Ændring af kode på døre

Information til beboerne E/F Tønderhus

Det er besluttet at ændre koderne på dørtelefonanlægget.

Da det er nogle år siden, koderne sidst blev ændret, er det besluttet, det skal ske nu.

Mange er fraflyttet de seneste år – andre bruger deres lejlighed som udlejning, andre Airbnb – andre igen har hængt opslag med opgangens kode på hoveddøren.

Dette har gjort en del beboere utrygge

Derfor ændrer vi nu koderne.

Sammen med det indbyggede Bekey system, er koderne en del af sikkerheden for jer beboere.

Betragt koderne som jeres ”NemId”.

Koderne og Bekey systemet, kan i samarbejde med jer beboere gøre, at kun personer med legitim ærinde, har adgang til opgangene.

Udlever heller ikke koder til diverse udbringningstjenester – de seriøse er med i BeKey systemet, og har derfor adgang via deres eget system.

Vi ændrer koderne TIRSDAG DEN 11. FEBRUAR.

HUSK DERFOR NØGLER DENNE DAG.

NÅR OMPROGRAMERINGEN ER FORETAGET, LÆGGER VI EN SEDDEL I HVER POSTKASSE MED DEN NYE KODE.

Indtil ens opgang er omprogrammeret, vil den gamle kode stadig virke,

Når koderne er ændret, virker de gamle ikke længere.

Husk derfor både opgangs og postkassenøgle, Tirsdag den 11.02. 

Hilsen

Bestyrelsen

Per vicevært

Uno Installation