Radiatorer – Se meddelelser.
   3. Trappetrin – Der var en statusopdatering på forløbet. Det resterende arbejde fortsætter efter årsskiftet.
   4. Veranda – Forsikringen kontaktes til at besigtige skaderne.
   5. Numre på bagdøre – For bedre at kunne finde rund i gården blev der stillet til forslag, at sætte numre på bagtrappedørene. Dette blev vedtaget, da udgiften ikke var forventet særlig høj. Der bestilles numre til dørene og bliver nummereret fra 1 og opefter.
   6. Julelys – Der bestilles mere lys, så vi også kan få lys i den anden ende.
 5. Sager til beslutning
  1. Håndtering af Grantræerne – Diverse tilbud blev gennemgået. De blev vurderet at give mulighed for beboerne at afgøre de forskellige scenarier på kommende general forsamling.
  2. Opsætning af cykelstativer mod gaden – Tilbuddene gennemgåes og det besluttes at sige ja tak til dette og lave en hensættelse i budget til dette.
 6. Generalforsamling 2019 / arbejdsdag (Det vedtages at holde et længere bestyrelsesmøde næste gang, hvor alle punkter bliver gennemgået)
  1. Budget 2019
  2. Opdateret vedligeholdelsesplan
  3. Opdateret vedligeholdelseshistorik
  4. Planlagt GF 2019
 7. Evt. – Beboerne gøres igen opmærksom på, at der er op til 4 pladser ledige til bestyrelsen ved næste generalforsamling inklusiv formandsposten. Bestyrelsen opfordrer derfor alle ejere at overveje, om hvorvidt det kunne have interesse for dem, at blive en del af den kommende bestyrelsen. Har man spørgsmål, så er man velkommen til at kontakte den nuværende bestyrelse.
 1. Kommende møder
  1. Bestyrelsesmøde – 9. januar kl.18:00 i Bestyrelseslokalet
  2. Arbejdsdag slåes sammen med næste BM