Bestyrelsemøde den 28/1

1.Godkendelse af gammelt referat. 

2. Info fra formand

Vi skal påbegynde budget for 2020

Indkaldelse til general forsamling. Så vi får varslet i tide.

Rentokil. Begrænset antal vagtudkald pr. år disse skal IKKE kunne bruges af beboer uden vores viden, godkendelse fra enten vicevært eller bestyrelse

Frovin, der skal indhentes nyt tilbud !

3. Info fra vicevært, følger i kommende punkter.

4. Techem og deres tidsplan.

Opstart midt maj 2020

Opsigelse af Ista.

5. Vandet i ejendommen (Guldager)

Varmvandsbeholder rensing den 4/2  

Undersøgelse fra teknikker på hele systemet, der kommer den 5/2

6. Martini bar murværk

Der efterlyser reparationer både af facade samt omkring vinduer da da gamle skal udskiftes. Per kontakter murer. 

7. Vandskade og loftskade

Forsikring har taget over og udbedrelse er sat igang ift vandskaden.

Loftskade inspireres hurtigst muligt.

8. Storskralds container / cykler og andet vil blive opstillet.

9. Oprydning på bagtrapper og kældergange. 

Det indskærpes at der ikke må stå div effekter på hverken bagtrappe eller i kældergange. 

10. Altaner 

Møde på torsdag den 30/1 kl 13 med repræsentant fra altanudvalg, vicevært og medlem af bestyrelsen hos Morten Hove ang. den nu fremsendte byggetilladelse.

11. Vaskemaskine 3  

( skal laves samt filtre på alle 3 maskiner skiftes pga bio slim)

Reparatør kontaktes snarest.

12. Tørresnor i tørrekælder, Per skifte alle da han har en rulle på kontoret.

13. Dueværn, der er indhentet et tilbud men vi skal ha to mere så vi har et ordenligt sammenlignings grundlag. 

14. Omkodning af dørtelefoner. Efter offentliggøres af en kode og det derud over er meget længe siden vi sidst har gjort det skiftes der snarest kode på alle dørtelefoner. Og der opsættes 2 dørtelefoner  til de nye lejligheder i det gamle Martini.

15. Dato for kommende møde  :  25/2