Altan Information 6. marts 2020 – Varsling om opmåling

Vores længe ventede altanprojekt er nu endelig ved at være klar til at komme i gang med næste fase. Byggetilladelsen er som tidligere fortalt nu på plads – godkendt af Københavns Kommune. 

Næste fase er udarbejdelse af det ”statiske projekt” – og i den forbindelse har entreprenøren Balco Kontech udsendt varsling om opmåling, Onsdag den 11. marts 2020 mellem kl. 9:00 og kl. 14:00 i lejlighed, som har bestilt altan, i opgang 233B, 235B, 247, 249C og 249E. Har du lejlighed i en af disse opgange – og har bestilt altan, men ikke modtaget varslingen i din postkasse – eller har du ikke mulighed for at være hjemme og skal aflevere en nøgle – kontakt da Per (visevært). 

Øvrige lejligheder er ikke glemt – men vil modtage en varsling om opmåling senere.

Vi har allerede modtaget en del spørgsmål, som vi løbende forsøger at samle sammen og besvare. For at gøre det mere enkelt – og for at sikre vi modtager, samt får besvaret alle mails har vi oprettet en særlig mail, hvor spørgsmål kan sendes til. Mail adressen er – altan@tonderhus.dk  

De spørgsmål vi modtager, som kan have generel interesse, vil blive tilgængelige for alle som en information i et spørgsmål / svar skema. Når vi kommer længere hen i projektet vil der naturligvis komme uddybende information omkring tidsplan, samt informationsmøde, hvor relevante parter deltager.

Bemærk dog at personfølsomme spørgsmål, herunder specifikke spørgsmål omkring lån, konkrete betalinger, aftaleforhold mellem den enkelt ejer og projektet kun må sendes direkte til administrator.

Mvh altanudvalget