Varsling i forbindelse med stigestrengsprojektet

Grundet rørarbejder i ejendommen, er vi nødt til at lukke for det kolde & varme vand.

Arbejdet vil blive udført i perioden


3/9 – 7/9 -2018

Dagligt i tidsrummet mellem

Kl. 8.00 og kl. 15.30

Sørg venligst for at alle haner er lukkede, således vi undgår eventuelle vandskader under reparationsarbejdet.

Vi bestræber os på at udføre arbejdet, med så få gener for Dem som muligt.

De lejligheder som meldte tilbage med de sidste fejl/mangler, også vil blive klaret i samme uge. 

Drop-in møde vedrørende tilmelding til altanprojektet

Tirsdag d. 14 august 2018  kl.18:30-19:30 i den Urbane Have, inviterer altanudvalget og bestyrelsen til et drop-in møde, hvor der vil være mulighed for at tale med repræsentanter fra begge, samt stille eventuelle spørgsmål vedrørende tilmelding til altanprojektet.

Det anbefales, at man har læst FAQ’en, som blev etableret i forbindelse med det første beboermøde. Den kan findes HER

Ydermere, så kan der findes flere informationer i referaterne fra den ordinære samt ekstraordinære generalforsamling.

Sommerfestudvalg

Da bestyrelsen har mange jern i ilden for tiden og er ramt af ferie, vil vi se, om det er muligt at nedsætte et festudvalg. Udvalget vil få ansvar for at arrangere årets sommerfest.

Hvis du er interesseret, så send en mail til bestyrelsen, så sætter vi en kæmpe fest på benene.

Varme sommerhilsner fra bestyrelsen.

Fejl og mangel gennemgang på stigestrengs projektet

Vedrører kun opgange fra 239-245.
Der vil være gennemgang fredag den 6.7. fra klokken 10, og vi starter gennemgangen i opgang 245. 
Såfremt man ikke selv har mulighed for at være til stede ved gennemgangen, bedes man sende en mail til viceværten inden gennemgangen – husk at påføre navn,telefonnummer og adresse såfremt man føler der er fejl/mangler.

Info om varmt vand

Kære beboere

Som i måske har oplevet, har der gennem længere tid været problemer med temperaturen på det varme brugsvand.

Fejlen er opstået i en ventil, efter et stort nedbrud hos HOFOR.

Ventilen er nu skiftet, men da den nye ventil og vores gamle styring ikke kan ”tale” sammen, kan vi ikke regulere temperaturen ned.

Det betyder det varme vand kan blive varmere end normalt.

Tag jer derfor i agt – og føl lige på temperaturen inden brug.

Så pas på den til tider høje temperatur.

Adgang til kælderrum ifb. stigestrengsprojektet

I forbindelse med stigestrengsprojektet har vi 6 kælderrum vi meget gerne skal have adgang til.
Dette er nødvendigt da de gamle rør skal fjernes, og disse rør går igennem disse 6 rum.
Viceværten laver et skriv og uddeler denne til de berørte rum, dette er blot en servicemeddelelse så man husker at aflevere nøgler og rydde rummet (Dette er så håndværkerne kan komme til, og beboernes effekter ikke tager unødig skade) i henhold til det der kommer til at stå i den omdelte info. 
Mvh viceværten og bestyrelsen

Cykeloprydning

Det er ved at være på tid til endnu en cykeloprydning, da gården er ved at være fyldt til randen.

I stedet for at cyklerne bliver præ-mærket af Per, så har Bestyrelsen besluttet at beboerne selv skal ned og afhente mærkater hos Per/Bestyrelsen. Dette tiltag har vi set os nødsaget til, da der tidligere år har været beboere, som har fjernet mærker fra “forladte” cykler. Hvorfor disse derfor ikke er blevet fjernet.

Der kan hentes mærker hos Per fra tirsdag d. 29 maj indtil 15. juni i morgentimerne (indtil kl.12), onsdag d. 30 maj  fra 18-19 samt tirsdag d. 5 juni fra 18-19. 

Den endelige dato for indsamlingen vil blive annonceret, når vi har denne, men vil selvfølgelig ligge efter d. 15 juni.

Alle cykler, som ikke har det udleverede mærkat, vil herefter blive fjernet i forbindelse med cykeloprydningen.

Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 7 juni

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 7 juni kl. 18 i Sportscafeen (Genforeningspladsen 54, 2400 Kbh NV) skulle nu meget gerne have nået frem til alle ejere.

Som nogle måske har bemærket, så mangler der en fuldmagt i forhold til afstemningerne. Juridiske ejere kan henvende sig til bestyrelsen på den officielle e-mail (bestyrelse@tonderhus.dk), så kan de få tilsendt en elektronisk version, som skal udfyldes samt afleveres på den ekstraordinære generalforsamling ved registreringen.

Ydermere, så har et par beboere henvendt sig til bestyrelsen, hvor de undrer sig over at tegningsmaterialet ikke er blevet opdateret med deres individuelle samtaler/ønsker med Kontech. Da dette er 2. behandling af det oprindelige forslag, så er det udsendte materiale også det oprindelige. Såfremt forslagene omkring altaner bliver stemt hjem, så vil tegningsmaterialet mv. blive opdateret.