Beboermøde omkring altaner

Alle ejere/beboere inviteres hermed til beboermøde torsdag d. 5 april kl.18:00 i Sportscafeen (Genforeningspladsen 54).

Her vil der være repræsentanter fra altanudvalget, bestyrelsen – samt Balco Kontech, som er det altan firma, som altanudvalget har valgt at gå videre med.

På mødet vil det afgivende tilbud blive gennemgået, samt de valgte løsninger. Ydermere, vil der være mulighed for at spørge om de spørgsmål, som man nu en gang måtte have.

Der vil også blive sat en altan op i gården fra 3. april til 6.april, således beboerne har mulighed for at se stilen samt størrelsen. Dog skal man være opmærksom på at der vil være forskellige løsninger ind mod gården og mod gade/Genforeningspladsen, hvor denne kun skal ses som vejledende.

Bestyrelsen vil anbefale alle – både dem, som interesseret i at få en altan – og dem, som kan have betænkeligheder ved, at andre får altaner – til at dukke op, således vi kan få afklaret flest mulige spørgsmål inden Generalforsamlingen, hvor altaner vil blive bragt til afstemning.

Vinduer/døre fra Frovin

Da det er besluttet at beboerne skal have vinduer fra Frovin af en bestemt type, blev bestyrelsen forundret over at aftalen med Frovin pludselig ikke eksisterede efter vores kontakt i virksomheden ikke var ansat der længere.

Bestyrelsen i EF Tønderhus har derfor efter en hård kamp fået en ny aftale på plads. Aftalen går meget kort ud på, at man kan købe vinduer/døre gennem en af Frovin anbefalet håndværker TSCO A/S, som giver en god pris på både vinduer/døre plus en håndværksmæssig forsvarlig installation.

Vi vil opfordre de beboere, der ønsker at skifte vinduer inden for nærmeste fremtid om at skrive deres navn og kontaktoplysninger eller lejlighedsnummer nederst i kommentarfeltet. På denne måde kan man holde øje med om nogen har skrevet sig op for nylig, og herefter tage kontakt med de beboere, der står med samme problem.

TSCO’s tilbud beskriver en hel lejlighed som udgangspunkt, og herefter enkeltpriser, men da vi nu har opfordret beboerne til at gå sammen, vil vi også opfordre til at man forhandler med håndværkeren om en bedre pris, hvis flere lejligheder går sammen, da håndværkeren vil være sikret en større opgave, end hvis det blot var en enkelt beboer, der køber vinduer/døre. Tilbuddet kan ses her.

Såfremt man kun er interesseret i at udskifte sin hoveddør, så skal det være en dør, som opfylder dB 35 / BD 30 kravene. Ydermere, skal den have 4 fyldninger, samt være i samme farve, som den eksisterende. Et tilbud fra TSCO kan ses her. Estimeret pris inkl. opsætning ca. 12.500 kr.

Man er ikke tvunget til at bruge denne håndværker, men benyttes en anden, vil priser på vinduer/døre plus installation skulle forhandles af den enkelte beboer, og kan måske ikke opnå samme pris/kvalitet på håndværket.

Det er stadig en god idé at snakke med Per, da han har styr på hvilke vinduestyper, der skal isættes forskellige steder, og generelt har godt styr på proceduren, som ikke har ændret sig meget. Det nye er at vi kan levere en komplet løsning med installation, så beboerne ikke selv skal ud og finde håndværkere for at få udskiftet vinduer/døre.

Ud over per kan man kontakte TSCO eller vores kontakt hos Frovin, ved tvivlsspørgsmål.


 

Orienterings- og dialogmøde

Bestyrelsen inviterer til orienterings- og dialogmøde mandag d.12 februar kl.18 i den Urbane Have.

Dagsorden vil være følgende:

 1. Vaskeriet
  1. Baggrund
  2. Status og fremtid
 2. Kommunikation med bestyrelsen – hvordan?

Update fra Altanudvalget

Efter langt tids undersøgning, tilbudsindhentning samt diskussion omkring hvad der er muligt i lige netop vores ejendom er altanudvalget nu klar med en update på arbejdet omkring altaner.

På baggrund af møder medlemmerne imellem omkring vores ønsker til fremtidige altaner blev 4 altan firmaer kontaktet. Dette var markedets tre største AltanDK, Kontech samt Minaltan.dk. Ydermere blev det firma – Altana, som skal lave altaner for vores naboejendom, også kontaktet.

I og med vores ejendom ikke er helt regulær, samt har mange forskellige lejlighedsstørrelser, så er der mange hensyn, hvor der skal tages forbehold. Det skal nemlig blandt andet sikres, at der ikke er indsyn til andre lejligheder, at reglerne overholdes for hvor mange vinduer, der må ”bruges” samt at altanerne passer til bygningen rent arkitektonisk. Dette har sat lidt begrænsninger, navnlig at det ikke er alle lejligheder, som har mulighed for at få altan.

Baseret på ovenstående samt vores vurdering af de enkelte firmaer, er det blevet besluttet at gå videre med Minaltan.dk samt Kontech, hvor vi nu har bedt om et endeligt tilbud. Dette håber vi at have i hænde i februar, således vi kan afholde et beboermøde med det endeligt valgte altanfirma inden generalforsamlingen, hvor vi forhåbentlig kan stemmes om altaner.

På beboermødet vil det være muligt at stille alle de spørgsmål, som man kan komme i tanke om i forbindelse med altaner.

Det er forventet at altanerne i gården (stuen-2.sal) kan være 1,3-1,5m dybe x 2,2-2,5m lange. De smalleste altaner vil være i gårdens ”smalle” del. Dog vil det kunne være muligt med 5m lange altaner på 233A-B siden grundet denne side har 3-værelses lejligheder. 

Altaner mod Genforeningspladsen vil være i nogenlunde samme størrelse 1,5m dybe x 2,5m lage, på nær på hjørnerne, hvor der vil være plads til 1,5m dybe x 5,0m lange altaner.

Derudover arbejder vi på 3 forskellige løsninger til 3.sal, navnlig over karnapperne mod Borups Alle 249A-249E, en velux-løsning mod gården samt en kvistløsning mod Genforeningenspladsen. Se nedenstående illustrationer af de forskellige typer.

Det er pt forventet at priserne pr altan kommer til at ligge mellem 125.000 kr – 250.000 kr alt efter løsning samt størrelse.

Der tages selvfølgelig forbehold for det endelige tilbud samt muligheder, og ovenstående skal derfor udelukkende ses, som foreløbig information fra altanudvalgets side. 

Eksempel på en alm altan
Eksempel på en kvist altan
Eksempel på en velux altan løsning
Eksempel på en altan over karnap

Rensning af varmtvandsbeholdere

Der vil Tirsdag den 30.01.2018 fra klokken 7.30 være lukket for det varme vand – periodevis også det kolde vand grundet Katodeskift og Desinfektion af varmtvandsbeholdere.

Arbejdet forventes fuldendt ved 16. tiden.

Husk at tappe vand til brug i løbet af dagen.

Lidt praktisk info op til jul

Pap er pap

Efter ønske fra ejendommens vicevært, skal bestyrelsen informere om at pap containerne i skralderummet kun bruges til pap.

Dvs. at plast, flamingo osv. bedes tages ud af papkasserne inden de smides i containeren. Samtidig vil vi gerne henstille til, at man også folder pappet sammen i samme ombæring. Pizzabakker må heller ikke smides deri, da de tit er fedtet ind i olie fra pizzaen. Derfor skal de i den almindelige dagsrenovation.

Så længe at vi beboere ikke kan finde ud af dette, er vi nødsaget til at afsætte en del af Pers tid (og dermed lønkroner) af til affaldssortering, da skraldemændende ikke tager containerne med, hvis der er for stor mangel på sortering.

Nøgler og ekstra nøgler

Der er stadig en del beboere, der ikke har hentet nøgler hos viceværten. Dette gælder også for ekstranøglerne. Alle bestilte nøgler skulle være kommet, og bedes derfor afhentes hos viceværten.

Fjern ting fra kælderrum

Som en lille reminder vil vi oplyse om, at de umarkerede ekstra kælderrum, vil blive åbnet snart. Det gælder sig også for de få kælderrum, hvor ejerne har gjort opmærksom på, at andre beboere har indtaget deres rum. Derfor vil vi anbefale at man fjerne sine ting, og fjerner evt. lås man har sat på en anden ejers rum. Sker dette ikke vil rummene blive åbnet og tingene ryddet af vejen.

Fælleslån – vidste du?

I EF Tønderhus har vi et fælleslån, som blev optaget i forbindelse med tagprojektet tilbage i 2008. Efter snak med foreningens bank er det kommet til Bestyrelsens opmærksomhed, at det måske ikke er alle beboere, som ved at det er en mulighed at indfri dette lån før tid samt at det for nogle beboere kan betyde store månedlige besparelser.

Alle lejligheder hæfter for en andel af fælleslånet baseret på fordelingstallet for ens lejlighed. På den månedlige opkrævning fra DEAS kan man se, hvad man betaler om måneden for lånet ud over ens andel fællesafgifterne. Hvis man ikke har denne ekstra månedlige opkrævning, er det fordi ens andel af fælleslånet allerede er blevet betalt tilbage til banken.

Da foreningen tog lånet havde renten steget i flere år, hvorfor man var meget fokuseret på at få et fastforrentet lån – altså den samme rente over hele lånets løbetid på 20 år. Dog har lånemarkedet ændret sig meget og den faste rente på 5,8% p.a. er meget høj i forhold til, hvad man ellers kan finansiere for i øjeblikekt.

Det vil derfor kunne give mening for mange beboere at lægge lånet om (eller indfri dette, hvis man har likvide midler), såfremt man har noget friværdi (at man skylder mindre til banken end hvad lejligheden er værd). Det kan også være en god ide ved køb og salg af lejlighederne, eller hvis man står og skal låne penge til nyt bad, køkken eller altan.

Herunder er der blevet regnet på nogle eksemplar på hvad en omlægning eller indfrielse kan betyde for dig/jer.

Hvis du bor i en 2-værelseslejlighed (fordelingstal 67), så betaler du ca. 668kr om måneden for fælleslånet via foreningen.

Såfremt du lægger lånet om, og det dermed indgår i dit boliglån (realkredit eller banklån), så vil man kunne reducere sin månedlige ydelse til følgende alt efter hvilken lånetype man vælger:

Lån Løbetid Effektive rente før skat1) Mdr. ydelse Mdr. besparelse Årlig besparelse
Indfrielse 0 kr/mdr 668 kr/mdr 8.016 kr/mdr
F1 30 år 1,10% 248 kr/mdr 420 kr/mdr 5.040 kr/mdr
F3 30 år 1,09% 248 kr/mdr 420 kr/mdr 4.040 kr/mdr
F5 30 år 1,45% 260 kr/mdr 408 kr/mdr 4.896 kr/mdr
Fast 2,0% 30 år 3,44% 338 kr/mdr 330 kr/mdr 3.960 kr/mdr
Banklån 20 år 4,50% 480 kr/mdr 188 kr/mdr 2.256 kr/mdr

Note: 1) Inkl. Bidragsats. Kurser fra 1. november 2017

Man skal være opmærksom på at hovedstolen (lånebeløbet) vil stige, hvis man indfrier før tid, da der er i øjeblikket er en overkurs (indfrielsesgebyr), som øger hovedstolen med ca. 25%. Ovenstående beregninger har indregnet dette gebyr.

Derudover vil foreningens samt jeres egen banken og DEAS tage et mindre gebyr, men den månedlige besparelse vil betyde, at disse gebyrer er dækket indenfor de første 2-3 måneders besparelse.

Ekstra nøgler

Da vi havde nøgleudlevering, var der en del der bestilte ekstra nøgler. Disse er ankommet hos viceværten. På grund af, at vi har opdaget et par fejl i vores informationer på kvitteringerne, bedes man afhente nøglen hos viceværten, og samtidig have sin kvittering fra bestillingen med.

Der er som sagt et par beboere, der må gå forgæves efter den ekstra nøgle, men vi bestiller de manglende hurtigst muligt, så snart vi har fundet ud af, hvilke nøgler, der ikke er ankommet hos viceværten.

Vi undskylder de få fejl, der måtte være, og håber på forståelse og tålmodighed.

Serviceordning

For at hjælpe beboerne med at skaffe de rigtige ting og materialer til vedligehold af deres lejligheder, er der blevet lavet en serviceordning til formålet. Her kan du igennem ejendommens vicevært finde den korrekte maling til vinduer, terrasser mm. Det er også her, du for eftertiden vil skulle bestille nøgler til hoveddøre og bagtrapper.

På nuværende tidspunkt kan du som beboer bestille/afhente følgende ting hos viceværten eller administrator:

 • Nye/ekstra nøgler til bagtrapper og hovedøre            Kr. 180,-
 • Tætningsbånd til Frovin vinduer                                 Kr. pr. m. 35,-
 • Maling til vinduer                                                         Kr. pr. 2,5 l. 495,-
 • Træbeskyttelse til terrasser                                         Kr. pr. 5 l. 645,-
 • Leje af et ekstra kælder rum                                       Kr. 200,- pr. mdr.
 • Parkering i gården (Venteliste hos DEAS)                  Kr. 300,- pr. mdr.