Info om varmt vand

Kære beboere

Som i måske har oplevet, har der gennem længere tid været problemer med temperaturen på det varme brugsvand.

Fejlen er opstået i en ventil, efter et stort nedbrud hos HOFOR.

Ventilen er nu skiftet, men da den nye ventil og vores gamle styring ikke kan ”tale” sammen, kan vi ikke regulere temperaturen ned.

Det betyder det varme vand kan blive varmere end normalt.

Tag jer derfor i agt – og føl lige på temperaturen inden brug.

Så pas på den til tider høje temperatur.

Adgang til kælderrum ifb. stigestrengsprojektet

I forbindelse med stigestrengsprojektet har vi 6 kælderrum vi meget gerne skal have adgang til.
Dette er nødvendigt da de gamle rør skal fjernes, og disse rør går igennem disse 6 rum.
Viceværten laver et skriv og uddeler denne til de berørte rum, dette er blot en servicemeddelelse så man husker at aflevere nøgler og rydde rummet (Dette er så håndværkerne kan komme til, og beboernes effekter ikke tager unødig skade) i henhold til det der kommer til at stå i den omdelte info. 
Mvh viceværten og bestyrelsen

Cykeloprydning

Det er ved at være på tid til endnu en cykeloprydning, da gården er ved at være fyldt til randen.

I stedet for at cyklerne bliver præ-mærket af Per, så har Bestyrelsen besluttet at beboerne selv skal ned og afhente mærkater hos Per/Bestyrelsen. Dette tiltag har vi set os nødsaget til, da der tidligere år har været beboere, som har fjernet mærker fra “forladte” cykler. Hvorfor disse derfor ikke er blevet fjernet.

Der kan hentes mærker hos Per fra tirsdag d. 29 maj indtil 15. juni i morgentimerne (indtil kl.12), onsdag d. 30 maj  fra 18-19 samt tirsdag d. 5 juni fra 18-19. 

Den endelige dato for indsamlingen vil blive annonceret, når vi har denne, men vil selvfølgelig ligge efter d. 15 juni.

Alle cykler, som ikke har det udleverede mærkat, vil herefter blive fjernet i forbindelse med cykeloprydningen.

Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 7 juni

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 7 juni kl. 18 i Sportscafeen (Genforeningspladsen 54, 2400 Kbh NV) skulle nu meget gerne have nået frem til alle ejere.

Som nogle måske har bemærket, så mangler der en fuldmagt i forhold til afstemningerne. Juridiske ejere kan henvende sig til bestyrelsen på den officielle e-mail (bestyrelse@tonderhus.dk), så kan de få tilsendt en elektronisk version, som skal udfyldes samt afleveres på den ekstraordinære generalforsamling ved registreringen.

Ydermere, så har et par beboere henvendt sig til bestyrelsen, hvor de undrer sig over at tegningsmaterialet ikke er blevet opdateret med deres individuelle samtaler/ønsker med Kontech. Da dette er 2. behandling af det oprindelige forslag, så er det udsendte materiale også det oprindelige. Såfremt forslagene omkring altaner bliver stemt hjem, så vil tegningsmaterialet mv. blive opdateret.

Status på stigstrengeprojektet

Indtil nu forløber selve projektet efter planen, og generelt er bestyrelsen tilfredse med forløbet på nuværende tidspunkt.

Der er dog et par ting, som håndværkere og viceværten har bedt os nævne, da disse kan forsinke projektet unødigt og være generende for alle involverede parter.

På trods af allerede givet information om, at skulle rydde skabe, hylder mm. er der desværre nogle beboere, der glemmer dette. Alle skulle gerne have modtaget information om dagen, der skal arbejdes i hvilke lejligheder.

Husker man ikke at rydde området er vi desværre nødt til at fakturere for en times oprydning/klargøring, som desværre betyder at vi også skal lægge en time på tidsestimeringen. Dette er formodentlig til gene for alle, så vi må fra bestyrelsens side opfordre til, at man for at holde projektet så kortvarigt som muligt og undgå ekstra regninger som ejer, ar man husker at rydde de områder, man bliver bedt om.

Vi oplever desværre også en del vaskemaskiner/opvaskemaskiner som er placeret i andre rum end hvor der er afløb. – manglende drypbakker – manglende aqua stop. Det er allerede oplyst, at såfremt der er ulovlige installationer, vil diverse maskiner ikke blive tilsluttet når de nye rør er installeret.

Såfremt det er en drypbakke, der mangler, så kan man enten købe en selv, eller evt. få lavet særskilte aftaler om montering af drypbakker – aquq atop med Østblik VVS.

I de tilfælde hvor der er installationer som ikke opfylder kravene, bliver maskinerne ikke genmonteret  – Østblik VVS lægger en info seddel i den enkelte lejlighed med en forklaring på den manglende genmontering.

Har man spørgsmål i forbindelse med projektet er man altid velkommen til at kontakte viceværten eller bestyrelsen.

Vi håber at resten af projektet forløber lige så smertefrit, og takker for forståelsen fra de involverede beboere.

Brandfare grundet skodning af cigaretter

Bestyrelsen har desværre fået et par henvendelser vedrørende skodning af cigaretter ud af vinduerne.

Dette er særligt farligt i disse tider, hvor mange naboer har åbne vinduer eller markiser ude, som øger risikoen for at de “slukkede” cigaretter rammer disse på vejen ned. Det har allerede kostet huller i markiser samt mærker i vindueskarme, men dette er billigt sluppet i forhold til hvad der kan ske.

Bestyrelsen henstiller derfor alle til at benytte de opsatte askebærer i gården eller egne askebærer, samt ikke at smide cigaretter ud af vinduerne.

Lukning af vandet

Pga. udskiftning af næste etape på stigstrengsprojektet, kan man i den periode hvor arbejdet pågår, kan opleve periodevis lukning for brugsvandet.
Vi kan desværre ikke sige præcis hvilke opgange der bliver berørt – ej heller i hvilket tidsrum, men vi tager selvfølgelig hensyn til man kan få sin morgenkaffe og morgenbad.
Det vil kun være ganske kortvarigt her i starten – senere når kælderstrengene skal skiftes vil det være en længere periode, men bestyrelsen og viceværten vil komme med mere info om det senere.

Information ang. nøgleaflevering stigestrengsprojektet BORUPS ALLÉ 239 – 245

Som fortalt på gennemgangen, er det vigtigt vi har adgang til alle berørte lejligheder når selve arbejdet starter op. 

Dette sker mandag den 7. Maj.

Derfor skal der afleveres nøgle til/hos viceværten senest mandag den 7. Maj klokken 8:00

Nøglen kan afleveres personligt, eller i viceværtens røde postkasse – påført adresse.

Tidsplan bliver endelig færdig i dag, mandag den 30. og hver enkelt beboer vil modtage en kopi i sin postkasse.

Tidsplanen vil desuden ”ligge” på foreningens hjemmeside.

Hilsen

Per vicevært & Østblik VVS.